Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel

Contact

Assistant Professor
Department of Tax Law

Room: 2.39

 • Books & chapters in edited collections

  1. 11. Polskie prawo podatkowe, podręcznik akademicki, wydanie II poszerzone i zaktualizowane, wydawnictwo Difin , Warszawa 2006 (współautor części o obj. ok.180 stron),, 2006
  2. 12. Polskie prawo bankowe, podręcznik akademicki, wydanie III poszerzone i zaktualizowane, wydawnictwo Lexis-Nexis, Warszawa 2006 (współautor części o objętości ok.200 str.)., 2006
  3. 10. ABC samorządu terytorialnego, praca zbiorowa, wyd.Brandta, Bydgoszcz 2004, współautor części o objętości ok. 40 str., 2004
  4. 7. Polskie prawo bankowe, podręcznik akademicki, wydanie II, poszerzone i zaktualizowane, wyd. Lexis-Nexis, Warszawa 2003 (współautor części o obj. ok. 180 str.),, 2003
  5. 8. Polskie prawo podatkowe, podręcznik akademicki, wyd. Difin, Warszawa 2003 (współautor części o obj.ok.150 str.).,, 2003
  6. 9. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyd. Lexis-Nexis, Warszawa 2003 (współautor)., 2003
  7. 6. Polskie prawo bankowe, podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2000 (współautor części o obj.ok.180 str.),, 2000
  8. 5. Elementy prawa bankowego i prawa gospodarczego dla bankowców /w:/ ABC Bankowości – podręcznik, praca zbiorowa pod red.K.Opolskiego, Warszawa 1997, ok.45 str.,, 1997
  9. 4. Prawo bankowe – zarys wykładu, podręcznik akademicki, Warszawa 1996 - wyd.1 i Warszawa 1997 – wyd.2, (współautor części o obj.ok.140 str.), książka wyróżniona w 1997 roku nagrodą Ministra Edukacji Narodowej,, 1996
  10. 1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych, Łódź 1993, ok. 40 str,,, 1993
  11. 2. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Łódź 1993, ok.40 str.,, 1993
  12. 3. Kredyty i pożyczki bankowe dla gmin, Łódź-Warszawa 1993 (współautor części o obj.ok.40 str.), 1993
 • Others

  1. 41. Stanowienie przez rady gmin zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, „Finanse komunalne” , nr 1-2, 2005., 2005
  2. 21. Bank – nazwa /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  3. 22. Bank – pojęcie prawne /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  4. 23. Bank krajowy /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  5. 24. Bank państwowy /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  6. 25. Bank zagraniczny /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  7. 26. Oddział banku zagranicznego /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  8. 27. Przedstawicielstwo banku zagranicznego /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  9. 28. Rezerwa obowiązkowa /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  10. 29. Szczególne uprawnienia i obowiązki banków /w:/ Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN, Warszawa 2000,, 2000
  11. 30. Bank centralny /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  12. 31. Banki w Polsce /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  13. 32. Bankowe czynności /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  14. 33. Bankowe gwarancje /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  15. 34. Bankowe prawo /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,], 2000
  16. 35. Bankowe prowizje /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  17. 36. Bankowy kredyt w Polsce /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  18. 37. Bankowy rachunek /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  19. 38. Emisja pieniądza /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  20. 39. Konsorcjum bankowe /w:/ Encyklopedia Prawa, praca zbiorowa pod red.E.Smoktunowicza, Białystok 2000,, 2000
  21. 40. Źródła polskiego prawa bankowego /w:/ Prawo Finansowe i Nauka Prawa Finansowego na przełomie wieków, praca zbiorowa pod red.A.Kosteckiego, Kraków 2000., 2000
  22. 20. Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 27 listopada 1998 roku, sygn. akt FPS 13/98, „Glosa” z 1999 roku, nr 12 (współautor),, 1999
  23. 12. Polski bank centralny w świetle nowej Konstytucji i ustawy o NBP, „Bank i Kredyt”, 1998, nr 3,, 1998
  24. 13. Szczególne uprawnienia banków, „Przegląd Podatkowy”, 1998, nr 8,, 1998
  25. 14. Komentarz do nowej ustawy o Narodowym Banku Polskim /w:/ Prawo bankowe, praca zbiorowa pod red.E.Fojcik-Mastalskiej, Warszawa 1998,, 1998
  26. 15. Podatek od nieruchomości /w:/ Encyklopedia Podatkowa, praca zbiorowa pod red. C.Kosikowskiego, Warszawa 1998,, 1998
  27. 16. Opłata skarbowa /w:/ Encyklopedia Podatkowa, praca zbiorowa pod red. C.Kosikowskiego, Warszawa 1998,, 1998
  28. 17. Podatek od środków transportowych /w:/ Encyklopedia Podatkowa, praca zbiorowa pod red. C.Kosikowskiego, Warszawa 1998, 1998
  29. 18. Podatek od posiadania psów /w:/ Encyklopedia Podatkowa, praca zbiorowa pod red. C.Kosikowskiego, Warszawa 1998,, 1998
  30. 19. Opłaty lokalne /w:/ Encyklopedia Podatkowa, praca zbiorowa pod red. C.Kosikowskiego, Warszawa 1998,, 1998
  31. 10. Założenia reformy zasad opodatkowania majątku nieruchomego w Polsce /w:/ Problemy samorządu terytorialnego, praca zbiorowa, Toruń 1997, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji, organizowanej przez Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego w Toruniu, maj 1996,, 1997
  32. 11. Wprowadzenie do ustawy o Narodowym Banku Polskim /w:/ Prawo bankowe, praca zbiorowa pod red.E.Fojcik-Mastalskiej, Warszawa 1997,, 1997
  33. 9. Organizacja i zadania nadzoru bankowego, „Bank i Kredyt”, 1997, nr 4 (współautor),, 1997
  34. 8. Reforma prawa bankowego – potrzeba czy konieczność, „Bank”, 1996, nr 6,, 1996
  35. 4. Uprawnienia rad narodowych w konstrukcji podatków i opłat lokalnych, „Problemy Rad Narodowych – Studia i Materiały”, 1987, nr 69, 1995
  36. 6. Finansowanie samorządu terytorialnego działającego w układzie wieloszczeblowym /w:/ Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce, praca zbiorowa, Poznań-Łódź 1995, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji, organizowanej przez Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego w Dobieszkowie k/Łodzi, maj 1995,, 1995
  37. 7. Podatki katastralne – wybrane rozwiązania zagraniczne, Informacja nr 349 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, październik 1995 (współautor),, 1995
  38. 1. Kredyt bankowy jako forma finansowania i instrument zarządzania działalnością przedsiębiorstw, „Materiały i Prace IFGN, SGPiS”, tom XXXVII, Warszawa 1984 (współautor), , 1987
  39. 5. Rola banku centralnego w zakresie przekształceń własnościowych, „Zeszyty Naukowe UŁ”, Folia Iuridica 1995, , 1986
  40. 2. Uprawnienia banku w procesie kredytowania przedsiębiorstw, „Finanse” 1984, nr 3 (współautor), , 1984
  41. 3. Nowe rozwiązania prawne w zakresie opodatkowania nieruchomości, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1986, nr 4, , 1984

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.