Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

Contact

Associate Professor
Institute of Labour Relations Law

Room: 3.51

kstefanski@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356372
 • Bio

   

  Habilitated doctor of law, Associate Professor at the University of Łódź (2018). Associated with the University of Lodz - graduated from the Faculty of Law and Administration after two master's degree studies (law and administration), obtained a doctoral degree (2004), and then a habilitated doctor degree (2017). Long-term Head of Postgraduate Studies in Labour Law, currently Head of Postgraduate Studies in Personal Data Protection at the University of Lodz. Former disciplinary spokesman for students’ affairs, currently Chairman of the Appeals Disciplinary Committee for students’ affairs, supervisor of the Law Clinic. Author and coordinator of the I Know My Rights programme, the largest law education programme in Poland addressed to high school students. Team Coordinator AI Work Team - The research team for conducting studies on the consequences of the development of artificial intelligence and other modern technologies for the labour market, labour law and social insurance.

  Experienced legislator (author of many draft legal acts - laws and regulations and documentation for Poland's accession negotiations with the EU), long-term employee of government administration. Author of many legal opinions, e.g. for the largest Polish enterprises, state administration bodies and many local government units, as well as reports for the European Commission.

  Author and co-author of about 60 publications in the field of labour law, e.g. 4 monographs: “Czas Pracy" (Working Time), “Elastyczny czas pracy” (Flexible Working Time), “Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia” ("Termination of Employment Contract Without Notice") (co-author), „Wypowiedzenie stosunku pracy” "Termination of Employment Contract" (co-author), a part of the commentary to the Labour Code (ed. KW Baran, 3rd, 4th and 5th edition), a commentary to subsequent "anti-crisis shields" (1.0-4.0), and over 50 articles in scientific journals and chapters in monographs. Co-editor of "Felietony" published by the Polish Scientific Network of Labour Law and Social Security COOPERANTE.

  Organiser and co-organiser of many scientific conferences, including seven editions of the conference Septembers` Meetings with Labour Law. Participant of several dozen national and international conferences, including a dozen as a speaker, e.g. in Dusseldorf and Porto.

 • Books & chapters in edited collections

  1. "Czas pracy" w: K. Walczak, M. Wojewódka (red.) "Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników", Wyd. Beck, Warszawa 2015, s. 428-481., 2015
  2. "Ewolucja polskich przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych" w: Z. Góral, M. Mielczarek "40 lat Kodeksu pracy", Warszawa 2015, s. 237-250., 2015
  3. "Przesłanki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach w świetle najnowszego orzecznictwa" w: T. Bińczycka-Majewska, M. Włodarczyk (red.) "Współczesne problemy prawa emerytalnego", Warszawa 2015, s. 157-167., 2015
  4. Komentarz do działu VI „Czas pracy” w K. W. Baran (red.) „Kodeks Pracy. Komentarz” wyd. 3, Warszawa 2015., 2015
  5. "Realizacja prawa do wypoczynku w przepisach o czasie pracy" w: A. Reda-Ciszewska, M. Włodarczyk (red). "Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół Encykliki Laborem exercens Jaka Pawła II" Warszawa 2014, s. 113-123., 2014
  6. "Współpraca opiekuna i studentów Kliniki Prawa nad powstaniem opinii prawnej" w: M. Król (red) "Opinie prawne w praktyce" Wyd. C.H. Beck Warszawa 2014, s. 232-242., 2014
  7. "Czas pracy"  Wyd. Wolter Kluwer,  Warszawa 2013, ss. 260., 2013
  8. "Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy" [w:] „Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego”,red. G. Uścińska, Warszawa 2013, 2013
  9. "Praca w godzinach nadliczbowych jako narzędzie zarządzania pracownikami" w: A. Nowak (red.) Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi Radom, 2013, s.79-87, 2013
  10. "Wybrane aspekty czasu pracy telepracownika", [w:] Aktualne Zagadnienia Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (Zbiór Studiów), red. B. M. Ćwiertniak, tom II, Sosnowiec 2013, s.137-156 (razem z Anną Piszczek), 2013
  11. "Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników - wybrane zagadnienia" [w:] Współczesne problemy administracji publicznej. Studia i materiały, Płock 2012, 2012
  12. "Metodologia pracy w SPP" (pod red. I. Kraśnickiej) . Część III - Prawo Pracy. Redakcja, Wyd. C.H. Beck 2009, 2009
  13. "Symulacje procesów jako metoda praktycznego nauczania prawa w sekcji prawa pracy". [w:] Metodologia pracy w SPP pod red. I. Kraśnickiej. Wyd. C.H. Beck 2009 (s. 339-347), 2009
  14. "Sytuacja prawna dyrektora generalnego urzędu" [w:] Metodologia pracy w SPP pod red. I. Kraśnickiej. Wyd. C.H. Beck 2009 (s. 434 – 441), 2009
  15. "Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych", Redakcja. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, 2008
  16. "Symulacje procesów jako metoda praktycznego nauczania prawa w sekcji prawa pracy"  [w:] Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych  (red. K. Stefański), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008 , 2008
  17. "Wstęp" [w:] Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych, (red. K. Stefański) Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, 2008
 • Articles

  1. "Pojęcie miesiąca w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2/2016., 2016
  2. "Ruchomy czas pracy" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6/2014, 2014
  3. "Stosowanie przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2014, 2014
  4. "Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy - uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2013., 2013
  5. „Elastyczny czas pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy” Monitor Prawniczy 23/2013, 2013
  6. "Dni wolne na poszukiwanie pracy – wybrane problemy", Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, nr 2, Gdańsk-Łódź 2012, s. 25-42, (razem z Anną Piszczek), 2012
  7. "Możliwości wprowadzenia do Kodeksu pracy niektórych regulacji antykryzysowych z zakresu czasu pracy" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2012, 2012
  8. "Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w administracji" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3/2011, 2011
  9. „Nabycie prawa do odprawy emerytalnej – wybrane problemy” Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2011 (razem z Moniką Nowak), 2011
  10. "Czas pracy w kryzysie - uwagi na temat nowych regulacji" Opolskie Studia Administracyjno - Prawne VII, Opole 2010, s. 159-165., 2010
  11. "Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy" Praca i Zabezpieczenie Spoleczne 12/2010, 2010
  12. "Nowa ustawa o służbie cywilnej – reforma czy kontynuacja?" Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5/2009, 2009
  13. "Problem pracy w dni świąteczne"  Praca i Zabezpieczenie Społeczne 12/2007, 2007
  14. „Dni, które trzeba odpracować” Rzeczpospolita 24.01.2006r. s. C4, 2006
  15. „Konieczność odpracowania dni wolnych – uwagi dotyczące art. 130 § 2 Kp” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2006, 2006
  16. „Okresy odpoczynku w kodeksie pracy” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1/2006., 2006
  17. „Służba przygotowawcza w ustawie o służbie cywilnej” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 5/2006 (razem z Małgorzatą Kurzynogą), 2006
  18. Recenzja książki J. Steliny pt.„Charakter prawny stosunku pracy z mianowania” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3/2006., 2006
  19. „Kryteria rekrutacji pracowników służby cywilnej”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2001., 2001
 • Others

  1. Wstęp oraz redakcja rozdziału w: Znam swoje prawa, Łódź 2012, edycja III – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego., 2012
  2. Wstęp oraz redakcja rozdziału w: Znam swoje prawa, Łódź 2011, edycja II – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego., 2011
  3. Wstęp oraz redakcja rozdziału [w:] Znam swoje prawa, Łódź 2010 – publikacji przygotowanej przez studentów „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” – Studenckiego Punktu Informacji Prawnej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego., 2010
  4. "National Implementation Report (Poland) of the Directive 1999/63/EC on working time of seafarers, 2006" - opracowanie na potrzeby Komisji Europejskiej., 2006
  5. Dwa hasła [w:] Encyklopedia Prawo nie tylko dla prawników, Bielsko–Biała 2000, 2000

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.