Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

prof. dr hab. Małgorzata Król, prof.

Contact

Room: 4.61

mzkrol@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356364
 • Books & chapters in edited collections

  1. Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy, red. M. Król, wyd. 1, ss. 3 - 446, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-8033-9, współautor, recenzent prof. dr hab. L. Leszczyński;, 2016
  2. Kilka słów o specyfice i mitologii kształcenia prawniczego /w/ Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, C.H. Beck 2016, ISBN: 978-83-255-8565-5, s. 943 - 959; , 2016
  3. Legal Paremias and Legal Culture /w/ Languages, Cultures, Media, ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk, M. Kopytowska, J. Osborne, J. Schmied, K. Yumlu, Universite Savoie Mont Blanc Laboratoire LLSETI, Collection Langages, Chambery 2016, Nr 18, ISBN:978-2-919732-75-3, ISSN: 1952-0891, ss. 89 - 105;, 2016
  4. Opinie prawne w praktyce, red. M. Król, 2 wydanie uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7786-5, s. 1 - 332, współautor; , 2015
  5. Opinie prawne w praktyce, red. M. Król, 1 wyd. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6725-5, s. 1 - 314, współautor;, 2014
  6. Professional Legal Ethics – in theory and case studies, ed. M. Król, translated by Iwona Witczak - Plisiecka, ISBN 978-83-255-5555-9, s. 1 - 461, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck 2014; współautor;, 2014
  7. The independence of a meritorious elite: The government of judges and democracy /w/ Rapports Polonais, XIXe Congres International de droit compare XIXth International Congress of Comparative Law, Vienne, 20-26.VII.2014, Łódź University Press, Łódź 2014, ISBN 978-83-7969-118-0, s. 9 - 37; , 2014
  8. Wokół dyskursu aborcyjnego /w/ Księga życia i twórczości, t. III, Biojurysprudencja, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, red. Z. Władek, we współpracy z A. Berezą, J. Stelmasiakiem, W. Gogłozą i K. Kukurykiem (rec. prof. dr hab. M. Szyszkowska) ISBN 978-83-7847-150-9, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014, s. 288 - 304;, 2014
  9. Wokół zagadnień gwarancji bezpieczeństwa obrotu prawnego /w/ Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko - Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, (rec. prof. zw. dr hab. Edward Drozd), ISBN 978-83-62921-12-6, wyd. Stowarzyszenie Notariuszy RP, Warszawa 2014, s. 167 - 184; , 2014
  10. Legal Culture and Legal Transplants. Polish National Report /w/ Legal Culture And Legal Transplants, La culture juridique et l’acculturations du droit, XVIII Congress of the International Academy of Comparative Law, ed. Jorge A. Sanchez Cordero, Mexico 2012, v. II, p. 767 – 779; , 2012
  11. Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, red. M. Król, współautor, Wydawnictwo C.H. Beck 2011, ss. 1 - 468;, 2011
  12. Legal Culture and Legal Transplants /w/ Rapports Polonais, XVIII-th International Congress of Comparative Law, Washington 25.VII. - 1.VIII.2010, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, ss. 7-17;, 2010
 • Manuals, scripts

  1. Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów, red M. Król, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 1 - 204; ISBN: 978-83-255-8702-4, współautor;, 2016
  2. Etyka radcowska - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów, red M. Król, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 1 - 245; ISBN: 978-83-255-8700-0, współautor;, 2016
 • Articles

  1. A note on Legal Education, Its Specific Features and Related Myths, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Nr 2/2016, , 2016
  2. Some Comments on Abortion Discourse, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Nr 1, czerwiec 2015, ISSN 2082-3304, s. 53 -69;, 2015
  3. Założenia aksjologiczne oraz warianty dyskursu aborcyjnego, SPE t. XCII, 2014, wyd. ŁTN, ISSN 0081-6841, ss. 101 - 129;, 2014
  4. Dziedziczenie – kazus, Edukacja Prawnicza nr 4/2013, ss. 18 – 19, współautor;, 2013
  5. Akt poświadczenia dziedziczenia – wybrane zagadnienia, Edukacja Prawnicza, nr 5/2012, ss. 10 – 15, współautor; , 2012
 • Others

  1. Obowiązywanie prawa (w) Wielka Encyklopedia Prawa, t. VII, Teoria i Filozofia Prawa, Wydawca Fundacja "Ubi societas, ibi ius", Warszawa 2016, red. naczelny - inicjator wydawnictwa prof. zw. dr hab. dr h. c. B. Hołyst, redaktorzy naukowi tomu VII prof. zw. dr hab. A. Bator, prof. zw. dr hab. J. Zajadło, prof. zw. dr hab. M. Zirk-Sadowski, ISBN 978-83-64556-72-2 całość, ISBN 978-83-64556-06-7 t. 7, wyd. 2 rozszerzone, s. 277, 2016
  2. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, Cz. 2, red. M. Król, A. Bartczak, M. Zalewska, seria Jurysprudencja 3/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 (rec. Andrzej Bator) ISBN 978-83-7969-149-4, s. 1 - 223; , 2014

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.