Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Małgorzata Wysoczyńska

 • Books & chapters in edited collections

  1. „Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm.” Zakamycze 2005, praca zbiorowa pod red. Prof. E. Pływaczewskiego, w jej ramach opracowanie: "Przegląd definicji grupy i związku we współautorstwie z A. Wesołowską., 2005
  2. "Przestępczość zorganizowana w ujęciu międzynarodowym” WSSM Łódź , 2003
 • Manuals, scripts

  1. 1. Afiliowany, recenzowany podręcznika akademicki serii Studenckiej Poradni Prawnej Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, Redakcja: Małgorzata Król, Autorzy: Magdalena Ustaborowicz , Sylwia Wojtczak , Małgorzata Wysoczyńska , Paweł Łabieniec, Rok wydania: 2011, Ilość stron: 488, ISBN: 978-83-255-3343-4, M. Wysoczyńska jest samodzielną autorką:CZĘŚĆ IIIZbiory zasad etyki prawniczejRozdział I. Zagadnienia ogólne .............................................................................. 2361. Uwagi ogólne ...................................................................................................... 2362. Uwagi metodyczne .............................................................................................. 238Rozdział II. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów .............................................. 242Rozdział III. Zbiór zasad etycznych prokuratora ................................................ 283Rozdział IV. Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (kodeks etykiadwokackiej) ............................................................................................................ 308Rozdział V. Kodeks etyki radcy prawnego ........................................................... 373Rozdział VI. Przykładowe scenariusze na tle orzecznictwa sądówdyscyplinarnych odnoszących się do notariuszy .................................................. 428Rozdział VII. Standardy działalności uniwersyteckich poradni prawnych ...... 436Rozdział IX. Zadania kontrolne ............................................................................ 457 (221 stron) 
 • Articles

  1. „Gwarancje ochrony praw dziecka w toku procesu karnego. Wybrane zagadnienia.” Acta Folia Iuridica, 2007
  2.  . Monografia 2003 rok – „Przestępczość zorganizowana w ujęciu międzynarodowym” WSSM Łódź 2003 2. Monografia 2005 rok – „Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm.” Zakamycze 2005, praca zbiorowa pod red. Prof. E. Pływaczewskiego w jej ramach opracowanie: "Przegląd definicji grupy i związku w orzecznictwie i doktrynie na tle badań akt sądowych – wybrane zagadnienia” we współautorstwie z A. Wesołowską. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH 3 – 11 Afiliowana, recenzowana monografia Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, Redakcja: Małgorzata Król, Rok wydania: 2011, C.H.BECK , ISBN: 978-83-255-3343-4, M. Wysoczyńska jest samodzielną autorką: 8 rozdziałów wyodrębnionych w monografii, 6 powyżej 0,5 arkusza wydawniczego;  12. Sposób organizacji pracy tzw. grupy sądowej z zakresu prawa karnego z perspektywy doświadczeń Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” WPiA UŁ, tekst pochodzi z numeru Edukacja Prawnicza, wkładka: Klinika, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.: 10 (127) październik 2011 13. Zagadnienia etyki prawniczej w nauczaniu klinicznym studentów z perspektywy doświadczeń Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” WPiA UŁ. Tekst pochodzi z numeru Edukacja Prawnicza, wkładka: Klinika, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.: 10 (127) październik 2011  14. Model kształcenia prawników na różnych poziomach edukacji w doświadczeniach nauczyciela akademickiego UŁ – radcy prawnego OIRP w Łodzi, Edukacja Prawnicza nr 06, 2012 r. 15. Od studenta po aplikanta, radcę, rejenta. Edukacja Prawnicza – numer specjalny, wrzesień 2012 r. 16. Kara łączna po nowelizacji. Krótkie uwagi. Acta Folia Iuridica, Łódź, 2012 r. (recenzowane)  Własny cykl publikacyjny jako stała rubryka ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA RADCY PRAWNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA:  17. Tajemnica zawodowa w orzecznictwie ETS z perspektywy polskich prawników, Redakcja Czasopisma: Jacek Wawrzynkiewicz - Redaktor Naczelny, Sylwia Pastwa, Łukasz Bonisławski, kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 4, Łódź 2011 18. Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego w postępowaniu cywilnym – zarys problematyki. Redakcja Czasopisma: Jacek Wawrzynkiewicz - Redaktor Naczelny, Sylwia Pastwa, Łukasz Bonisławski, kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 1, Łódź 2011 19. Status etyki zawodowej radcy prawnego. Redakcja Czasopisma: Jacek Wawrzynkiewicz - Redaktor Naczelny, Sylwia Pastwa, Łukasz Bonisławski, kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 2, Łódź 2011 20. Radca prawny a prawo karne. Cz. I. Przestępstwo fałszywych zeznań. kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 6, Łódź 2012 21. Radca prawny a prawo karne. Cz.II Przestępstwo fałszywych zeznań. kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 7, Łódź 2012 22. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2012 r., SDI 32/12, kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 9, Łódź 2013 23. Prawnik jako czynnik demokratyzowania kultury prawnej a sprawa turecka, kwartalnik OIRP 2013 (w druku) 24. Instytucja naprawienia szkody w prawie karnym, kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 9, Łódź 2013 (w druku) 25. Kliniki prawa oraz Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jako organizacja pożytku publicznego a etos prawnika w doświadczenia polskiego ruchu klinicznego, 2013 r., rozdział w monografii (w druku) 26. O typach kształcenia prawniczego i wartości aktywnych metod nauczania prawa w klinikach prawa w Polsce, 2013 r., rozdział w monografii (w druku) 27. Redakcja naukowa publikacji przy wspófinansowaniu przez Instytut Spraw Publicznych, ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo VI” – ZNAM SWOJE PRAWA STREET LAW 2011 28 – 29. W PRZYGOTOWANIU DO DRUKU dwie pozycje NA MOCY DECYZJI KOLEGIUM REDAKCYJNEGO C.H.BECK, : Utrudnianie postępowania karnego – wybrane zagadnienia teorii i praktyki, seria:Monografie Prawnicze.  
  3. Kara łączna po nowelizacji. Krótkie uwagi. Folia Iuridica 2011, w druku, stron 5.
  4. Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego w postępowaniu cywilnym – zarys problematyki. Redakcja Czasopisma: Jacek Wawrzynkiewicz - Redaktor Naczelny, Sylwia Pastwa, Łukasz Bonisławski, kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 1, Łódź 2011, stron 3.
  5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA RADCY PRAWNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA – cz. 3. Tajemnica zawodowa w orzecznictwie ETS z perspektywy polskich prawników, Redakcja Czasopisma: Jacek Wawrzynkiewicz - Redaktor Naczelny, Sylwia Pastwa, Łukasz Bonisławski, kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 4, Łódź 2011, stron 3.
  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA RADCY PRAWNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA. Status etyki zawodowej radcy prawnego. Redakcja Czasopisma: Jacek Wawrzynkiewicz - Redaktor Naczelny, Sylwia Pastwa, Łukasz Bonisławski, kwartalnik OIRP w Łodzi, nr 2, Łódź 2011, stron 3.
  7. Sposób organizacji pracy tzw. grupy sądowej z zakresu prawa karnego z perspektywy doświadczeń Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” WPiA UŁ, tekst pochodzi z numeru Edukacja Prawnicza, wkładka: Klinika, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.: 10 (127) październik 2011, stron 6.
  8. Zagadnienia etyki prawniczej w nauczaniu klinicznym studentów z perspektywy doświadczeń Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka” WPiA UŁ. Tekst pochodzi z numeru Edukacja Prawnicza, wkładka: Klinika, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.: 10 (127) październik 2011, stron 5.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.