dr hab. Marcin Górski

Marcin Górski Marcin Górski

Contact

  • Books & chapters in edited collections

    1.  Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy, współautorstwo, pod red. M. Król, C.H. Beck, 2016, 2016
    2.  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 października 2015 r. roku w sprawie C-69/14 Dragoș Constantin Târșia przeciwko Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor, SIP/Lex, 2016
    3. “Udział organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych związanych z ochroną równości i zwalczaniem dyskryminacji w kontekście ponoszenia przez nie kosztów postępowania”, Warszawa 2015, www.ptpa.org.plGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 27 listopada 2014 r. w sprawie II KK 55/14, Lex/el. 2015Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 marca 2015 roku w sprawie M. C. przeciwko Polsce, skarga nr 23692/09, Lex/el. 2015Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14, Lex/el. 2015Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 grudnia 2014 r. roku w sprawie C-354/13 Fag og Arbejde (FOA) przeciwko Kommunernes Landsforening (KL), Lex/el. 2015Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 czerwca 2015 r. roku w sprawie Maksymilian Grabowski przeciwko Polsce, skarga nr 57722/12, Lex/el. 2015Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie José Luís Ferreira Santos Pardal przeciwko Portugalii, skarga nr 30123/10, Lex/el. 2015Glosa do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 października 2015 roku w sprawie Laurus Invest Hungary kft i Continental Holding Corporation i in. przeciwko Węgrom, skarga nr 23265/13, Lex/el. 2015, 2015

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.