EN

dr hab. Michał Kurowski

Contact

 • Books & chapters in edited collections

  1. Prokurator jako gospodarz postępowania w sytuacji bezpodstawnego zwrotu sprawy z rozprawy. W: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana. Red. Tomasz Grzegorczyk. W - wa 2011 Wolters Kluwer, 2012
  2. Procesowe wykorzystanie materiałów z kontroli pracownika - uwagi o możliwości wykorzystania niektórych dowodów prywatnych w procesie karnym. W: Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne. Red. Zbigniew Góral. Wstęp Lesław Nowacki. W- wa 2010 Wolters Kluwer, 2010
 • Manuals, scripts

  1. Prawo karne procesowe. Testy (współautor) pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2012, wydanie II, 2012
  2. Prawo karne procesowe. Kazusy (współautor) pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2011, wydanie II, 2011
  3. Prawo karne procesowe. Testy (współautor) pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2010, wydanie I., 2010
  4. Prawo karne procesowe. Kazusy (współautor), pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2008, wydanie I., 2008
 • Articles

  1. "Śledcze" czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym w aspekcie praktycznym. Prz.Sądowy 2011 nr 1. (współautor P. Sydor), 2011
  2. Reaktywacja przedwojennych spółek w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej. Prokuratura i Prawo 2011 nr 7/8, 2011
  3. Delikt" rewolucyjny w ujęciu Lwa Dawidowicza Trockiego jako przykład "przestępstwa z przekonania" - w ramach myśli marksistowskiej. Stud.Erasmiana Wr.Acta Studentium 2008 nr 1 (współautor P. Sydor) , 2008
  4. Przestępstwo z przekonania a działalność rewolucyjna w ujęciu Lwa Dawidowicza Trockiego - AUW, 2008
  5. Problematyka art. 400 kodeksu postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2004 r. nr 10, 2004
  6. Właściwość trybu uproszczonego w znowelizowanej procedurze karnej, Przegląd Sądowy 2004 r. nr 7-8, 2004
  7. Samorząd adwokacki czy sąd - kompetencje do ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu karnym. Czy orzecznictwo Sądu Najwyższego może ograniczyć uprawnienia Okręgowych Rad Adwokackich ?- Palestra (po recenzji w druku)
 • Glosy

  1. Glosa do postanowienia SN z 6.03.2008 r. III KK 421/07. [Dot. postępowania karnego; zasady bezstronności orzekania; wyłączenia sędziego]. OSP 2009 nr 2, 2009
  2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2003 r., IV KK 94/03, Palestra 2005 r. nr 1-2,, 2005
  3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 września 2009 r. II AKa 192/09 - po recenzji oczekuje na druk

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.