EN

dr Monika Zalewska

Contact

Room: 4.54
Sroda 13:00-14:00
mzalewska@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356529

Dodatkowy dyzur tylko dla zajec z logiki odbedzie sie 16 stycznia 2018 r o godz 15:00 w pok 1.23

 • Books & chapters in edited collections

  1. Does Hans Kelsen’s Pure Theory of Law Support the Rule of Law and Democracy? w: Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP-B) 161 The Rule of Law and Democracy (ed:) Hirohide Takikawa Franz Steiner Verlag pp. 203-215, 2020, Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP-B)
  2. Normatywizm Hansa Kelsena, 2020, Wydawnictwo naukowe PWN
  3. Causality and Imputation (Kelsen), 2017, Springer Verlag, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-6730-0_220-1
  4. Cognitive Theory of Metaphor and Jerzy Wróblewski's Concept of Legal Interpretation, 2017, Hybris nr. 39, http://magazynhybris.com/images/teksty/39/H39.05.Zalewska.pdf
  5.  Rozdział z A. Kalisz: Hans Kelsen in Multicentric (Legal) World, [w:] M. Belov (ed), Global Governance and its Effect on State and Law, Peter Lang 2016, 2016
  6.  "Gunman Situation Vicious Circle and Pure Theory of Law", [w:] M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert Studnicki, K. Płeszka "Problem of Normativity, Rules and Rule-Following", Springer 2015, ss. 189-198, 2015
  7.  "Two Approaches to the Methodology of Legal Theory: Hans Kelsen and Jerzy Wróblewski" [w:] L. Burazin,D. Gardasevic, A. Sardo (eds), "Law and State", Peter Lang, Frankfurt am Mein, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015, ss. 49-63, 2015
  8.  Wewnętrzny punkt widzenia i psychologiczna teoria prawa. Jerzy Lande i Herbert L. A. Hart, [w:] Jakub Karczewski Marta Zuralska (red), Refleksyjność w prawie. Inspiracje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2015 r., ss. 159-178., 2015
  9.  „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych”  Jurysprudencja 3/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego (redakcja z  M. Król, A. Bartczak), 2014
  10.  Rozdział  w monografii: „Czysta teoria wykładni prawa? Hans Kelsen –teoretyk i konstytucjonalista” [red:] T. Stawecki, J. Winczorek, Wykładnia konstytucji, inspiracje, teorie, argumenty”A Lex Wolter Kluwers business, Warszawa 2014, ss. 37-56, 2014
  11. Książka: "Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 r., 2014
  12. Rozdział:  „Racjonalne koncepcje sprawiedliwości w poglądach Hansa Kelsena” w: „Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno-prawnej” pod redakcją B. Wojciechowskiego, M. Goleckiego, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN 9788376110530 , s. 53-74, 2008
 • Articles

  1. The Metaphorical Aspect of Hans Kelsen’s Pure Theory of Law, 2018, Pricipia 2018/65, ttp://www.ejournals.eu/Principia/2018/Tom-65-2018/art/13224/
  2. COGNITIVE THEORY OF METAPHOR AND JERZY WRÓBLEWSKI’S CONCEPT OF LEGAL INTERPRETATION [056-073], 2017, Hybris Internetowy Magazyn Filozoficzny 2017/39, http://magazynhybris.com/images/teksty/39/H39.05.Zalewska.pdf
  3. Objectivity and Hans Kelsen's Concept of Imputation, ARSP-B, 2016/151, ss. 147-164, 2016
  4.  "(Meta)etyka a filozofia prawa, Hybris Internetowy Magazyn Filozoficzny 2014/26, ss. 067-086, 2014
  5.  A Bird in a Cage: Chinese Constitutional Rules and Law Reform, Jura 2013/19, s. 142-150, 2013
  6. "Czy pragmatyka jest u Kelsena możliwa?", Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2013/2/2 ISSN 2299-1875 ISBN 918--83-7092-158-3, s. 169-180, 2013
  7. "Historia pewnego przyypisu. Próba rekonstrukcji dyskusji Hansa Kelsena z Jerzym Wróblewskim", Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr. 1 (2) kwiecień 2011, s. 75-85, 2011
 • Others

  1.  Hasło "Norma podstawiwa", w: (red:) B. Hołyst, R. Hauser, A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, Wielka encyklopedia prawa, t. VII Teoria i filozofia prawa , Ubi societas ibi ius, Warszawa 2016, s. 256-259 , 2016
  2.  Hasło: "zarachowanie" w: (red:) B. Hołyst, R. Hauser, A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, Wielka Encyklopedia Prawa  t. VII  Teoria i Filozofia Prawa, Fundacja Ubi Societas ibi ius, s. 500-505, 2016
  3. Sprawozdanie: Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo (ogólnopolska konferencja naukowa Warszawa 14.03.2016), PiP 8/2016, s. 118-121, 2016
  4. "Traktat o wiecznym pokoju jako pierwowzór porządku prawnego Wspólnoty Europejskiej” w: „System prawny a porządek prawny] pod redakcją O. Boguckiego i S. Czepity, Szczecin 2008, ISBN 978-83-7241-657-5, s. 233-240 , 2008
  5. Zapomniana mobografia: "Ogólna teoria norm" Hansa Kelsena [w:] Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012, s. 347-356

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.