dr Paweł Dańczak

Contact

Room: 4.75
Z uwagi na posiedzenie Rady Wydziału dyżur w dniu 26 kwietnia odbędzie się w godzinach 8.45-9.45
pdanczak@wpia.uni.lodz.pl

Phone: 42 6356333
 • Books & chapters in edited collections

  1. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich. Zagadnienia wybrane (współautor J. Wyporska-Frankiewicz), [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, s. 297-314 , 2016, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, https://www.academia.edu/31753488/Wszcz%C4%99cie_post%C4%99powania_administracyjnego_w_sprawach_studenckich_i_doktoranckich._Zagadnienia_wybrane
  2. Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015., 2015
  3. Legalność i praworządność a sprawiedliwość w stanowieniu aktów prawnych przez szkoły wyższe na tle ustalania kryteriów przyznawania świadczeń stypendialnych [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, s. 925-935., 2015
  4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach (art. 144-150) [w:] Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz (red. J. Chlebny), Warszawa 2015, s. 430-442., 2015
  5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151-157) [w:] Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz (red. J. Chlebny), Warszawa 2015, s. 442-459. , 2015
  6. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (art. 186-194) [w:] Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz (red. J. Chlebny), Warszawa 2015, s. 507-521. , 2015
  7. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (art. 181-185) [w:] Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz (red. J. Chlebny), Warszawa 2015, s. 501-506., 2015
  8. Charakter prawny komisji habilitacyjnej i podejmowanych przez nią czynności [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane (red. A. Wiktorowska, A. Jakubowski), Warszawa 2014, s. 256-275., 2014
  9. Wspólny przewód doktorski w krajowych przepisach dotyczących nadawania stopni i tytułów naukowych - zagadnienia wybrane [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne (red. J. Sługocki), Wrocław 2014, s. 595-608., 2014
  10. Decyzja administracyjna w szkolnictwie wyższym - zagadnienia wybrane [w:] red. J. Niczyporuk, Kodyfikacja postępowania administracyjnego - na 50-lecie uchwalenia k.p.a, Wydawnictwo WSAP, Lublin 2010, s. 93-103., 2010
  11. Instytucja udostępniania akt sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego jako przejaw standardów dobrej administracji [w:] M. Horakova, Maxim Tomoszek, Vliv EU a Rady Evropy na spravni rizeni v CR a v Polsku (Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i Polsce), Brno 2010, s. 44-50., 2010
  12. Legislacja podatkowa - jej jakość w kontekście praktyki stosowania, [w:] P. Chmielnicki, A. Dybała, Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, s.219-230., 2009
  13. Nauka opłacona jest na dłużej zapamiętana - kilka uwag ze styku dwóch stypendiów [w:] A. Sosnowska, Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwość jego realizacji w istniejącym stanie prawnym, Warszawa 2008, s. 69-71., 2008
 • Manuals, scripts

  1. X. Weryfikacja prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych [W:] Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu (red. Z. Kmieciak), Warszawa 2015, s. 275-294., 2015
 • Articles

  1. Wybrane aspekty udziału organizacji społecznej w postępowaniach dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2015, z. 75, s. 89-98., 2015
  2. Rozprawa administracyjna w toku postępowania podatkowego, Przegląd Podatkowy nr 6 z 2007 roku, s.38-44., 2007
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2010 r., I OSK 673/10, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2011 nr 11, poz 4, s. 37-46., 2011
  2. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2010 r., I OSK 673/10, System Informacji Prawnej LEX el., Wolters Kluwer Polska , 2010
  3. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2007 r., I GSK 1771/06; art. 247 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r.- Kodeks celny (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) s. 210 - Orzecznictwo Sądów Polskich nr 3 z 2009 r., s.216, 2009

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.