mgr Robert Siuciński

 • Books & chapters in edited collections

  1. Notion and Recognition of Foreign Administrative Acts in Poland [in] Recognition of Foreign Administrative Acts, edited by Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, series: Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law, vol. 10, p. 243-262 (co-authors: Zbigniew Kmieciak and Przemysław Florjanowicz-Błachut), ISBN 978-3-319-18973-4, Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London 2016, Springer International Publishing, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18974-1_12
  2. Wyzwania dla prawa procesowego wynikające z globalizacji prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, pod red. Jacka Jagielskiego i Marka Wierzbowskiego, Warszawa, s. 518-524, ISBN 978-83-8124-581-4, 2018, Wolters Kluwer
  3. Konferencja urzędowa na tle włoskiego prawa administracyjnego, Právní rozpravy 2017, roczník VII, Hradec Králové, s. 314-323, ISBN 978-80-87952-18-4, 2017
  4. Obowiązek współpracy stron w ustalaniu stanu faktycznego sprawy [w:] Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, pod red. Jerzego Supernata i Barbary Kowalczyk, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, s. 235-243, ISBN 978-83-7627-135-4, 2017, EuroPrawo
  5. Prawo do dobrej administracji w ujęciu komparatystycznym [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, Warszawa, tom I, s. 295-305, ISBN 978-83-8107-266-3, 2017, Wolters Kluwer
  6. Services Conference as an Answer to Challenges of Administrative Procedure [in] The Milestones of Law in the Area of Europe 2017, p. 61-70, ISBN 978-80-7160-445-7, 2017, Comenius University, Bratislava
  7. Wpływ prawa obcego na postępowanie administracyjne w Iberoameryce, Právní rozpravy 2016, roczník VI, Hradec Králové, s. 543-553, ISBN 978-80-87952-13-9, 2016
  8. The Recognition of Foreign Administrative Acts (The Polish Perspective) [in] Rapports polonais. XIXe congrès international de droit comparé. XIXth International Congress of Comparative Law. Vienne, 20-26.VII.2014, edited by Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, p. 319-331 (co-authors: Zbigniew Kmieciak and Przemysław Florjanowicz-Błachut), ISBN 978-83-7969-118-0, 2014, Łódź University Press
  9. Convergence of Law – Examples from European Administrative Procedure [in] The Interaction of National Legal Systems – Convergence or Divergence?, Vilnius, p. 303-308, ISBN 978-609-459-201-0, 2013
  10. Postępowanie wyjaśniające jako gwarancja realizacji zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym, Právní rozpravy 2013, rocznik III, Hradec Králové, s. 657-666, ISBN 978-80-905243-5-4, 2013
  11. Prawa człowieka w postępowaniu administracyjnym? [w:] Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka, pod red. Iwony Rzucidło, Lublin, s. 30-41, ISBN 978-83-929677-6-7, 2012
  12. Bezstronność w postępowaniu administracyjnym jako przykład europeizacji prawa [w:] Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna, pod red. Natalii Goduli i Aleksandry Puczko, Kraków, s. 287-294, ISBN 978-83-61026-55-6, 2011
  13. Problemy cenzury – dawniej i dziś [w:] Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Mateusza Grochowskiego, Jarosława Kosturbca i Eweliny Streit, Lublin, s. 367-375, ISBN 978-83-929677-0-5, 2009
  14. Przemiany sądowej kontroli administracji w państwach Europy Środkowej [w:] Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Mateusza Grochowskiego, Jarosława Kosturbca i Eweliny Streit, Lublin, s. 383-393, ISBN 978-83-929677-0-5, 2009
 • Articles

  1. Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego w Iberoameryce, Przegląd Prawa Publicznego 2016, nr 5, s. 92-103, ISSN 1896-8996
  2. Services Conference as an Answer to Challenges of Administrative Procedure, Bratislava Law Review 2018, no. 2, issue 1, s. 57-68, ISSN 2585-7088, Wolters Kluwer
  3. Zasada dochodzenia prawdy materialnej w postępowaniu administracyjnym w ujęciu prawnoporównawczym, Przegląd Prawa Publicznego 2010, nr 10, s. 6-15, ISSN 1896-8996
 • Others

  1. Prawo europejskie i krajowe prawo administracyjne 25 lat później (Mediolan, 11.11.2016 r.), Państwo i Prawo 2017, nr 9, s. 132-134
  2. Sprawozdanie z seminarium „Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich” [w:] Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, pod red. Ireny Lipowicz i Zbigniewa Kmieciaka, Biuletyn RPO – Materiały nr 75, Warszawa 2012, s. 145-158
  3. The Model Rules on EU Administrative Procedures: Adjudication, red. MATTHIAS RUFFERT, Groningen 2016, Europa Law Publishing, s. 200, Państwo i Prawo 2018, nr 2, s. 114-117 [recenzja]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.