EN

dr hab. Tomasz Bekrycht, prof. UŁ

Tomasz Bekrycht Tomasz Bekrycht

Contact

Room: 4.57

 • Books & chapters in edited collections

  1. The Problem of the Legitimation of Law as a Metaphysical Problem [in] "Jurists' Law and European Identity", J.M. Aroso Linhares, Ana Gaudencio, Ines Godinho (eds.), pp. 21–31; ISBN 978-989-8891-50-1., 2019, Instituto Jurídico/Faculdade de Direito/Universidade de Coimbra
  2. A crisis over the idea of the tripartite separation of powers. Some remarks on the grounds of the contemporary dispute over the constitutional tribunal in Poland – legal philosophy perspective, 2018, Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе, http://konferencii.msu.edu.mk/wp-content/uploads/000_Spisanie-9-konferentsija-FILOZOFIJA.pdf
  3. Między dowodzeniem a prawdziwością [w:] Brunon Hołyst i inni (red.), Doprawdy litość to zbrodnia. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita, s. 213–235., 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  4. Positive Law and Morality – Violence and Coercion, 2018, University of Latvia, https://www.journaloftheuniversityoflatvialaw.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/journaloftheuniversityoflatvialaw/No11/T_Tomasz_Bekrycht.pdf
  5. Positive Law and the Idea of Freedom; [in:] Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern (eds.), The Principle of Equality as a Fundamental Norm in Law and Political Philosophy, Book Series „Jurysprudecja” (8), Łódź University Press, Łódź 2017; pp. 59-78., 2017, Łódź University Press, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/22050/%5b59%5d-78_Bekrycht_Positive%20law.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  6. Totožnost a rozdílnost fenomenologických pojmů práva (Identity and Difference of the Phenomenological Concepts of Law); [in:] Miloš Večeřa Martin Hapla (eds.) WEYROVY DNY PRÁVNÍ TEORIE 2017, ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS: IURIDICA Editio Scientia vol. 597, pp. 252-265, 2017, Masarykova univerzita Brno, https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/weyr2017.pdf
  7. Aksjologiczne, medyczne i prawne aspekty legalizacji narkotyków miękkich, Tomasz Bekrycht (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/18438?locale-attribute=en
  8. Demokratyczna legitymizacja prawa, Tomasz Bekrycht (red.), 2016, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, http://hdl.handle.net/10593/17442
  9. Etyka. Koncepcje. Formy. Uwagi krytyczne z perspektywy filozofii prawa [w:] Andrzej Marciniak (red.) Etyka zawodowa komornika sądowego, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2016, ISBN 978-83-60833-74-2, s. 15-25., 2016
  10. Fenomenologia prawa [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VII. Teoria i filozofia Prawa, red. naukowa A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, 2016, Wydawnictwo Fundacji Ubi Societas Ibi Ius, ISBN 978-83-64556-06-7, ss. 288-291.
  11. Filozofia Prawa, Principia Tom LXI-LXII (red. Tomasz Bekrycht, Jacek Rabus, Bartosz Wojciechowski), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, http://www.ejournals.eu/Principia/2016/Tom-60-2015/
  12. Ontologia prawa [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VII. Teoria i filozofia Prawa, red. naukowa A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, 2016, Wydawnictwo Fundacji Ubi Societas Ibi Ius, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64556-06-7, s. 288-291.
  13. Transcendentalizm w filozofii prawa [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VII. Teoria i filozofia Prawa, red. naukowa A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, 2016, Wydawnictwo Fundacji Ubi Societas Ibi Ius, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64556-06-7, ss. 423-431.
  14. O pojęciu odpowiedzialności z perspektywy zagadnień filozoficznoprawnych i wybranych dogmatyk prawniczych, Tomasz Bekrycht (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ISBN: 978-83-7969-500-3., 2015
  15. Refleksyjność w prawie. Analiza pojęciowa z perspektywy fenomenologii i ogólnej idei transcendentalizmu [w:] Krzysztof J. Kaleta, Paweł Skuczyński (red.) Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ISBN 978-83-235-2016-0., 2015
  16. Sfera publiczna: pomiędzy prawem a moralnością, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern, Ewa Nowak (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2015, ISBN 978-83-7092-161-3., 2015
  17. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa, Seria Wydawnicza Jurysprudencja (6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ISBN 978-83-7969-586-7, e-ISBN 978-83-7969-587-4., 2015
  18.  Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht (red.), Jurysprudencja 2/2014, Łódź 2014, ISBN 978-83-7969-150-0., 2014
  19. Logiczne zagadnienia prawoznawstwa [współautorzy: M. Korycka-Zirk/Karol Dobrzeniecki], TNOiK, Toruń 2014, ISBN 978-83-7285-760-6., 2014
  20. On the Possibility of Justifying the Idea of Human Rights [w:] M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, K. Cern, Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, Ashgate 2014, ISBN 978-1-4724-4490-5, s. 51-59., 2014
  21. O związku koniecznym między prawem a moralnością [w:] A. Dębiński, Abiit, non obiit, Księga poświęcona pamięci Księdza Prof. Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-624-3, s. 83-95., 2013
  22. Tożsamość kultury prawnej a legitymizacja prawa [w:] Tomasz Bekrycht, Tożsamość kultury prawnej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013, ISBN 978-83-7092-158-3, s. 76-92., 2013
  23. Tożsamość kultury prawnej, Tomasz Bekrycht (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013, ISBN 978-83-7092-158-3., 2013
  24. Tomasz Bekrycht, Marek Zirk-Sadowski (red.) " Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2722-8., 2011
  25. Dyskurs normatywny a semantyczna teoria prawdy [w:] A. Orłowska, P. Polaczuk, L. Świto (red.) Filozofia prawa a praktyka prawnicza, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-62383-00-9, s. 83-90., 2010
  26. Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-640-5., 2009
  27. Polski przekład: Adolf Reinach Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes (Aprioryczne podstawy prawa cywilnego), Aureus, Kraków 2009; ISBN 978-83-60741-18-4., 2009
  28. Kant: Die Kritik der Konzeption des Naturrechts [w:] T. Machalova (ed.) Pravne filosoficky odkaz I. Kanta a soucasne pravni mysleni, Wydawnictwo Uniwersytetu Masaryka, Brno 2004, ISBN 80-210-3508-0, s. 40-47., 2004
 • Manuals, scripts

  1. Logiczne podstawy prawoznawstwa, Edukacja prawnicza 11 (119) 2010, dodatek specjalny, 2010
 • Others

  1. Tłumaczenie: Adolf Reinach "Namysł. Jego etyczne i prawne znaczenie" w: "Wybrane problemy wczesnej fenomenologii. Antologia tekstów", Daniel R. Sobota (red.), s. 107-162, 2018, IFiS PAN
  2. Tłumaczenie: Edmund Husserl, Fenomenologia, Encyklopedia Brytyjska (wersja 1), 2015, Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, ISSN 2299-1875, s. 102-121., https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fped/article/view/12324/12190
  3. Naukowo-dydaktyczna działalność Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2009-2010, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2, kwiecień 2011, 2011
  4. Wpływ teorii Profesora Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 1, W-wa 2010 - sprawozdanie z Konferencji., 2010

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.