EN

dr Zbigniew Wardak

Zbigniew Wardak Zbigniew Wardak

Contact

 • Articles

  1. „Związanie oceną prawną, wskazaniami co do dalszego postępowania oraz wytycznymi w zakresie wykładni przepisów prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, (współautor J. Wyporska-Frankiewicz), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (ISSN 1734-803X) 2020 nr 2, s. 19-43, 2020
  2. "Broń palna alarmowa - problematyka prawna i kryminalistyczna", Studia Prawnoustrojowe (ISSN 1644-0412) 2019 nr 46, s. 465-483 , 2019, https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2019/46/465-483.pdf
  3. "Granice ingerencji w intymność człowieka. Część II", 2019, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica "Granice ingerencji w intymność człowieka" pod red. T. Bekrychta i Z. Wardaka 2019 nr 86 (ISSN 0208-6069, e-ISSN 2450-2782), s. 5-8, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/27207/0_1_%5b5%5d-8_Wardak.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. "Karnoprocesowe podstawy użycia wariografu" [w:] "Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka", (ISBN 978-83-8160-925-8, 978-83-8142-492-9, 723 strony), pod red. R. Olszewskiego, D. Świeckiego, J. Kasińskiego, P. Misztala, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszego, Wolters Kluwer, Warszawa-Łódź 2019, s. 212-222, 2019, Wolters Kluwer. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  5. "Śmierć Sergiusza Jesienina – samobójstwo czy zabójstwo upozorowane na samobójstwo? Analiza wybranych okoliczności zgonu i obrażeń ciała" (współautor z P. Arkuszewskim, Ł. Antoszczykiem, M. Mazurek-Wardak), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2018 tom. 83 "Wokół Archiwów X"pod red. B. Sygita i Z. Wardaka, s. 21-31, 2018, https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/3207/2806
  6. "Wokół Archiwów X", Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2018 tom. 83 "Wokół Archiwów X"pod red. B. Sygita i Z. Wardaka, s. 5-6, 2018, https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/3205/2804
  7. „Granice ingerencji w intymność człowieka. Część I”, 2018, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica "Granice ingerencji w intymność człowieka" pod red. T. Bekrychta i Z. Wardaka 2018 nr 85 (ISSN 0208-6069, e-ISSN 2450-2782), s. 5-9, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/26431/0_1_5-9_Wardak%20Z..pdf?sequence=1&isAllowed=y
  8. "Pojęcie broni palnej w prawie karnym", Prokuratura i Prawo 2017 (ISSN 1233-2577) nr 10 (współautor P. Grzegorczyk), s. 85-99, , 2017, http://pk.gov.pl/numer-10-2017/numer-10-2017.html#.WeR5ami0OUm
  9. „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności za działanie w cudzym interesie z art. 9 § 3 k.k.s.” [w:] „Verba volant, scripta manent, Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016, Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesor Monice Zbrojewskiej”, pod red. T. Grzegorczyka i R. Olszewskiego (ISBN 978-83-8092-595-3, 962 strony), Wolters Kluwer Warszawa 2017, ss. 839-850, 2017, Wolters Kluwer
  10. "Przyczynek do badań nad procesowo-kryminalistyczną problematyką poszlak", Problemy Współczesnej Kryminalistyki (ISSN 1643-2207) 2016 t. XX, s. 265-280., 2016, http://kryminalistyka.pl/pwk-tom-xx/
  11. "Badania wariograficzne w świetle postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2015 r. (I KZP 25/14)" [w:] B. Sygit (red.), ...ale prawdy szukaj w czynie. Złota Księga Prof. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta, (ISBN 978-83-64556-99-9 756 stron) , Uniwersytet Łódzki. Fundacja „Ubi societas, ibi Ius, 2015, s. 715-725, 2015, Uniwersytet Łódzki. Fundacja „Ubi societas, ibi Ius
  12.  "Wskazania wiedzy jako podstawa niezbędna orzeczniczo" [w:] "Dowodzenie w procesach karnych", R. Sztychmiler, J. Kasprzak, J. Krzywkowska, Olsztyn 2014, (ISBN 978-83-62383-47-4, 243 strony) (współautor P. Grzegorczyk), ss. 209-217, 2014
  13. "Dopuszczanie i przeprowadzanie dowodów przed sądem w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego" [w:] "Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku.  Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin", pod red. naukową T. Grzegorczyka oraz J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, D. Świeckiego i M. Zbrojewskiej, (ISBN 978-83-278-0692-5, 495 stron), Warszawa 2014, s. 201-214., 2014
  14. „Czas wydawania postanowień o przeprowadzeniu sekcji zwłok, a możliwości ustalenia przyczyny zgonu” [w:] Czas i jego znaczenie w prawie karnym, pod. red. J.Warylewskiego, Gdańsk 2010 (ISBN: 978-83-7326-783-1, 437 stron) (współautor B. Sygit, J. Berent), s. 363-370, 2010
  15. „Kryminalistyczna problematyka broni akustyczno-pneumatycznej” [w:] "Co nowego w kryminalistyce - przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości", pod red. E. Gruzy, M. Goca i T. Tomaszewskiego, Warszawa 2010 (ISBN 978-83-931606-1-7, 433 strony) (współautor Z .Bogusz, P. Grzegorczyk, W. Thiel), s. 33-50., 2010
  16. „Przygotowanie do przeszukania” [w:] "Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym", pod. red. J. Kasprzaka i B. Młodziejowskiego, Olsztyn 2009 (ISBN: 978-83-61350-45-3) (współautor Z. Bogusz, P. Grzegorczyk, W. Thiel), ss. 273-285, 2009
  17.  „Potrzeby zastosowania pułapek kryminalistycznych” [w:] „Wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z zastosowaniem pułapek kryminalistycznych oraz innych systemów zabezpieczających i wykrywających” pod red. M. Łachacza, Szczytno 2007 (ISBN 978-83-7462-139-7), s. 123-126 (w języku polskim) i s. 127-130 (w języku ukraińskim), 2007
  18.  “Oszustwo podatkowe jako rodzaj przestępczości gospodarczej” [w:] "Przeciwdziałanie Patologiom Gospodarczym" , Częstochowa 2006, ss. 111-125, 2006
  19.  „Możliwości wdrożenia w Polsce doktryny owocu zatrutego drzewa” [w:] „Skuteczność procesu wykrywczo-dowodowego a obowiązki i uprawnienia organów ścigania” pod red. J. Bryka i M. Lisieckiego, (ISBN 978-83-7462-002-4, Szczytno 2006, (współautor), s. 43-51., 2006
  20. „Opłata targowa w halach targowych” „Casus” 2005 nr 35 (współautor z J. Wyporska-Frankiewicz), s. 24-29, 2005

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.