Administracja

Stacjonarne Studia II stopnia
Niestacjonarne zaoczne Studia II stopnia

 • o kierunku

  Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu ustroju i kompetencji organów państwowych, zarządzania publicznego a także polityki finansowej samorządu terytorialnego.

  2-letnie uzupełniające studia magisterskie, prowadzone w trybie dziennym i zaocznym.

  Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną, w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji, potrafi generować rozwiązania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania, jak również przewidywać skutki planowanych działań. Jest przygotowany do samodzielnego sporządzania pism procesowych, a także innych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym. Ponadto absolwent studiów administracyjnych potrafi przygotowywać i wygłaszać wystąpienia ustne przedstawiające zagadnienia z zakresu administracji. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do stosowania prawa w instytucjach administracji, a zwłaszcza do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierownicze.

  Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć i kontynuować prace w:

  • administracji samorządowej i rządowej,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  • firmach doradczych i konsultingowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej,
  • instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

  Studenci 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich realizują program w ramach jednej z następujących specjalizacji:

  • administracja gospodarczo-podatkowa,
  • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • administracja urzędnicza.
 • Rekrutacja

  Studia drugiego stopnia (2-letnie) - stacjonarne

  Orientacyjny limit miejsc: 120

  Zasady przyjęć:

  Dla absolwentów studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

  Studia drugiego stopnia (2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

  Orientacyjny limit miejsc: 200

  Zasady przyjęć:

  Dla absolwentów studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

  Rekrutacja i opłaty krok po kroku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.