Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Administracja

Stacjonarne Studia II stopnia
Niestacjonarne zaoczne Studia II stopnia

  • o kierunku

    Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu ustroju i kompetencji organów państwowych, zarządzania publicznego a także polityki finansowej samorządu terytorialnego.

    2-letnie uzupełniające studia magisterskie, prowadzone w trybie dziennym i zaocznym.

    Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną, w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji, potrafi generować rozwiązania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania, jak również przewidywać skutki planowanych działań. Jest przygotowany do samodzielnego sporządzania pism procesowych, a także innych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym. Ponadto absolwent studiów administracyjnych potrafi przygotowywać i wygłaszać wystąpienia ustne przedstawiające zagadnienia z zakresu administracji. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do stosowania prawa w instytucjach administracji, a zwłaszcza do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierownicze.

    Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć i kontynuować prace w:

    • administracji samorządowej i rządowej,
    • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
    • firmach doradczych i konsultingowych,
    • organizacjach pozarządowych,
    • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej,
    • instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

    Studenci 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich realizują program w ramach jednej z następujących specjalizacji:

    • administracja gospodarczo-podatkowa,
    • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
    • administracja urzędnicza.
  • Rekrutacja

    Studia drugiego stopnia (2-letnie) - stacjonarne

    Orientacyjny limit miejsc: 120

    Zasady przyjęć:

    Dla absolwentów studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

    Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

    Studia drugiego stopnia (2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

    Orientacyjny limit miejsc: 200

    Zasady przyjęć:

    Dla absolwentów studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

    Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

    Rekrutacja i opłaty krok po kroku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.