Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Administracja

Stacjonarne Studia I stopnia
Niestacjonarne zaoczne Studia I stopnia

 • O kierunku

  Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania.

  3-letnie studia licencjackie, prowadzone w trybie dziennym i zaocznym.

  Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych, w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Administracja – w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji, zajmowania różnych stanowisk, pełnienia różnego rodzaju funkcji i ról.

  Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w:

  • administracji samorządowej i rządowej,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  • firmach doradczych i konsultingowych,
  • organizacjach pozarządowych
  • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej.
  • instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.

  Przedmioty w toku studiów:

  I rok
  wstęp do prawoznawstwa, historia administracji, nauka administracji, ustrój sądownictwa albo ustrój prokuratury i prawniczych samorządów zawodowych, prawo konstytucyjne, podstawy makro i mikro ekonomii, teoria organizacji i zarządzania, socjologia lub filozofia, informatyka w administracji.

  II rok
  prawo administracyjne – część ogólna, zarys prawa cywilnego z umowami w administracji, statystyka i jej zastosowanie lub podstawy rachunkowości, zasady tworzenia prawa lub zasady stosowania i wykładni prawa, finanse publiczne i prawo finansowe, podstawy prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i podstawy prawa karnego.

  III rok
  prawo administracyjne – część szczególna, postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo samorządowe, dwa wykłady monograficzne do wyboru.

 • Rekrutacja

  Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - stacjonarne

  Orientacyjny limit miejsc: 180

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób

  Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - niestacjonarne (zaoczne)

  Orientacyjny limit miejsc: 200
  Zasady przyjęć:

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku administracja.

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób

  Rekrutacja i opłaty krok po kroku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.