Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Polityka społeczna

Stacjonarne Studia I stopnia

 • O kierunku

  Ten interdyscyplinarny kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Studia kształtują umiejętność samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz są przygotowaniem do pracy naukowo-dydaktycznej.

  3-letnie studia licencjackie, prowadzone w trybie dziennym i zaocznym.

  Absolwent potrafi posługiwać się instrumentami politycznymi, finansowymi i socjotechnicznymi podczas rozwiązywania problemów społecznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań społecznych, zna przemiany demograficzne oraz procesy ludnościowe zachodzące w Polsce oraz potrafi przygotowywać badania społeczne, analizować ich wyniki i formułować wnioski. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli absolwentom na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w:

  • instytucjach międzynarodowych,
  • instytucjach państwowych,
  • instytucjach samorządowych
  • organizacjach pozarządowych,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.

  Przedmioty w toku studiów:

  I rok: prawo − podstawowe pojęcia, psychologia społeczna, podstawy zarządzania, socjologia, statystyka i jej
  zastosowanie, teoria polityki, wprowadzenie do polityki społecznej, ekonomia, logika, demografia, podstawy psychologii, strój polityczny III RP, cztery przedmioty do wyboru.

  II rok: zabezpieczenie społeczne, prawo pracy, instytucje europejskie, metody i techniki badań społecznych, ochrona
  własności intelektualnej, zarys myśli polityczno-społecznej, administracja publiczna, europejski system ubezpieczeń społecznych, sześć przedmiotów do wyboru.

  III rok: finanse publiczne, polityka społeczna w UE, etyka, doktryny polityki społecznej, polityka rynku pracy, polityka społeczna wobec rodziny, prawo socjalne, pomoc społeczna, służby społeczne i praca socjalna, sześć przedmiotów do wyboru.

Studia stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób 

Rekrutacja i opłaty krok po kroku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.