rekrutacja

Kontakt

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 dla studiów stacjonarnych:
e-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl 
telefon: 661-377-855 (czynny od 15 czerwca 2021 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00) 

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 2 dla studiów niestacjonarnych:
e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl 

telefon: 663-977-155 (czynny poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00-12.00)

Dalsze prowadzenie rekrutacji

Podkomisja rekrutacyjna nr 2 informuje, iż na kierunki:

 • prawo studia niestacjonarne(w) wieczorowe jednolite (WMPR),
 • prawo studia niestacjonarne(z) zaoczne jednolite (ZMPR),
 • administracja studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (ZLAD)

zostało uruchomione dalsze prowadzenie rekrutacji, co oznacza, że kierunki te zostały utworzone, dotychczas zapisane osoby zostają przyjęte, a kandydaci mogą zapisywać się na te kierunki do wypełnienia limitu miejsc, nie dłużej jednak niż do 29 października 2021 roku.

W przypadku kierunków

 • administracja studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUAD)
 • prawo podatkowe i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUPPR),
 • prawo zatrudnienia kadry i płace studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUPZ)

rekrutacja została wydłużona do 30 listopada 2021 roku.

 • Dokumenty do złożenia

  Instrukcja dla osób składających dokumenty
  Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
   

  na studia I. stopnia i jednolite studia magisterskie: 

  • kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składania osobistego oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej) - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

  na studia II. stopnia: 

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu (od 2005 roku) poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składania osobistego oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

   oraz: 

  • wydrukowana z systemu elektronicznej rekrutacji ankieta osobowa 
  • fotografię o wymiarach 35x45 zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 
  •  wymagane jest okazanie dowodu osobistego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy zweryfikować dane osobowe w dziekanacie po przyjęciu na studia

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

 • Terminy składania dokumentów - ROK AKADEMICKI 2021/2022

  TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW STUDIA NIESTACJONARNE

  Dokumenty na studia niestacjonarne będą przyjmowane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji w tym systemie poprzez przysłanie ich pocztą na adres:

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Podkomisja rekrutacyjna nr 2

  Kopcińskiego 8/12

  90-232 Łódź

  z dopiskiem "REKRUTACJA STUDIA NIESTACJONARNE". Prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje!

   

  Wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest dostarczenie dokumentów na adres:

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 (przy rondzie Solidarności)

  w następujących terminach:

   

  28.09.2021 (wtorek) godz. 10.00-10.30

  30.09.2021 (czwartek) godz. 16.00-16.30

  04.10.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-10.30

  06.10.2021 (środa) godz. 16.45-17.15

  11.10.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-10.30

  13.10.2021 (środa) godz. 16.45-17.15

  18.10.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-10.30

  20.10.2021 (środa) godz. 16.45-17.15

  25.10.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-10.30

  27.10.2021 (środa) godz. 16.45-17.15

  03.11.2021 (środa) godz. 16.45-17.15

 • INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH

  Informacje dla Studentów I roku:

  Opłatę za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

  42 124030281111001029435358

  Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów najpóźniej do 10 września 2021r a na studiach niestacjonarnych do 17 września 2021r

  Prawo stacjonarne: mgr Monika Adamiak: madamiak@wpia.uni.lodz.pl; mgr Izabela Chycińska: ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

  Administracja stacjonarna I stopnia: mgr Marta Wąsiewicz: mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Polityka społeczna, Administracja stacjonarna II stopnia: Monika Stachlewska: mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

  Prawo niestacjonarne wieczorowe: Dorota Getler: dgetler@wpia.uni.lodz.pl

  Prawo niestacjonarne zaoczne: Anita Grzesiak: agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

  Administracja niestacjonarna I stopnia: Beata Mielcarek Fiałkowska: bmielcarek@wpi.uni.lodz.pl    

  Administracja niestacjonarna II stopnia, Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia, Prawo ochrony zdrowia: 

  Ewa Andruszkiewicz: eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia, Prawo ochrony danych osobowych: Elżbieta Adamkiewicz: eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany.

   Uprzejmie prosimy o informowanie w sprawie zmiany danych np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania czy zmiany adresu e-mail, aby umożliwić nam bezpośredni kontakt.

   Inauguracja Wydziałowa odbędzie się 2 października.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.