Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

rekrutacja

Kontakt

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 dla studiów stacjonarnych:
e-mail: r_stacjonarne@wpia.uni.lodz.pl 
telefon: 661-377-855 (telefon będzie czynny od 20 czerwca 2022 r.) 

 

Kontakt do Podkomisji Rekrutacyjnej nr 2 dla studiów niestacjonarnych:
e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl (czynny od 28 lipca 2022 roku)

telefon: 663-977-155 (czynny od 1 września 2022 roku)

Oferta studiów na WPiA UŁ

Pełen wykaz kierunków studiów prowadzonych na WPiA UŁ

 

Progi punktowe na kierunki WPiA studia stacjonarne na rok akademicki 2021/2022:

Prawo - 450 p.

Administracja I stopnia - 150 p.

Polityka społeczna I stopnia - 148 p. 

Podane wartości wskazują najniższy wynik punktowy, z którym w roku akademickim 2021/2022 kandydaci dostali się na dany kierunek. Progi punktowe na rok 2022/2023 będą zależne od wyników osiągniętych przez tegorocznych kandydatów.

Rekrutacja

Podkomisja rekrutacyjna nr 2 informuje, że rekrutacja na wszystkie kierunki niestacjonarne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji tj.

 • prawo studia niestacjonarne(w) jednolite (WMPR), 
 • prawo studia niestacjonarne(z) jednolite (ZMPR), 
 • administracja studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (ZLAD), 
 • administracja studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUAD
 • prawo podatkowe i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUPPR), 
 • prawo zatrudnienia kadry i płace studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUPZ). 
 • prawo ochrony zdrowia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUPOZ)
 • prawo ochrony danych osobowych studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUPDO)
 • prawo zamówień publicznych studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (ZUPZP)

została zakończona, a podkomisja zakończyła pracę.

Żaden z kierunków na Wydziale Prawa i Administracji UŁ nie rozpoczyna się od semestru letniego, a rekrutacja elektroniczna na rok akademicki 2022/2023 zostanie uruchomiona z dniem 28 lipca 2022 roku, składanie dokumentów 2-7 września 2022 roku.

 • Dokumenty do złożenia

  Instrukcja dla osób składających dokumenty
  Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
   

  na studia I. stopnia i jednolite studia magisterskie: 

  • kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składania osobistego oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki - oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej) - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

  na studia II. stopnia: 

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu (od 2005 roku) poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - w przypadku składania osobistego oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony 

   oraz: 

  • wydrukowana z systemu elektronicznej rekrutacji ankieta osobowa 
  • fotografię o wymiarach 35x45 zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 
  •  wymagane jest okazanie dowodu osobistego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy zweryfikować dane osobowe w dziekanacie po przyjęciu na studia

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

 • Terminy składania dokumentów - ROK AKADEMICKI 2022/2023

  Przyjmowanie dokumentów dla kierunków w trybie stacjonarnym:

  Preferowane jest dostarczenie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Łódzki
  ul. Kopcińskiego 8/12
  90-232 Łódź
  z dopiskiem: Rekrutacja - studia stacjonarne

  Ponadto Komisja będzie przyjmować dokumenty na Wydziale Prawa i Administracji w następujących dniach i godzinach:

  • jednolite studia magisterskie: prawo, tryb stacjonarny
  • I stopień: administracja, polityka społeczna, tryb stacjonarny
   15.07 (piątek) 10.00 - 13.00
   16.07 (sobota) 10.00 - 12.00
   18.07 (poniedziałek) 14.00 - 17.00
   19.07 (wtorek) 12.00 - 15.00
  • II stopień: administracja, tryb stacjonarny
   21.07 (czwartek) 14.00 - 17.00
   22.07 (piątek) 10.00 - 13.00
   23.07 (sobota) 10.00 -12.00
   25.07. (poniedziałek) 10.00 - 12.00

  Punkt odbioru dokumentów znajduje się przy portierni przy wejściu na Wydział od strony Ronda Solidarności.
  Prosimy o zachowanie dystansu i przestrzeganie aktualnych obostrzeń epidemicznych.

 • INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH

  Informacje dla Studentów I roku:

  Opłatę za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

  42 124030281111001029435358

  Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów najpóźniej do 10 września 2021r a na studiach niestacjonarnych do 17 września 2021r

  Prawo stacjonarne: mgr Monika Adamiak: madamiak@wpia.uni.lodz.pl; mgr Izabela Chycińska: ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

  Administracja stacjonarna I stopnia: mgr Marta Wąsiewicz: mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Polityka społeczna, Administracja stacjonarna II stopnia: Monika Stachlewska: mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

  Prawo niestacjonarne wieczorowe: Dorota Getler: dgetler@wpia.uni.lodz.pl

  Prawo niestacjonarne zaoczne: Anita Grzesiak: agrzesiak@wpia.uni.lodz.pl

  Administracja niestacjonarna I stopnia: Beata Mielcarek Fiałkowska: bmielcarek@wpi.uni.lodz.pl    

  Administracja niestacjonarna II stopnia, Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia, Prawo ochrony zdrowia: 

  Ewa Andruszkiewicz: eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia, Prawo ochrony danych osobowych: Elżbieta Adamkiewicz: eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

  Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany.

  Uprzejmie prosimy o informowanie w sprawie zmiany danych np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania czy zmiany adresu e-mail, aby umożliwić nam bezpośredni kontakt.

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.