KIEROWNIK STUDIÓW
prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

 SEKRETARIAT STUDIUM:
mgr Agnieszka Czernek

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
tel. +42 635.40.38, 692 797 838
e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

 

Szanowni Państwo,

rekrutacja na Studia Podyplomowe Transport, spedycja i logistyka w roku akademickim2022/2023 wydłużona do 30 listopada 2022 r.

STUDIA SĄ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W OFERCIE EDUKACYJNEJ ZARÓWNO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI, JAK I UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Adresowane są do osób zajmujących się zawodowo transportem drogowym, spedycją, logistyką lub zamierzających podjąć działalność w tym zakresie.

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy i poszerzenie ich wiedzy w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej prowadzenia i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Kolejnym celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w przedmiocie konkretnych rozwiązań prawnych oraz wynikających z nich obowiązków i uprawnień. Uczestnicy Studiów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną, umożliwiającą zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.

Organizacja studiów:

 • Studia trwają dwa semestry (18 zjazdów) i obejmują 180 godzin zajęć
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – w piątki od godz. 16.45 i soboty od godz. 8.45 w formie mieszanej stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams zgodnie z harmonogramem zjazdów.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy studyjnej i pozytywny wynik z egzaminu końcowego. 
 • Egzamin wewnętrzny zwalnia absolwentów z konieczności zdawania państwowego egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu Transportu Drogowego.
 • Absolwenci uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu transportu, spedycji i logistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zasady odpłatności za studia:

 • Opłata za cały rok studiów (2 semestry) wynosi 4 200 zł. Opłata może zostać rozłożona na raty.
  W szczególnych przypadkach, za zgodą kierownika Studium, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.

Ilośc miejsc
Minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów miejsc wynosi ok. 16 osób.

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone będą przez znanych i cenionych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnych profesorów innych uniwersytetów oraz praktyków na co dzień stosujących przepisy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

 1. Prawo cywilne*            12 godz.
 2. Prawo handlowe*        12 godz.
 3. Prawo socjalne*              8 godz.
 4. Prawo podatkowe*        8 godz.
 5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa*       22 godz.
 6. Dostęp do rynku*          12 godz.
 7. Normy techniczne i technologiczne aspekty działalności*       14 godz.
 8. Bezpieczeństwo drogowe*      12 godz.
 9. Rola i znaczenie inspekcji transportu drogowego       8 godz.
 10. Logistyka międzynarodowa       8 godz.
 11. Transport międzynarodow      14 godz.
 12. Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw                        12 godz.
 13. Centra logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw          6 godz.
 14. Eurologistyka                      5 godz.
 15. Obsługa klienta w transporcie, spedycji i logistyce               6 godz.
 16. Informatyczne wsparcie procesów transportowych             6 godz.
 17. Prawo celne                         5 godz.
 18. Zamówienia publiczne     4 godz.
 19. Przygotowanie do egzaminu końcowego
  "Egzamin państwowy na certyfikat kompetencji zawodowych
  z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy"  6 godz.

 Łącznie 180 godz. wykładów i warsztatów

* ZAKRES WSKAZANYM W ZAŁĄCZNIKU I. DO ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I UCHYLAJĄCE DYREKTYWĘ RADY 96/26/WE (DZ.U.UE.L.2009.300.51 Z PÓŹN. ZM.)

Warunki uczestnictwa
Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych "Transport, spedycja i logistyka" powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku studiów.

Ilość miejsc
Minimalna liczba zgłoszeń niezbędna do uruchomienia studiów: 16 potwierdzonych zgłoszeń.

Zasady rekrutacji:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:
-  kwestionariusz osobowy
-  podanie o przyjęcie na studia
-  odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub poświadczona kserokopia
-   potwierdzenie zapoznania sie z informacjami dotyczący przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście w sekretariacie studiów: 
ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 3.13 , bud. A, III piętro

Godziny przyjmowania dokumentów: poniedziałek - piątek - godz. 8.30-14.30

Termin składania dokumentów
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w pierwszej kolejnosci wypełnia KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA w roku akademickim 2022/2023 on-line:
LINK DO KWESTIONARIUSZA

Dokumenty na rok akademicki 2022/2023  przyjmowane są do terminu pierwszych zajęć.

------------------------------------------------------

Planowane terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023 w zakładce TERMINY ZJAZDÓW 2022/2023

Zajęcia odbywają się:
-    w piątki od godz. 16.45, 
-    w soboty od godz. 8.45

Plan zakłada prowadzenie zajęc w formie mieszanej stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams zgodnie z harmonogramem zjazdów
W sposób stacjonarny zostanie przeprowadzona inauguracja, egzamin, zakończenie studiów oraz wizyta studyjna.

EDYCJA STUDIÓW ZOSTANIE URUCHOMIONA PO UZYSKANIU ZAKŁADANEJ MINIMALNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ

Planowane terminy zjazdów V edycji studiów:

Zajęcia prowadzone będą w systemie mieszanym (stacjonarnym i zdalnym) z przewagą zajęć za pośrednictwem platformy Teams
*zastrzegamy możliwość zmiany terminów zajęć

Inauguracja  9 grudnia 2022 stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji
Zjazd nr 1.        10 grudnia 2022 - zdalnie
Zjazd nr 2.        16-17 grudnia 2022 - zdalnie
Zjazd nr 3.        13-14 stycznia 2023 - zdalnie
Zjazd nr 4.        20-21 stycznia 2023 - zdalnie
Zjazd nr 5.        3-4 luty 2023 - zdalnie
Zjazd nr 6.        10-11 luty 2023 - zdalnie
Zjazd nr 7.        24-25 luty 2023 - zdalnie
Zjazd nr 8.        3-4 marca 2023 - zdalnie
Zjazd nr 9.        17-18 marca 2023 - zdalnie
Zjazd nr 10.      24-25 marca 2023 - zdalnie
Zjazd nr 11.      14-15 kwietnia 2023 - zdalnie
Zjazd nr 12.      21-22 kwietnia 2023 - zdalnie
Zjazd nr 13.      12-13 maja 2023 - zdalnie
Zjazd nr 14.      19-20 maja 2023 - zdalnie
Zjazd nr 15       2-3 czerwca 2023 - zdalnie
Zjazd nr 16       9-10 czerwca 2023 - zdalnie
Zjazd nr 17.      16-17 czerwca 2023 - zdalnie
Zjazd nr 18.      30 czerwca - 1 lipca 2023 - zdalnie

EGZAMIN:      8 lipca 2023 (sobota) stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji
Rozdanie świadectw:  15 lipca 2023 (piątek) stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji

Szanowni Państwo,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej UŁ, na stronie https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Bezpośredni dostęp do dokumentów:
-  informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ
-  informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ