Kierownik studiów:
dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ
Katedra Postępowania Cywilnego II
e-mail: rkulski@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:
Lidia Ścisło
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź (pokój 2.36)

tel. (42) 635 46 36
e-mail: lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Biuro projektu:
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź (pokój 2.13)
tel. (42) 635 63 48
e-mail: mediacje@wpia.uni.lodz.pl

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o powołaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nowych, specjalistycznych studiów podyplomowych z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie.

Studia podyplomowe realizowane są w ramach projektu POWR.02.17.00-00-0009/18-00 "Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia adresowane są 100 uczestników - mediatorów prowadzących mediacje w sprawach cywilnych, w tym w gospodarczych, wpisanych na listę stałych mediatorów sądowych oraz listy mediatorów prowadzone przez uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie.

Studia dla uczestników są bezpłatne.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym.

Zaplanowano 2 edycje studiów, w każdej udział weźmie po 50 uczestników. Program studiów zakłada przeprowadzenie 160 godzin zajęć, w tym 64 godzin wykładów i 96 godzin warsztatów. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w grupach max. 15-osobowych. Zaplanowano 10 dwudniowych zjazdów piątek-sobota.

Ramowe godziny zajęć:

 • piątek 12:00 - 19:00
 • sobota 9:00 - 16:00

Edycja nr 1: październik 2018 - czerwiec 2019

Edycja nr 2: październik 2019 - czerwiec 2020

 

Program studiów - POBIERZ PLIK

Serdecznie zapraszamy!


 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej (rok akademicki 2019/2020), z uwagi na wyczerpanie dostępnej puli miejsc, została zakończona.

 

Poniżej prezentujemy podstawowe zasady dotyczące rekrutacji na studia:

KROK 1: Kandydat na studia podyplomowe wypełnia formularz zgłoszeniowy on-line

KROK 2: Uniwersytet Łódzki przesyła automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia on-line (na adres email wskazany w formularzu)

KROK 3: Uniwersytet Łódzki, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, przesyła informację o wstępnym zakwalifikowaniu lub wpisaniu na listę rezerwową. Osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymują informację na temat wymaganych dokumentów i terminu ich złożenia

KROK 4: Kandydat przesyła niezbędne dokumenty do Uniwersytetu Łódzkiego

KROK 5: Uniwersytet Łódzki przesyła informację o wpisaniu na listę słuchaczy

UWAGA: Kandydaci na studia podyplomowe, na etapie wypełniania formularza on-line (krok 1), nie wypełniają żadnych innych dokumentów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA II EDYCJI STUDIÓW:

Dotyczące projektu

 • Zasady organizacji oraz rekrutacji na studia podyplomowe dla mediatorów  - POBIERZ PLIK
 • Załącznik nr 1 - wzór umowy - POBIERZ PLIK
 • Deklaracja udziału w projekcie - POBIERZ PLIK
 • Oświadczenie - udział w innych studiach w ramach konkursu - POBIERZ PLIK
 • Oświadczenie Uczestnika projektu - dane osobowe - POBIERZ PLIK
 • Zaświadczenie o pełnieniu funkcji mediatora - POBIERZ PLIK
 • Kwestionariusz osobowy - POBIERZ PLIK

Dotyczące studiów na Uniwersytecie Łódzkim

 • Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzki - POBIERZ PLIK
 • Informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ (etap rekrutacji) - POBIERZ PLIK
 • Informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ (etap po zakwalifikowaniu) - POBIERZ PLIK
 • Zakres elektronicznego formularza zgłoszeniowegi (etap rekrutacji) - POBIERZ PLIK
 • Zakres formularza zgłoszeniowego dla Słuchacza studiów podyplomowych (etap po zakwalifikowaniu) - POBIERZ PLIK

Harmonogram sesji zjazdowych - II edycja studiów (rok akademicki 2019/2020):

Zjazd I: 4 - 5 października 2019 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd II:  8-9 listopada 2019 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd III: 6 - 7 grudnia 2019 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU :: GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd IV: 24 - 25 stycznia 2020 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU :: GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd V: 7 - 8 lutego 2020 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU :: GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd VI: 21 - 22 lutego 2020 r. :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU :: GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Terminy zjazdów odwołane ze względu na pandemię: 13 - 14 marca 2020 r. , 3 - 4 kwietnia 2020 r., 29 - 30 maja 2020 r., 19 - 20 czerwca 2020 r.

Zjazd VII: 3-4 lipca 2020 r. (ZJAZD ONLINE) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU :: GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd VIII: 28 - 29 sierpnia 2020 r. (ZJAZD ONLINE) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU :: GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd IX: 11 - 12 września 2020 r. (ZJAZD + EGZAMIN ONLINE) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU :: GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4

Zjazd X: 25 - 26 września 2020 r. (ZJAZD ONLINE) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU :: GRUPA 1 :: GRUPA 2 :: GRUPA 3 :: GRUPA 4


 

Materiały dydaktyczne dla Słuchaczy studiów.

1. Podstawy postępowania cywilnego (prof. Andrzej Marciniak) :: POBIERZ

2. Ugoda (prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła) :: POBIERZ

3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady reprezentacji przedsiębiorców (dr Andrzej Szereda) :: POBIERZ

4. Techniki negocjacyjne (dr Kamil Kruszyński) :: POBIERZ

5. Podstawy ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości w kontekście zasad prowadzenia działalności gospodarczej (prof. UŁ dr hab. Jarosław Ropęga) :: POBIERZ

6. Analiza konfliktów (dr Barbara Jadwiga Pawlak) :: POBIERZ

7. Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji gospodarczej (dr Barbara Jadwiga Pawlak) :: POBIERZ

8.  Rola prawa i prawników w negocjacjach (dr Barbara Jadwiga Pawlak) :: POBIERZ

9. Zawieranie i spisywanie ugód (Jarosław Czarnecki) :: POBIERZ

10. Etapy mediacji gospodarczej (Katarzyna Neumann-Czarnecka) :: POBIERZ

11. Przyczyny odmowy zatwierdzenia ugody (Katarzyna Neumann-Czarnecka, zaktualizował Jarosław Czarnecki) :: POBIERZ

12. Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych (prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak, zaktualizował prof. UŁ dr hab. Robert Kulski) :: POBIERZ

13. Mediacja w sprawach transgranicznych (prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła) :: POBIERZ

14. Podstawy ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości - materiał dodatkowy :: POBIERZ

Rozeznanie rynku nr 1/MED/2018 dotyczące dostawy 50 sztuk książek dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Rozeznanie rynku nr 1/MED/2019 dotyczące dostawy 54 sztuk książek dla słuchaczy studiów podyplomowych:

Rozeznanie rynku nr 2/MED/2019 dotyczące aktualizacji dwóch materiałów szkoleniowych (skryptów) dla słuchaczy studiów podyplomowych:

Rozeznanie rynku nr 3/MED/2019 dotyczące aktualizacji dwóch materiałów szkoleniowych (skryptów) dla słuchaczy studiów podyplomowych:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA I EDYCJI STUDIÓW:

 • Zasady organizacji oraz rekrutacji na studia podyplomowe dla mediatorów  - POBIERZ PLIK
 • Załącznik nr 1 - wzór umowy - POBIERZ PLIK
 • Deklaracja udziału w projekcie - POBIERZ PLIK
 • Oświadczenie - udział w innych studiach w ramach konkursu - POBIERZ PLIK
 • Oświadczenie Uczestnika projektu - dane osobowe - POBIERZ PLIK
 • Zaświadczenie o pełnieniu funkcji mediatora - POBIERZ PLIK
 • Kwestionariusz osobowy - POBIERZ PLIK