PL
07.01.2016 nasze sukcesy

Kategoria naukowa A MNiSW

Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2015 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego została przyznana kategoria naukowa A.

Przyznanie kategorii zostało poprzedzone kompleksową oceną działalności naukowej Wydziału przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocena ta obejmuje wydziały publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz instytuty badawcze, wiążąc się z ewaluacją jakości prowadzonych przez nie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Przy jej dokonywaniu uwzględnia się takie kryteria jak: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej. Pierwotnie Wydział na podstawie decyzji z dnia 25 października 2013 r otrzymał kategorię B, jednakże w wyniku jej zaskarżenia w drodze wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a ostatecznie na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została ona uchylona. Po skierowaniu naszych uwag do KEJN wydano decyzję o przyznaniu naszemu Wydziałowi kategorii naukowej A.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.