NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Kontakt

Osobami udzielającymi informacji w sprawie projektu są:

Monika Staniszewska
kierownik projektu
(42/635-47-26, mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl)

Marcin Ścisło,
koordynator ds. finansów 
(42/635-63-48, mscislo@wpia.uni.lodz.pl)

Biuro projektu UŁ:

Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Kopcińskiego 8/12, pokój 2.12, 2.13

szkoleniankck@wpia.uni.lodz.pl

 • O projekcie

  Z przyjemnością informujemy, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął realizację projektu „NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

  Projekt realizowany jest w partnerstwie:

  Cel projektu

  Celem głównym projektu jest opracowanie 3 specjalistycznych programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi oraz wdrożenie nowej dedykowanej oferty szkoleniowej dla 1500 pracowników sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z obszaru całej Polski, w tym:

  • prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów (z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami),
  • sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych (z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego),
  • urzędników sądów rejonowych (z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych) służącej podniesieniu kompetencji uczestników z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych  i zakłada opracowanie programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi,

  a następnie zorganizowanie i przeprowadzenie na ich podstawie specjalistycznych szkoleń.

   

  Cel główny zostanie osiągnięty w drodze realizacji pakietu zadań w postaci:

  • opracowania programów szkoleń w konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości,
  • opracowania materiałów szkoleniowych,
  • przeprowadzenia rekrutacji uczestników we współpracy z kierownictwem sądów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości,
  • przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń,
  • opracowania zestawu wskazówek do prowadzenia nadzoru nad działalnością komorników (standardów nadzoru).

  Udział w projekcie jest dla Uczestników bezpłatny.

  Etapy rekrutacji do projektu

  ETAP I – dokonanie zgłoszenia droga on-line

  ETAP II – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

  ETAP III – nadesłanie oryginalnych dokumentów

  Dokumenty rekrutacyjne zostaną wkrótce udostępnione.

  W ramach projektu powstaną trzy specjalistyczne programy szkoleniowe:

  • program dla prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami (szacowana liczba uczestników ok. 360 osób),
  • program dla sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego (szacowana liczba uczestników ok. 720 osób),
  • program dla urzędników sądów rejonowych z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych, w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych (szacowana liczba uczestników ok. 420 osób).

  Okres realizacji projektu: 1 maja 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r.

  Szkolenia oferowane przez Uniwersytet Łódzki

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odpowiedzialny jest za realizacje szkoleń adresowanych do:

  • prezesów sądów rejonowych,
  • sędziów wydziałów cywilnych,
  • sędziów - wizytatorów,
  • referendarzy sądowych,
  • urzędników sądowych

  zatrudnionych w sądach apelacji łódzkiej, warszawskiej, lubelskiej, rzeszowskiej i krakowskiej.

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  Regulamin udziału w projekcie - WERSJA ARCHIWALNA (obowiązującA do dnia 24 maja 2018 r.)

  Regulamin udziału w projekcie - WERSJA ARCHIWALNA (obowiązująca oD dnia 25 maja 2018 r.)

  REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE - WERSJA ARCHIWALNA (OBOWIĄZUJĄCa OD DNIA 9 lipca 2018 R.)

  REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE - WERSJA ARCHIWALNA (OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16 października 2018 R. do DNIA 7 MARCA 2019 r.)

  REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE - wersja archiwalna (OBOWIĄZUJĄCa OD DNIA 8 MARCA 2019 R. do dnia 19 marca 2019 r.)

  REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE - OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 20 MARCA 2019 R.

  Regulamin udziału w projekcie - wersja archiwalna

  Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zgoda prezesa sądu

  Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przet. danych osobowych - obowiązujący do dnia 24 maja 2018 r.

  Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu - obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

  Załącznik nr 4 - Zakres formularza rekrutacyjnego - WERSJA ARCHIWALNA (OBOWIĄZUJĄCA DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R.)

  Załącznik nr 4 - Zakres formularza rekrutacyjnego - WERSJA ARCHIWALNA (OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO 19 MARCA 2019 R.)

  Załącznik nr 4 - Zakres formularza rekrutacyjnego - OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 20 MARCA 2019 R.

   Załącznik nr 5 - Oświadczenie  wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

  Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia uczestnika

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.