PL

Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej

Kontakt

Osobą udzielającą informacji w sprawie projektu jest:

Monika Staniszewska
kierownik projektu postronie UŁ
(42/635-47-26, mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl)

Marcin Ścisło
koordynator ds. finansów po stronie UŁ
(42/ 635-63-48, mscislo@wpia.uni.lodz.pl)

Adres biura projektu UŁ:

Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Kopcińskiego 8/12, pok 2.12, 2.13

szkoleniapgc@wpia.uni.lodz.pl

 • Szkolenie "Sądowe postępowanie egzekucyjne i koszty komornicze po nowelizacji (zagadnienia wybrane)" :: 12-13 września 2019 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - LIMIT MIEJSC WYCZERPANY!

  Termin szkolenia: 12 - 13 września 2019 r.

  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

  Prowadzący: dr hab. Michał Krakowiak 

  doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności polskiego i zagranicznego postępowania egzekucyjnego. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, Tom II pod redakcją Prof. zw. dr hab. Janusza Jankowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck). Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej. Sędzia sądu rejonowego.W latach 2010 – 2012 sędzia delegowany do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego. W latach 2012 – 2013 Kierownik Sekcji Egzekucyjnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. W latach 2013 – 2015 Przewodniczący Wydziału Cywilnego. Następnie Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do spraw cywilnych, rodzinnych i egzekucyjnych (do stycznia 2018 r.). Od 2012 r. sędzia orzekający w drugiej instancji w sprawach cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

   

 • Przyspieszone rozpoznawanie spraw gospodarczych i cywilnych (postępowanie nakazowe, upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze i postępowanie uproszczone) :: 3-4 października 2019 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Termin szkolenia: 3 – 4 października 2019 r.

  Założenia programowe

  Prowadzący:

  dr hab. Michał Krakowiak, prof. nadzw. UŁ

  doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności polskiego i zagranicznego postępowania egzekucyjnego. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, Tom II pod redakcją Prof. zw. dr hab. Janusza Jankowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck). Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej. Sędzia sądu rejonowego.W latach 2010 – 2012 sędzia delegowany do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego. W latach 2012 – 2013 Kierownik Sekcji Egzekucyjnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. W latach 2013 – 2015 Przewodniczący Wydziału Cywilnego. Następnie Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do spraw cywilnych, rodzinnych i egzekucyjnych (do stycznia 2018 r.). Od 2012 r. sędzia orzekający w drugiej instancji w sprawach cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  dr Marcin Kostwiński

  doktor nauk prawnych, adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca KSSiP.

 • Przyspieszone rozpoznawanie spraw gospodarczych i cywilnych (postępowanie nakazowe, upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze i postępowanie uproszczone) :: 24-25 października 2019 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Termin szkolenia: 24 – 25 października 2019 r.

  Założenia programowe

  Prowadzący:

  dr hab. Michał Krakowiak, prof. nadzw. UŁ

  doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności polskiego i zagranicznego postępowania egzekucyjnego. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, Tom II pod redakcją Prof. zw. dr hab. Janusza Jankowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck). Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej. Sędzia sądu rejonowego.W latach 2010 – 2012 sędzia delegowany do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego. W latach 2012 – 2013 Kierownik Sekcji Egzekucyjnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. W latach 2013 – 2015 Przewodniczący Wydziału Cywilnego. Następnie Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do spraw cywilnych, rodzinnych i egzekucyjnych (do stycznia 2018 r.). Od 2012 r. sędzia orzekający w drugiej instancji w sprawach cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  dr Marcin Kostwiński

  doktor nauk prawnych, adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca KSSiP.

 • Rozprawa i postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych i cywilnych :: 21-22 listopada 2019 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Termin szkolenia: 21 – 22 listopada 2019 r.

  Założenia programowe

  Prowadzący:

  dr hab. Michał Krakowiak, prof. nadzw. UŁ

  doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności polskiego i zagranicznego postępowania egzekucyjnego. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, Tom II pod redakcją Prof. zw. dr hab. Janusza Jankowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck). Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej. Sędzia sądu rejonowego.W latach 2010 – 2012 sędzia delegowany do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego. W latach 2012 – 2013 Kierownik Sekcji Egzekucyjnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. W latach 2013 – 2015 Przewodniczący Wydziału Cywilnego. Następnie Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do spraw cywilnych, rodzinnych i egzekucyjnych (do stycznia 2018 r.). Od 2012 r. sędzia orzekający w drugiej instancji w sprawach cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  dr Marcin Kostwiński

  doktor nauk prawnych, adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca KSSiP.

 • Rozprawa i postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych i cywilnych :: 26-27 listopada 2019 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Termin szkolenia: 26 – 27 listopada 2019 r.

  Założenia programowe

  Prowadzący:

  dr hab. Michał Krakowiak, prof. nadzw. UŁ

  doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności polskiego i zagranicznego postępowania egzekucyjnego. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, Tom II pod redakcją Prof. zw. dr hab. Janusza Jankowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck). Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej. Sędzia sądu rejonowego.W latach 2010 – 2012 sędzia delegowany do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego. W latach 2012 – 2013 Kierownik Sekcji Egzekucyjnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. W latach 2013 – 2015 Przewodniczący Wydziału Cywilnego. Następnie Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do spraw cywilnych, rodzinnych i egzekucyjnych (do stycznia 2018 r.). Od 2012 r. sędzia orzekający w drugiej instancji w sprawach cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  dr Marcin Kostwiński

  doktor nauk prawnych, adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca KSSiP.

 • Szkolenie "Sądowe postępowanie egzekucyjne i koszty komornicze po nowelizacji (zagadnienia wybrane)" :: 28-29 stycznia 2019 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Termin szkolenia: 28 – 29 stycznia 2020 r.

  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

  Prowadzący: dr hab. Michał Krakowiak 

  doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autor licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności polskiego i zagranicznego postępowania egzekucyjnego. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, Tom II pod redakcją Prof. zw. dr hab. Janusza Jankowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck). Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej. Sędzia sądu rejonowego.W latach 2010 – 2012 sędzia delegowany do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego. W latach 2012 – 2013 Kierownik Sekcji Egzekucyjnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. W latach 2013 – 2015 Przewodniczący Wydziału Cywilnego. Następnie Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do spraw cywilnych, rodzinnych i egzekucyjnych (do stycznia 2018 r.). Od 2012 r. sędzia orzekający w drugiej instancji w sprawach cywilnych i egzekucyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

   

 • Szkolenia zrealizowane

  SZKOLENIE: "Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą" 

  Termin szkolenia: 15-16 grudnia 2017 r.
  Prowadzący: Dr Małgorzata Serwach
  Program do pobrania

  Szkolenie: "PRAWO ROLNE – problematyka prawna kształtowania ustroju rolnego"

  Termin szkolenia: 15-16 grudnia 2017 r.
  Prowadzący: Dr Joanna Mikołajczyk
  Program do pobrania

  Szkolenie: "Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej"

  Termin szkolenia: 15-16 grudnia 2017 r.
  Prowadzący: dr Andrzej Stempniak
  Program do pobrania

  SZKOLENIE: "Prawo spadkowe – zagadnienia wybrane"

  Termin szkolenia: 17-18 listopada 2017 r. 
  Prowadzący: Dr hab. Paweł Księżak, prof. nadzw. UŁ
  Program do pobrania

  SZKOLENIE: "PRAWO SPÓŁEK – ZAGADNIENIA WYBRANE (SPORY KORPORACYJNE, REPREZENTACJA SPÓŁEK, OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU)"

  Termin szkolenia: 7-8 czerwca 2018 r. 
  Prowadzący: Dr hab. Aleksander Kappes, prof. nadzw. UŁ, dr Wiktor P. Matysiak
  Program do pobrania

  SZKOLENIE: "Umowy nienazwane"

  Termin szkolenia: 20-21 września 2018 r. 
  Prowadzący: prof. zw. dr hab. Wojciech Katner, dr hab. Aleksander Kappes, prof. nadzw. UŁ, dr hab. Szymon Byczko, prof. nadzw. UŁ, 
  Program do pobrania

  SZKOLENIE: "UmowA o ROBOTY BUDOWLANE"

  Termin szkolenia: 4-5 października 2018 r.
  Prowadzący: SSN Agnieszka Piotrowska
  Program do pobrania

  SZKOLENIE: "PRAWO WŁAŚCIWE i jurysdykcja KRAJOWa w sprawach cywilnych i gospodarczych"

  Termin szkolenia: 11-12 października 2018 roku
  Prowadzący: dr hab. Michał Wojewoda, prof. nadzw. UŁ; adw. Jolanta Borkowska
  Program do pobrania

   

  SZKOLENIE: "SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU"

  Termin szkolenia: 18-19 października 2018 roku
  Prowadzący: SSN Agnieszka Piotrowska
  Program do pobrania

   

  SZKOLENIE: "PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ"

  Termin szkolenia: 25-26 października 2018 roku
  Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Urszula Promińska
  Program do pobrania

   

  SZKOLENIE: "PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU"

  Termin szkolenia: 15-16 listopada 2018 roku
  Prowadzący: dr hab. Dariusz Świecki, prof. nadzw. UŁ, dr Małgorzata Sęk

  Program do pobrania

   

  SZKOLENIE: "ODSETKI CYWILNOPRAWNE I POPULARNE KLAUZULE UMOWNE"

  Termin szkolenia: 28 - 29 listopada 2018 r.
  Prowadzący: dr hab. Michał Wojewoda, prof. nadzw. UŁ, dr Marcin Kostwiński

  Program do pobrania

   

  SZKOLENIE: "Przekształcanie, połączenie, podział spółek handlowych. Spółka handlowa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym"

  Termin szkolenia: 10-11 stycznia 2019 r.

  Prowadzący: dr Anna Rzetelska

  Program do pobrania

   

  SZKOLENIE: "Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków"

  Termin szkolenia: 14-15 stycznia 2019 r.

  Prowadzący: SSN Agnieszka Piotrowska

  Program do pobrania

   

  SZKOLENIE: "Umowa ubezpieczenia w obrocie gospodarczym"

  Termin szkolenia: 26-27 marca 2019 r.

  Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Szymon Byczko

  Program do pobrania

   

  SZKOLENIE: "Sądowe postępowanie egzekucyjne i koszty komornicze po nowelizacji (zagadnienia wybrane)"

  Termin szkolenia: 23-24 maja 2019 r.

  Prowadzący: dr hab. Michał Krakowiak

  Program do pobrania

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.