PL

Projekt DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt

Kierownik projektu:
dr Izabela Florczak
iflorczak@wpia.uni.lodz.pl
Pok. 3.72

Biuro Projektu:
dr Katarzyna Kuszewska
mgr Karol Mordel
E: dobrystaz-dobrystart@wpia.uni.lodz.pl

 • O projekcie

  Projekt DOBRY STAŻ – DOBRY START . Profilowane programy stażowe dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 3.1. Zakłada on organizację płatnych staży dla 202 studentów studiów stacjonarnych WPiA UŁ. Budżet projektu wynosi łącznie 2 427 360, 77 zł. Główne cele projektu to ułatwienie Studentom wejścia na rynek pracy, zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego oraz, od strony pracodawców – możliwość rekrutacji przyszłych kadr.

  Projekt przewiduje 4 płatne programy stażowe:

  • Specjalista ds. polityki społecznej

  Program kierowany jest do studentów II roku polityki społecznej na I stopniu (studia stacjonarne).
   Liczba miejsc: 12

  • Junior administracji

  Program kierowany jest do studentów II roku administracji na I stopniu (studia stacjonarne).
  Liczba miejsc: 50

  • Senior administracji

  Program kierowany jest do studentów I roku administracji na II stopniu (studia stacjonarne).
  Liczba miejsc: 60

  • Będę prawnikiem

  Program kierowany jest do studentów  IV roku prawa (studia stacjonarne).
  Liczba miejsc: 80

  Staże będą odbywać się w okresie VI-XI 2018 r. Długość trwania staży wynosić będzie do 16 tygodni przy uwzględnieniu ich łącznego wymiaru - 360 godzin. Wynagrodzenie stażysty wynosić będzie 18,50 zł brutto za godzinę stażu. Warunkiem uczestnictwa w stażu są odbyte obowiązkowe praktyki studenckie.

  Rekrutacja studentów do programów stażowych będzie trwać w okresie IV-V 2018 r. 

   

 • Pracodawcy

  Instytucje przyjmujące studentów na staż:

  Główny Urząd Statystyczny

  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Najwyższa Izba Kontroli

  Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

  Prokuratura Regionalna w Łodzi

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

  Rzecznik Finansowy

  Rzecznik Praw Dziecka

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

  Sąd Apelacyjny w Łodzi

  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia

  Urząd ds. Cudzoziemców

  Urząd Marszałkowski w Łodzi

  Urząd Miasta Łodzi

  Urząd Miejski w Łasku

  Wojewódzki Sąd Administracyjnyw Łodzi

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Ponadto kancelarie adwokackie, komornicze, notarialne, podatkowe, radcowskie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.