PL

Studia Prawno-Ekonomiczne

Kontakt

prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska
apikulska@wpia.uni.lodz.pl

Katedra Prawa Rzymskiego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
Ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

 • Wydawnictwo

  ISSN 0081-6841
  e-ISSN 2450-8179

  Studia Prawno-Ekonomiczne są kwartalnikiem wydawanym przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe nieprzerwanie od 1968 r. Publikowane są w nich artykuły, które mieszczą się w kategorii nauk prawnych i ekonomicznych.

  Do części prawniczej przyjmowane są opracowania z zakresu wszystkich dziedzin nauk prawnych, także w formie glos i recenzji. W artykułach powinna znaleźć się ocena opisywanych zjawisk, jak i wnioski oraz sugestie dotyczące dalszego rozwoju badań w zakresie omawianej problematyki.

  W części ekonomicznej preferowane są artykuły i rozprawy naukowe, które traktują o organizacyjno-prawnych oraz ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Redakcja kładzie akcent na nowoczesność warsztatu naukowego, połączonego z troską o empiryczną weryfikację sformułowanych przez Autora hipotez i propozycji.

  Czasopismo jest ujęte w wykazie czasopism punktowanych przez MNiSW – 20 pkt.

 • redakcja

  Redaktor naczelna: prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska – apikulska@wpia.uni.lodz.pl

  Część prawnicza

  Zastępca redaktor naczelnej: dr hab. prof. UŁ Agnieszka Liszewska – aliszewska@wpia.uni.lodz.pl
  Sekretarz: dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska – dskrzywanek@wpia.uni.lodz.pl

  Część ekonomiczna

  Zastępca redaktor naczelnej: dr hab. prof. UŁ Piotr Urbanek – piotrur@uni.lodz.pl
  Sekretarz: dr Agata Wieczorek – agatka.wieczorek@interia.pl

  Redaktor językowy  – Bogusława Kwiatkowska

  Rada redakcyjna

  • prof. dr hab. Marek Belka (Uniwersytet Łódzki) 
  • prof. dr hab. Andrzej Bocian (Uniwersytet w Białymstoku) 
  • prof. dr hab. Henryk Dunajewski (Aix-en-Provence) 
  • prof. dr hab. Jan Filip (Uniwersytet im. Masaryka, Brno)
  • prof. dr Richard Giesen (Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium) 
  • prof. dr hab. Karel Klima (Zachodnio-Czeski Uniwersytet Pilzno)
  • prof. Leonid Kofanow (Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa)
  • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki) 
  • prof. dr hab. Halina Mortimer-Szymczak (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr hab. Vytautas Nekrošius (Uniwersytet Wileński, Litwa) 
  • prof. dr hab. Stanisław Rudolf (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) 
  • prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski (Uniwersytet Łódzki) 
  • prof. dr hab. Joanna Schmidt-Szalewski (Uniwersytet w Strasbourgu)
  • prof. dr hab. Michał Seweryński (Uniwersytet Łódzki) 
  • prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. Michal Skřejpek (Uniwersytet Karola w Pradze)
  • prof. Konstantin Tanev (Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej, Sofia)
  • prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Autorzy

  Na łamach Studiów Prawno-Ekonomicznych publikują zarówno utytułowani krajowi oraz zagraniczni przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych, jak i młodzi pracownicy nauki oraz utalentowani studenci. 

  Redakcja zwraca się do Autorów z prośbą o dostosowanie opracowania do wymogów redakcyjnych zgodnie z instrukcją dla autorów artykułów publikowanych w „Studiach Prawno-Ekonomicznych”.

  Redakcja zachęca ponadto Autorów do zapoznania się z Zasadami recenzowania, Listą recenzentów oraz Etyką czasopisma, dostępnymi na stronie (kliknij)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.