Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Studia Wyborcze

Kontakt

dr Anna Rakowska
Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytet Łódzki
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego nr 8/12
e-mail: anna.rakowska@adwokatura.pl

Do Czytelników
„Studia Wyborcze" to interdyscyplinarny periodyk naukowy poświęcony zagadnieniom prawa wyborczego i referendum. Celem czasopisma jest przybliżenie problemów współczesnego prawa wyborczego w oparciu o wypowiedzi prawników, politologów, socjologów, jak i specjalistów z zakresu public relations, marketingu politycznego, komunikacji społecznej. Adresatami czasopisma są nie tylko przedstawiciele środowiska naukowego. Problematyka wyborcza i referendalna znajduje zainteresowanie wśród polityków, dziennikarzy, nauczycieli, studentów, urzędników.

Struktura periodyku opiera się na trzech płaszczyznach, tzn. publikowane są teksty prawnicze, politologiczne i socjologiczne zarówno autorów krajowych, jak i zagranicznych. Nieodłączną część stanowią także recenzje i noty dotyczące najnowszych monografii w zakresie prawa wyborczego, głosy, tłumaczenia aktów prawnych oraz orzeczeń sądowych. W każdym wydaniu przedstawiane są także wyniki wyborów i referendów na świecie, co stanowi interesujący materiał badawczy dla osób zainteresowanych tą problematyką.

Więcej informacji i możliwość zakupu poszczególnych zeszytów czasopisma znajdą Państwo na stronie księgarni internetowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Do Autorów
Czasopismo jest ujęte w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (2 pkt).
Wszystkich zainteresowanych publikacją w „Studiach Wyborczych" prosimy o kierowanie artykułów do Redakcji w wersji elektronicznej.

Teksty powinny być przygotowane w edytorze tekstu Word dla Windows (Times New Roman, tekst 12 pkt., przypisy 10 pkt., odstęp 1,5). Do każdego artykułu powinno być dołączone jego streszczenie w języku polskim i angielskim. Przyjęcie tekstu do publikacji następuje na podstawie recenzji naukowej.

Autorów zainteresowanych publikacją w „Studiach Wyborczych" prosimy o kierowanie artykułów oraz ewentualnych pytań do sekretarza czasopisma. Uprzejmie prosimy także o podawanie afiliacji Autorów, służbowego i prywatnego adresu wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail.

Skład Redakcji:
Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
Zastępcy Redaktora – prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, prof. dr hab. Paweł Starosta
Sekretarz Redakcji – dr Anna Rakowska

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.