Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Postępowanie habilitacyjne

 • Postępowanie habilitacyjne dr Magdalena Paluszkiewicz

   

  Harmonogram:

  • 15.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 15.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 08.10.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • 20.05.2020 – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Magdalenie Paluszkiewicz
 • Postępowania habilitacyjne dr Katarzyna Serafin

   

  Harmonogram:

  • 31.01.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 31.01.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 07.05.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • 10.09.2019 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 07.05.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
  • 03.12.2019 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10.09.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
  • 06.05.2020 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 03.12.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
  • 17.12.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 22.01.2021 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Katarzynie Serafin
 • Postępowanie habilitacyjne dra Michała Wojewody

  Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Panu dr. Michałowi Wojewodzie.

  Harmonogram:

  • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 20.11.2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 02.02.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 17.06.2016 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Michałowi Wojewodzie
 • Postępowanie habilitacyjne dra Ziemowita Kukulskiego

  Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Panu dr. Ziemowitowi Kukulskiemu.

  Harmonogram: 

  • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 20.11.2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 02.02.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 23.09.2016 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Ziemowitowi Kukulskiemu
 • Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Srogosza

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Srogoszowi.

  Harmonogram: 

  • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 27.12.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 07.02.2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 30.06.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Tomaszowi Srogosz
 • Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Wegner-Kowalskiej

  Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Pani dr Joannie Wegner-Kowalskiej.

  Harmonogram: 

  • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 15.12.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Joannie Wegner-Kowalskiej
 • Postępowanie habilitacyjne dra Roberta Kulskiego

  Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo, specjalność - postępowanie cywilne Panu dr. Robertowi Kulskiemu.

  Harmonogram: 

  • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 15.12.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Robertowi Kulskiemu
 • Postępowanie habilitacyjne dr Dagmary Skupień

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Dagmarze Skupień.

   

  Harmonogram: 

  • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 19.10.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 06.12.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 30.06.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dagmarze Skupień
 • Postępowanie habilitacyjne dra Krzysztofa Stefańskiego

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Stefańskiemu.

  Harmonogram: 

  • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 24.02.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 10.05.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 24.02.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Krzysztofowi Stefańskiemu

   

 • Postępowanie habilitacyjne dra Dariusza Strzelca

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Driuszowi Strzelcowi.

  Harmonogram:

  •  złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 22.09.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 08.11.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 24.03.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dariuszowi Strzelcowi
 • Postępowanie habilitacyjne dra Jacka Skoczyńskiego

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Skoczyńskiemu.

  Harmonogram

  • W dniu 24 kwietnia 2015 roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 14 kwietnia 2015 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Skoczyńskiego, odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • Postępowanie habilitacyjne dr Anny Marii Andersen Nawrot

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Marii Andersen Nawrot

  Harmonogram: 

  • 09.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 09.05.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 02.09.2014 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 25.09.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Marii Andersen Nawrot
 • Postępowanie habilitacyjne dra Krzysztofa Walczaka

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Walczakowi.

  Harmonogram:

  • 22.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 22.04.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 16 września 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 2 września 2014 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Walczaka, odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r., godz. 11.00, na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 20.03.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Krzysztofowi Walczakowi
 • Postępowanie habilitacyjne dr Anny Zalcewicz

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Zalcewicz.

  Harmonogram:

  • 05.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 10.03.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 16 września 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 2 września 2014 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Zalcewicz, odbędzie się w dniu 21 stycznia2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12)
  • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 20.02.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Zalcewicz
 • Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Namysłowskiej

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora hibilitowanego dr Monice Namysłowskiej.

   Harmonogram

  • 19.02.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 19.02.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 23 kwietnia 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 1 kwietnia 2014 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Moniki Namysłowskiej, odbędzie się w dniu 2 paźdzernika 2014 r. (czwartek), godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
  • 02.10.2014 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 17.10.2014 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Monice Namysłowskiej

   

 • Postępowanie habilitacyjne dra Rafała Stasikowskiego

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia doktora kabilitowanego dr. Rafałowi Stasikowskiemu.

  Harmonogram

  • W dniu 29 października 2013 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 8 października 2013.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Stasikowskiego, odbędzie się w dniu 30.10. 2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Banach-Gutierrez

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia naukowe doktora habilitowanego dr Joannie Banach-Gutierrez. 

  Harmonogram

  • Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ  z dnia 10.05.2013 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Banach-Gutierrez, odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. (środa), godz. 10.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Banach-Gutierrez, odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
  • w dniu 10 maja 2012 roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 26 kwietnia 2012.
  • wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dniu 11 stycznia 2012 roku.
 • Postępowanie habilitacyjne dr. Waldemara Jarocha

   

    Harmonogram

  • wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 10 kwietnia 2018 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Waldemara Jarocha - 18.12.2018 - Wydział Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
  • 18.01.2019  r. uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyna Dunaj

   

  Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. poz. 1852 z późn. zm.), Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Pani dr Katarzynie Dunaj.

  Harmonogram: 

  • 14.02.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 16.02.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 10.04.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • 12.07.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 21.09.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Katarzynie Dunaj
 • Postępowanie habilitacyjne dr Dariusz Makowski

   

  Harmonogram: 

  • 23.11.2017 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • 23.11.2017 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 09.01.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
  • 26.05.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • 22.06.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dariuszowi Makowskiemu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.