PL

Postępowanie habilitacyjne

 • Informacja dotycząca dyplomów doktora lub doktora habilitowanego

  Opłaty za wydanie oryginału, odpisu albo duplikatu dyplomu doktora lub doktora habiliotowanego reguluje zarządzenie Rektora nr 91 z dnia 2013-03-01.

  Numer konta do wpłat za dyplom:

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI,
  BANK PEKAO S.A. II O/ ŁÓDŹ
  42 124030281111001029435358

  Za wydanie oryginału i jednego odpisu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego w języku polskim: 120 zł
  Za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na języku angielskim: 80 zł
  Za wydanie duplikatu dyplomu: 180 zł
  Istnieje możliwość wystawienia odpisu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego w języku angielskim. Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. dyplomu zobowiązane są niezwłocznie po nadaniu stopnia do złożenia podania do Biura Nauki Uniwersytetu Łódzkiego z prośbą o wystawienie odpisu w języku angielskim wskazując tłumaczenie tematu rozprawy i uiścić stosowną opłatę.Po dokonaniu wpłaty za dyplom należy przekazać dowód wpłaty do dziekanatu (p.2.37).

  Synaba

  Osoby, które obroniły stopień doktora lub doktora habilitowanego zobowiązane są do wypełnienia SYNABY na stronie Nauki Polskiej (możliwe również zainstalowanie programu przez stronę www.opi.org.pl).
  Po wypełnieniu i przesłaniu synaby w systemie, należy ją wydrukować, podpisać i złożyć ją niezwłocznie w dziekanacie (p. 2.37).

  Pliki do pobrania

 • Postępowanie habilitacyjne dra Jacka Skoczyńskiego

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Skoczyńskiemu.

  Harmonogram

  • W dniu 24 kwietnia 2015 roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 14 kwietnia 2015 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Skoczyńskiego, odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • Postępowanie habilitacyjne dra Krzysztofa Walczaka

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Walczakowi.

  Harmonogram

  • W dniu 16 września 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 2 września 2014 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Walczaka, odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r., godz. 11.00, na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • Postępowanie habilitacyjne dr Anny Zalcewicz

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Zalcewicz.

  Harmonogram

  • W dniu 16 września 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 2 września 2014 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Zalcewicz, odbędzie się w dniu 21 stycznia2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12)
 • Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Namysłowskiej

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora hibilitowanego dr Monice Namysłowskiej.

   Harmonogram

  • W dniu 23 kwietnia 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 1 kwietnia 2014 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Moniki Namysłowskiej, odbędzie się w dniu 2 paźdzernika 2014 r. (czwartek), godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • Postępowanie habilitacyjne dra Rafała Stasikowskiego

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia doktora kabilitowanego dr. Rafałowi Stasikowskiemu.

  Harmonogram

  • W dniu 29 października 2013 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 8 października 2013.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Stasikowskiego, odbędzie się w dniu 30.10. 2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Banach-Gutierrez

  Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia naukowe doktora habilitowanego dr Joannie Banach-Gutierrez. 

  Harmonogram

  • Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ  z dnia 10.05.2013 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Banach-Gutierrez, odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. (środa), godz. 10.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Banach-Gutierrez, odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
  • w dniu 10 maja 2012 roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 26 kwietnia 2012.
 • Postępowanie habilitacyjne dr. Waldemara Jarocha

   

    Harmonogram

  • wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 10 kwietnia 2018 r.
  • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Waldemara Jarocha - 18.12.2018 - Wydział Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
  • 18.01.2019  r. uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.