PL

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia

Kontakt

Kierownik Centrum
dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ
E: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

E:
tduraj@wpia.uni.lodz.pl
T: (42) 635 63 71

Z-ca kierownika Centrum
dr Aneta Tyc
E: atyc@wpia.uni.lodz.pl

Sekretarz Centrum
dr Marcin Krajewski
E: marcin.krajewski@wpia.uni.lodz.pl

Koordynator ds. Centrum
mgr Mateusz Barwaśny
E: mbarwasny@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat
mgr Agnieszka Czernek
Eaczernek@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 38

Wydział Prawa i Administracji UŁ
Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12,
pok. 3.35

Projekt badawczy pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dra hab. Tomasza Duraja nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza” 
[LINK] do strony projektu

Publikacja pokonferencyjna ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE - zgłoszenia do 20 stycznia 

Szanowni Państwo,

organizatorzy III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” nt. „Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – szanse i zagrożenia” chcieliby, aby jej dorobek przelać na papier. Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką pracy tymczasowej do przygotowania artykułu w monografii, która zostanie opublikowana w bieżącym roku 2021 w Wydawnictwie UŁ Jurysprudencja (20 pkt. w rankingu ministerialnym). Rozmiar tekstu: ok. 0,5 arkusza, chicagowski system cytowań.

Ponieważ chcemy wiedzieć ile osób jest zainteresowanych wzięciem udziału w tej publikacji, mamy prośbę o przesyłanie zgłoszeń propozycji artykułów na adres mailowy Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia: cnsz@wpia.uni.lodz.pl do 20 stycznia br.

Ostateczne teksty opracowań wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim prosimy nadsyłać najpóźniej do 15 marca br. na adres mailowy: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

 

Zaproszenie do publikacji w monografii poświęconej pracy tymczasowej

Szanowni Państwo,

organizatorzy III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” nt. „Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – szanse i zagrożenia” chcieliby, aby jej dorobek przelać na papier. Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką pracy tymczasowej do przygotowania artykułu w monografii, która zostanie opublikowana w bieżącym roku 2021 w Wydawnictwie UŁ Jurysprudencja (20 pkt. w rankingu ministerialnym). Rozmiar tekstu: ok. 0,5 arkusza, chicagowski system cytowań.

Ponieważ chcemy wiedzieć ile osób jest zainteresowanych wzięciem udziału w tej publikacji, mamy prośbę o przesyłanie zgłoszeń propozycji artykułów na adres mailowy Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia: cnsz@wpia.uni.lodz.pl do 20 stycznia br.

Ostateczne teksty opracowań wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim prosimy nadsyłać najpóźniej do 15 marca br. na adres mailowy: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

 

WYNIKI OPUS 15

logo Narodowego Centrum Nauki

Dnia 16 listopada 2018 r. NCN ogłosiło wyniki konkursu OPUS 15 na najlepszy projekt badawczy. Miło nam zakomunikować, że wysokie trzecie miejsce w panelu prawnym zajął międzynarodowy projekt przygotowany pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dra hab. Tomasza Duraja nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza” (kwota przyznanych środków: 202440 PLN). Projekt ten mieści się w działalności statutowej Centrum i będzie realizowany przy udziale naukowców współpracujących z Centrum. W skład międzynarodowego zespołu badawczego wchodzą:

 1. prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Duraj (kierownik projektu)
 2. dr Aneta Tyc (zastępca kierownika projektu)
 3. dr Marcin Krajewski
 4. mgr Mateusz Barwaśny

oraz zaproszeni profesorowie z: Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya.

[LINK] do strony projektu

Zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”

UWAGA! - ze względu na obecną sytuację epidemiczną nastąpiła zmiana terminu. Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2020 r. (czwartek) w formie ONLINE za pomocą aplikacji ZOOM

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” na temat: „Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – szanse i zagrożenia”

Organizator: 
Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ

Termin: 
3 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 9.20-16.00

LINK: Formularz rejestracyjny
LINK: Regulamin konferencji
LINK: Program Konferencji

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE

Elektroniczna rejestracja uczestników konferencji zostanie otwarta w dniach od 20 października (czwartek) do 30 listopada (poniedziałek) na stronie konferencji.

Kontakt: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

Konferencja jest BEZPŁATNA

Głównym Partnerem jest Województwo Łódzkie

Publikacja podsumowująca I Ogólnopolską Konferencję naukową z cyklu Nietypowe Stosunki Zatrudnienia nt. STOSOWANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Czasopismo jest dostępne pod linkiem:

LINK do czasopisma
Zdjęcie

 

 • o centrum

  Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostało utworzone na podstawie Zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 3 lipca 2017 r. i funkcjonuje od dnia 1 września 2017 r.

  Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom nietypowych stosunków zatrudnienia, które od pewnego czasu stały się coraz szerzej wykorzystywaną na rynku pracy formą aktywności zawodowej. Na tym tle rodzi się wiele problemów natury zarówno teoretyczno-prawnej, jak i praktycznej, które są przedmiotem działalności Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia. 

  Celami Centrum są m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych nad prawnymi problemami nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • podjęcie prac badawczych nad praktycznym znaczeniem nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • prowadzenie badań nad efektywnością uregulowań prawnych w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • projektowanie kierunków legislacyjnych rozwiązań w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia oraz opiniowanie projektów ustawodawczych dotyczących tej problematyki;
  • przygotowywanie i realizacja grantów naukowych w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych;
  • przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo-badawczej;
  • udzielanie pomocy prawnej różnym instytucjom publicznym i podmiotom prywatnym w rozwiązywaniu problemów prawnych powstających na tle stosowania w praktyce nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • współpraca z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi aktywnymi w obszarze nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • opracowywanie opinii prawnych i ekspertyz związanych z prawnymi i praktycznymi problemami funkcjonowania nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • prowadzenie szkoleń i kursów dokształcających.

  RADA PROGRMOWA:

  Do udziału w Radzie Programowej Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostali zaproszeni:

  • Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, WPiA, UŁ
  • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, WPiA, UŁ
  • Prof. nadzw. dr hab. Jakub Stelina, WPiA, Uniwersytet Gdański
  • Prof. nadzw. dr hab. Michał Skąpski, WPiA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dr hab. Krzysztof Walczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Artur Tomanek, WPiA, Uniwersytet Wrocławski
  • Dr Aneta Tyc, WPiA, UŁ
  • Dr Marcin Krajewski, WPiA, UŁ
  • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Duraj, WPiA, UŁ (kierownik Centrum).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.