PL

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia

Kontakt

Kierownik Centrum
prof. dr hab. Tomasz Duraj
E: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

E: tduraj@wpia.uni.lodz.pl
T: (42) 635 63 71

Sekretariat
mgr Agnieszka Czernek
Eaczernek@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 38

Koordynator ds. Centrum
mgr Mateusz Barwaśny
E: mbarwasny@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji UŁ
Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12,
pok. 3.35

 

WYNIKI OPUS 15

logo Narodowego Centrum Nauki

Dnia 16 listopada 2018 r. NCN ogłosiło wyniki konkursu OPUS 15 na najlepszy projekt badawczy. Miło nam zakomunikować, że wysokie trzecie miejsce w panelu prawnym zajął międzynarodowy projekt przygotowany pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dra hab. Tomasza Duraja nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza” (kwota przyznanych środków: 202440 PLN). Projekt ten mieści się w działalności statutowej Centrum i będzie realizowany przy udziale naukowców współpracujących z Centrum. W skład międzynarodowego zespołu badawczego wchodzą:

 1. prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Duraj (kierownik projektu)
 2. dr Aneta Tyc (zastępca kierownika projektu)
 3. dr Marcin Krajewski
 4. mgr Mateusz Barwaśny

oraz zaproszeni profesorowie z: Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya.

 

Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” na temat: Zbiorowe prawo pracy czy zbiorowe prawo zatrudnienia? Ochrona praw i interesów zbiorowych osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy"

Termin konferencji: 3 października 2019 r. (czwartek)

Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Organizator konferencji: Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ

Początek zapisów: 20 czerwca 2019 r.

Kontakt: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje na temat konferencji zostaną przekazane wkrótce.

 • o centrum

  Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostało utworzone na podstawie Zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 3 lipca 2017 r. i funkcjonuje od dnia 1 września 2017 r.

  Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom nietypowych stosunków zatrudnienia, które od pewnego czasu stały się coraz szerzej wykorzystywaną na rynku pracy formą aktywności zawodowej. Na tym tle rodzi się wiele problemów natury zarówno teoretyczno-prawnej, jak i praktycznej, które są przedmiotem działalności Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia. 

  Celami Centrum są m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych nad prawnymi problemami nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • podjęcie prac badawczych nad praktycznym znaczeniem nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • prowadzenie badań nad efektywnością uregulowań prawnych w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • projektowanie kierunków legislacyjnych rozwiązań w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia oraz opiniowanie projektów ustawodawczych dotyczących tej problematyki;
  • przygotowywanie i realizacja grantów naukowych w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych;
  • przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo-badawczej;
  • udzielanie pomocy prawnej różnym instytucjom publicznym i podmiotom prywatnym w rozwiązywaniu problemów prawnych powstających na tle stosowania w praktyce nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • współpraca z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi aktywnymi w obszarze nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • opracowywanie opinii prawnych i ekspertyz związanych z prawnymi i praktycznymi problemami funkcjonowania nietypowych stosunków zatrudnienia;
  • prowadzenie szkoleń i kursów dokształcających.

  RADA PROGRMOWA:

  Do udziału w Radzie Programowej Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostali zaproszeni:

  • Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, WPiA, UŁ
  • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, WPiA, UŁ
  • Prof. nadzw. dr hab. Jakub Stelina, WPiA, Uniwersytet Gdański
  • Prof. nadzw. dr hab. Michał Skąpski, WPiA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dr hab. Krzysztof Walczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Artur Tomanek, WPiA, Uniwersytet Wrocławski
  • Dr Aneta Tyc, WPiA, UŁ
  • Dr Marcin Krajewski, WPiA, UŁ
  • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Duraj, WPiA, UŁ (kierownik Centrum).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.