PL

Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych

Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych

Czas i miejsce

Łódź, 30 maja 2014

30 maja 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych".

Konferencja została zorganizowana pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

W pierwszej części, poświęconej aksjologicznym aspektom ochrony danych osobowych w działalności wspólnot religijnych, głos zabrali:

ks. dr Zbigniew Tracz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce;
o. mgr lic. Adam Wyszyński OP, członek Konwentu bł. Pier Giorgia Frassatiego w Łodzi, UPJPII – Ochrona danych osobowych w Kościele rzymskokatolickim – teologia i praktyka;
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, INP PAN – Stosunek prawa państwowego do prawa wewnętrznego wspólnot religijnych w świetle Konstytucji RP – dialog czy dwa monologi;
dr Marcin Mielczarek, UŁ – Konstytucyjne uwarunkowania kognicji organów władzy publicznej w sprawach Kościołów i innych związków wyznaniowych jako administratorów danych osobowych – analiza przypadków;
dr hab. Paweł Sobczyk, UKSW – Konstytucyjna zasada autonomii i niezależności a przetwarzanie danych osobowych przez Kościoły i inne związki wyznaniowe.

Pragmatyczne aspekty analizowanej problematyki stanowiły przedmiot drugiej części konferencji, na którą złożyły się następujące referaty:

dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Przetwarzanie danych wiernych w systemach teleinformatycznych;
dr Grzegorz Sibiga, INP PAN – Zakres obowiązków Kościołów i związków wyznaniowych dotyczących ochrony danych osobowych w zależności od kategorii osób, których dane są przetwarzane;
dr Arleta Nerka, ALK – Ochrona danych osobowych a prawo pracodawcy do przetwarzania informacji o religii i wyznaniu pracownika;
dr Marlena Sakowska-Baryła, UMŁ – Skuteczność regulacji ochrony danych osobowych w przypadku działalności Kościołów i związków wyznaniowych.

Sygnalizowany przez prelegentów dorobek judykatury w sprawach związanych z apostazją został poddany szczegółowej analizie w części trzeciej konferencji "Kompetencje kontrolne GIODO w świetle orzecznictwa NSA". W tej części wystąpili:

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL – Kompetencje GIODO w odniesieniu do Kościołów w świetle ustawy o ochronie danych osobowych i orzecznictwa sądów administracyjnych;
dr Marcin Górski, UŁ – O (nie)działaniu polskich sądów w multicentrycznym systemie prawa i braku sędziowskiego dialogu – uwagi na kanwie sprawy apostatów ubiegających się o ochronę danych osobowych;
mgr Maciej Kawecki, UJ – Zakres kompetencji kontrolnych GIODO nad danymi osobowymi przetwarzanymi przez Kościół katolicki w świetle najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
dr Arwid Mednis, UW – Ochrona danych osobowych apostatów na tle praktyki GIODO i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.