Europejskie Centrum Badań Ustrojowych

 

Europejskie Centrum Badań Ustrojowych to interdyscyplinarna jednostka działająca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego stworzona przez prof. dr hab. Kazimierza Ujazdowskiego z grupą współpracowników. Trzy główne obszary badawcze Centrum to: konstytucjonalizm porównawczy, wyzwania dla współczesnych demokracji konstytucyjnych oraz problem umiędzynarodowienia porządku ustrojowego i prawnego państw europejskich. Podstawowe formy działalności Centrum to: animowanie i udział w międzynarodowych programach badawczych, międzynarodowe seminaria i konferencje naukowe oraz udział w europejskich konkursach grantowych. ECBU współpracuje z międzynarodowymi jednostkami badawczymi takimi jak: Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, Wydział Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego, Centrum Europejskie Wolnego Uniwersytetu w Brukseli.

W ramach projektu „Crossroad” Centrum tłumaczy na język polski i publikuje ciekawe artykuły naukowe wydane pierwotnie w języku angielskim oraz tłumaczy na język angielski najciekawsze polskie artykuły naukowe.

 • Ludzie Centrum

  prof. dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski 

  urodzony w 1964 r. dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

  Specjalista w dziedzinie doktryn politycznych i prawa konstytucyjnego. Szczególne przedmioty zainteresowania to: wpływ idei politycznych na rozwiązania konstytucyjne, tożsamość konstytucyjna państw, polska i francuska myśl polityczna XX wieku i efektywność władzy politycznej w warunkach demokracji parlamentarnej. 

  Książki:

  1. „Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce” (Rytm, Warszawa 1993) wraz z Rafałem Matyją
  2. „Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego” (Iskry, 2005)
  3. „V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje” (OMP, Kraków 2010)
  4. „Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej” (OMP, Kraków 2013)

  Najważniejsze artykuły:

  • Efektywność rządu albo kryzys legislacji, Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka" Politeja  2012, nr 20/2
  • "Le caractère et la pratique de la Constitution polonaise du 2 avril 1997" w: "Les mutations constitutionnelless. Actes de la journée d'étude du 5 avril 2013", Sociéte de Législation Comparée, Colleciotn Colloques, volume 20, Paris 2013  http://www.legiscompare.fr/site-web/?Les-mutations-constitutionnelles&lang=fr;
  • "U źródeł paryskiej "Kultury". Myśl ukraińska Adolfa Bocheńskiego" w : "Śladami Jerzego Giedroycia", Praca zbiorowa (red.) Fiktus Paweł, Marszał Maciej,  AT Wydawnictwo, Kraków 2014, s. 63-69,  całość 211 str. (ISBN  978-82-63910-18-1)http://www.atwydawnictwo.pl/katalog-ksiazek/polityka/item/123-sladami-jerzego-giedroycia
  • w języku hiszpańskim: "Politica cultural de la Polonia indipendiente. Historia y Perspectivas." w: "Del autoritarismo a la democracia: la experiencia polaca", jafe editor: Bogdan Szlachta, con prólogo: de Lech Walesa Institute Foundation, Buenos Aires: Fundación Cadal; Varsovia: Lech Walesa Institute Foundation, 2014; pp 219-231, ISBN 978-987-23446-4-1http://www.cadal.org/libros/nota.asp?id_nota=7615 
  • „Schmitt przegrywa z Monteskiuszem”, Forum Prawnicze nr 6 (36)/ 15, s.101-111;ISSN 2081-688X
  • Efektywna demokracja parlamentarna Michela Debré. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem nr 35/2016, s. 135-140
  • Francja 2017. W oczekiwaniu na reformy, Polski Przegląd Dyplomatyczny nr 2/2017
  • M. Ujazdowski, R. Matyja, L’expérience polonaise: un bicamérisme ayant besoin d’être réformé   w: Ph. Lauvaux, J. Masson (red.),  Létat présent du bicamérisme en Europe, Sociéte de Législation Comparée, Collection Colloques, 2017, vol. 32s. 37-47;  ISBN 978-2-26517-0D68-0; ISSN 1952-5966 (wydanie pokonferencyjne - Actes de la journée d’étude du 16.10.15 oragnisée par la Section „droit constitutionnel” de la Sociéte de législation comparée)
  • The Case of France: Vitality of the Republican Legal Tradition in: The Concept of Constitution in the History of Political Thought, pod red. Szlachty, De Gruyter Open 2018 (43 600 znaków – 1 arkusz wyd.), ISBN 978-3-11-058191-1   (na str. Wydawnictwa 2018 r.)

  Zaangażowanie publiczne:

  W życiu publicznym uczestniczy od wczesnych lat osiemdziesiątych. W roku 1982 jako uczeń liceum został aresztowany i skazany za kolportaż ulotek nawołujących do oporu przeciw stanowi wojennemu.

  W czasie studiów prawniczych związał się z opozycją Solidarnościową i Ruchem Młodej Polski. Po odzyskaniu niepodległości sprawował mandat posła na Sejm przez blisko 19 lat. W latach 2004 -2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie sprawował stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego. ( 200- 2001, 2005- 20077 Powołam do życia MHP i przyczynił się do budowy polskiej dyplomacji kulturalnej. Obecnie poseł do PE, członek AFCO komisji ds konstytucyjnych . 

  Wielokrotnie występował przed TK w imieniu Sejmu.  Autor ustaw o kooperacji Rady Ministrów z Sejmem i Senatem ws. europejskich (2004). W 2013 roku wystąpił z projektem rozszerzenie uprawnień kontrolnych Sejmu i rozszerzenia przejrzystości procesu legislacyjnego (tzw.„Pakiet demokratyczny„)

  W PE zaprojektował raport o wzmocnieniu pozycji miast w UE (przyjęty w lipcu br). W 2016 roku wystąpił z propozycją kompromisu ws. Trybunału Kontytucyjnego i jednoznacznie bronił niezależności tej instytucji. W 2017 wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości w proteście przeciwko polityce tej partii wymierzonej w niezależność sądownictwa. 

  Członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członek Rady Programowej Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i Europejskiej Sieci „Pamięć i Solidarność”

  mgr Błażej Duber

  politolog z dyplomem Uniwersytetu Wrocławskiego i Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (science politique), studiował także historię. Studia licencjackie i magisterskie realizował na specjalnościach międzynarodowych badając m.in. zachowania instytucji międzynarodowych, służb dyplomatycznych i państw. Absolwent kursów z zakresu prawa międzynarodowego. Autor opracowań historycznych na temat rozwoju relacji polsko-niemieckich i wpływu listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. na zmianę polityczną we wschodniej Europie.

  Działacz i współtwórca organizacji pozarządowych, politycznych i społecznych, m.in. „Akademia Intelektu” w Centralnym Ośrodku Duszpasterstw Akademickich we Wrocławiu, Fundacji „Młoda Rzeczpospolita”, stowarzyszenia „Inicjatywa 20/30”. Członek Zarządu Międzynarodowej Sieci European Christian Political Youth. Od 2014 roku pracuje w Parlamencie Europejskim jako szef zespołu i doradca Europosła Ujazdowskiego. W PE zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami konstytucyjnymi (komisja AFCO) oraz aktywnością komisji Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Administracji (LIBE) i Petycji (PETI).

  Dr Michał Matlak

  absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, napisał pracę doktorską na temat relacji religii i polityki na poziomie europejskim pod kierunkiem prof. Oliviera Roy. Był stypendystą m.in. Uniwersytetu w Princeton, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Od 2016 pracuje w Parlamencie Europejskim, obecnie jako doradca przewodniczącej Komisji ds. Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Opublikował m. in. „Europeanization Revisited. Central and Eastern Europe in the EU” (redakcja wraz z Frankiem Schimmelfennigiem i Tomaszem P. Woźniakowskim, Florencja 2018), „Jacques Delors : the single market and the failed attempt to give a soul to Europe” (Florencja 2018), specjalny numer „Prac Kulturoznawczych” pt. „Post-secular culture?” (redakcja wraz z Dorotą Wolską). Jego esej „Lekcja z brexitu” został nagrodzony w 2018 roku nagrodą ambasadora Luksemburga na Festiwalu Conrada w Krakowie.

  Rada Centrum

  • dr Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna)
  • dr hab. Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów)
  • prof. Paulo Rangel (Poseł do Parlamentu Europejskiego)
  • prof. Hanna Suchocka (UAM)
  • prof. Joseph H.H. Weiler (New York University)
  • prof. Krzysztof Wojtyczek (sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
  • prof. Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Cykl wykładów i podcast ECBU

Rozpoczęliśmy nową serię wykładów i podcast Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych pt. “Przemyśleć demokrację!”.

Dr Jarosław Kuisz z wizytą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego

Zapraszamy na drugie seminarium metodologiczne Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych WPiA - tym razem prowadzone przez doktora Jarosława Kuisza...

Konferencja “Nieodzowność parlamentaryzmu. Parlamenty przed i w dobie pandemii"

Polecamy Państwa uwadze międzynarodową konferencję naukową online "Nieodzowność parlamentaryzmu. Parlamenty przed i w dobie pandemii". Odbę...

prof. J. H. H. Weiler (New York University) z wizytą na Wydziale Prawa UŁ

Spotkanie z nowojorskim prawnikiem i konstytucjonalistą zainauguruje pracę Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych przy Wydziale Prawa i Adminis...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.