Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Europejskie Centrum Badań Ustrojowych

 

Europejskie Centrum Badań Ustrojowych to interdyscyplinarna jednostka działająca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego stworzona przez prof. dr hab. Kazimierza Ujazdowskiego z grupą współpracowników. Trzy główne obszary badawcze Centrum to: konstytucjonalizm porównawczy, wyzwania dla współczesnych demokracji konstytucyjnych oraz problem umiędzynarodowienia porządku ustrojowego i prawnego państw europejskich. Podstawowe formy działalności Centrum to: animowanie i udział w międzynarodowych programach badawczych, międzynarodowe seminaria i konferencje naukowe oraz udział w europejskich konkursach grantowych. ECBU współpracuje z międzynarodowymi jednostkami badawczymi takimi jak: Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, Wydział Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego, Centrum Europejskie Wolnego Uniwersytetu w Brukseli.

W ramach projektu „Crossroad” Centrum tłumaczy na język polski i publikuje ciekawe artykuły naukowe wydane pierwotnie w języku angielskim oraz tłumaczy na język angielski najciekawsze polskie artykuły naukowe.

 • Ludzie Centrum

  prof. dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski 

  urodzony w 1964 r. dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

  Specjalista w dziedzinie doktryn politycznych i prawa konstytucyjnego. Szczególne przedmioty zainteresowania to: wpływ idei politycznych na rozwiązania konstytucyjne, tożsamość konstytucyjna państw, polska i francuska myśl polityczna XX wieku i efektywność władzy politycznej w warunkach demokracji parlamentarnej. 

  Książki:

  1. „Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce” (Rytm, Warszawa 1993) wraz z Rafałem Matyją
  2. „Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego” (Iskry, 2005)
  3. „V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje” (OMP, Kraków 2010)
  4. „Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej” (OMP, Kraków 2013)

  Najważniejsze artykuły:

  • Efektywność rządu albo kryzys legislacji, Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka" Politeja  2012, nr 20/2
  • "Le caractère et la pratique de la Constitution polonaise du 2 avril 1997" w: "Les mutations constitutionnelless. Actes de la journée d'étude du 5 avril 2013", Sociéte de Législation Comparée, Colleciotn Colloques, volume 20, Paris 2013  http://www.legiscompare.fr/site-web/?Les-mutations-constitutionnelles&lang=fr;
  • "U źródeł paryskiej "Kultury". Myśl ukraińska Adolfa Bocheńskiego" w : "Śladami Jerzego Giedroycia", Praca zbiorowa (red.) Fiktus Paweł, Marszał Maciej,  AT Wydawnictwo, Kraków 2014, s. 63-69,  całość 211 str. (ISBN  978-82-63910-18-1)http://www.atwydawnictwo.pl/katalog-ksiazek/polityka/item/123-sladami-jerzego-giedroycia
  • w języku hiszpańskim: "Politica cultural de la Polonia indipendiente. Historia y Perspectivas." w: "Del autoritarismo a la democracia: la experiencia polaca", jafe editor: Bogdan Szlachta, con prólogo: de Lech Walesa Institute Foundation, Buenos Aires: Fundación Cadal; Varsovia: Lech Walesa Institute Foundation, 2014; pp 219-231, ISBN 978-987-23446-4-1http://www.cadal.org/libros/nota.asp?id_nota=7615 
  • „Schmitt przegrywa z Monteskiuszem”, Forum Prawnicze nr 6 (36)/ 15, s.101-111;ISSN 2081-688X
  • Efektywna demokracja parlamentarna Michela Debré. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem nr 35/2016, s. 135-140
  • Francja 2017. W oczekiwaniu na reformy, Polski Przegląd Dyplomatyczny nr 2/2017
  • M. Ujazdowski, R. Matyja, L’expérience polonaise: un bicamérisme ayant besoin d’être réformé   w: Ph. Lauvaux, J. Masson (red.),  Létat présent du bicamérisme en Europe, Sociéte de Législation Comparée, Collection Colloques, 2017, vol. 32s. 37-47;  ISBN 978-2-26517-0D68-0; ISSN 1952-5966 (wydanie pokonferencyjne - Actes de la journée d’étude du 16.10.15 oragnisée par la Section „droit constitutionnel” de la Sociéte de législation comparée)
  • The Case of France: Vitality of the Republican Legal Tradition in: The Concept of Constitution in the History of Political Thought, pod red. Szlachty, De Gruyter Open 2018 (43 600 znaków – 1 arkusz wyd.), ISBN 978-3-11-058191-1   (na str. Wydawnictwa 2018 r.)

  Zaangażowanie publiczne:

  W życiu publicznym uczestniczy od wczesnych lat osiemdziesiątych. W roku 1982 jako uczeń liceum został aresztowany i skazany za kolportaż ulotek nawołujących do oporu przeciw stanowi wojennemu.

  W czasie studiów prawniczych związał się z opozycją Solidarnościową i Ruchem Młodej Polski. Po odzyskaniu niepodległości sprawował mandat posła na Sejm przez blisko 19 lat. W latach 2004 -2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie sprawował stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego. ( 200- 2001, 2005- 20077 Powołam do życia MHP i przyczynił się do budowy polskiej dyplomacji kulturalnej. Obecnie poseł do PE, członek AFCO komisji ds konstytucyjnych . 

  Wielokrotnie występował przed TK w imieniu Sejmu.  Autor ustaw o kooperacji Rady Ministrów z Sejmem i Senatem ws. europejskich (2004). W 2013 roku wystąpił z projektem rozszerzenie uprawnień kontrolnych Sejmu i rozszerzenia przejrzystości procesu legislacyjnego (tzw.„Pakiet demokratyczny„)

  W PE zaprojektował raport o wzmocnieniu pozycji miast w UE (przyjęty w lipcu br). W 2016 roku wystąpił z propozycją kompromisu ws. Trybunału Kontytucyjnego i jednoznacznie bronił niezależności tej instytucji. W 2017 wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości w proteście przeciwko polityce tej partii wymierzonej w niezależność sądownictwa. 

  Członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członek Rady Programowej Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i Europejskiej Sieci „Pamięć i Solidarność”

  mgr Błażej Duber

  politolog z dyplomem Uniwersytetu Wrocławskiego i Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (science politique), studiował także historię. Studia licencjackie i magisterskie realizował na specjalnościach międzynarodowych badając m.in. zachowania instytucji międzynarodowych, służb dyplomatycznych i państw. Absolwent kursów z zakresu prawa międzynarodowego. Autor opracowań historycznych na temat rozwoju relacji polsko-niemieckich i wpływu listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. na zmianę polityczną we wschodniej Europie.

  Działacz i współtwórca organizacji pozarządowych, politycznych i społecznych, m.in. „Akademia Intelektu” w Centralnym Ośrodku Duszpasterstw Akademickich we Wrocławiu, Fundacji „Młoda Rzeczpospolita”, stowarzyszenia „Inicjatywa 20/30”. Członek Zarządu Międzynarodowej Sieci European Christian Political Youth. Od 2014 roku pracuje w Parlamencie Europejskim jako szef zespołu i doradca Europosła Ujazdowskiego. W PE zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami konstytucyjnymi (komisja AFCO) oraz aktywnością komisji Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Administracji (LIBE) i Petycji (PETI).

  Dr Michał Matlak

  absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, napisał pracę doktorską na temat relacji religii i polityki na poziomie europejskim pod kierunkiem prof. Oliviera Roy. Był stypendystą m.in. Uniwersytetu w Princeton, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Od 2016 pracuje w Parlamencie Europejskim, obecnie jako doradca przewodniczącej Komisji ds. Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Opublikował m. in. „Europeanization Revisited. Central and Eastern Europe in the EU” (redakcja wraz z Frankiem Schimmelfennigiem i Tomaszem P. Woźniakowskim, Florencja 2018), „Jacques Delors : the single market and the failed attempt to give a soul to Europe” (Florencja 2018), specjalny numer „Prac Kulturoznawczych” pt. „Post-secular culture?” (redakcja wraz z Dorotą Wolską). Jego esej „Lekcja z brexitu” został nagrodzony w 2018 roku nagrodą ambasadora Luksemburga na Festiwalu Conrada w Krakowie.

  Rada Centrum

  • dr Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna)
  • dr hab. Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów)
  • prof. Paulo Rangel (Poseł do Parlamentu Europejskiego)
  • prof. Hanna Suchocka (UAM)
  • prof. Joseph H.H. Weiler (New York University)
  • prof. Krzysztof Wojtyczek (sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
  • prof. Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.