Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji

Kontakt

KONTAKT

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

SEKRETARIAT: mgr Magdalena Kostrzewska
email: mkostrzewska@wpia.uni.lodz.pl

tel. 42 635 46 31

 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „REFORMY SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO W PAŃSTWACH MŁODEJ DEMOKRACJI

  REJESTRACJA:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOzBjfDQtCelEtB51sQ06XdZUQ0Q3QTk3NjRBN0pGSEU2U1I1V0VROFdGTy4u

  Szczegóły:
  wpia.uni.lodz.pl/reforma

   

  Program międzynarodowej konferencji naukowej:  
  „Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji“  

   

  10.06.2021. (czwartek)  

  9.00-10.00     Powitanie uczestników i otwarcie konferencji:  

  dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 

  dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 

  prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

   

  Cz. I. Współczesne wyzwania praworządności a sądownictwo administracyjne (moderator: prof. dr hab. Wojciech Piątek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

  10.00-10.30 Prof. Dr. Gernot Sydow, (Uniwersytet Münster, Niemcy) 

  10.30-11.00 dr Ratko Radoševič (Uniwersytet Nowy Sad, Serbia) 

  11.00-11.30 dr Pavel Kandalec (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy) 

  11.30-12.00 Prof. Dr. Tukiev Aslan Sultanovich (Sąd Najwyższy Republiki Kazachstanu, Kazachstan) 

  12.00-13.00 Dyskusja 

  13.00-13.30 Przerwa  

   

  Cz. II. Kierunki przemian w krajowych systemach sądownictwa administracyjnego 

  13.30-14.00 Dr. Peter Chvosta (Federalny Sąd Administracyjny w Wiedniu, Austria)   

  14.00-14.30 Slavica Banić (Chorwacja) 

  14.30-15.00 dr Bea Barsi-Fodor (Trybunał Miejski w Budapeszcie, Węgry) 

  15.00-15.30 – dr Anna Chmielarz-Grochal (Uniwersytet Łódzki, Polska) 

  15.30-16.00 dyskusja 

   

  11.06.2021. (piątek)

  Cz. III Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Europie   

  10.00-10.30  Prof.Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė (Uniwersytet w Wilnie, Litwa), 

  10.30-11.00 dr Larysa Zuiewa (Sąd Apelacyjny w Odessie, Ukraina),  

  11.00-11.30 dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy) 

  11.30-12.00 Bidzina Sturua (Sąd Miejski Mzcheta, Gruzja),  

  12.30-13.00 Prof. Dr. Marcin Kamiński (Uniwersytet Jagielloński, Polska), 

  13.00-14.30 Dyskusja 

  14.30 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji 

 • Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der jungen Demokratie

  ANMELDUNG:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOzBjfDQtCelEtB51sQ06XdZUMlJNOTZVSjRXV0hZUjdJOENRUzY4T0ZCQi4u&wdLOR=cA0AF63C4-A3E4-4E90-8907-00776EC4BB91

  Einzelheiten:
  wpia.uni.lodz.pl/reforma

  Rahmenprogramm der internationalen wissenschaftlichen Konferenz:

  „Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Ländern der jungen Demokratie“

  (10-11.06.2021 online)

  Projekt wird vom Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung Polens im Rahmen des Programms "Perfekte Wissenschaft - Unterstützung wissenschaftlicher Konferenzen" (Antragsnummer DNK / SP / 466648/2020) kofinanziert.

   10.06.2021. (Donnerstag)

  9.00-10.00      Begrüßung der Teilnehmer und Eröffnung der Konferenz  

  Teil I.  Zeitgenössische Herausforderungen der Rechtsstaatlichkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit

  10.00-10.30  Einführungsvortrag - Prof. Dr. Gernot Sydow, (Direktor des Instituts für vergleichendes und internationales öffentliches Recht, Universität Münster, Deutschland)

  10.30-11.00 Prof. Dr. Erik Kerševan (Universität Ljubljana, Slovenien)

  11.00-11.30  Slavica Banić (Zagreb, Kroatien),

  11.30-12.00 Dr. Pavel Kandalec (Masaryk Universität Brno, Tschechien)

  12.00-13.00 Diskussion

  13.00-13.30 Pause

  Teil II. Richtungen der Änderungen in den nationalen Systemen der Verwaltungsgerichtsbarkeit

  13.30-14.00 Dr. Peter Chvosta (Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht Wien, Österreich)  

  14.00-14.30 Prof.Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė (Universität Vilnius, Litauen),

   14.30-15.00 Bea Barsi-Fodor (Hauptstädischer Gerichtshof Budapest, Ungarn)

  15.00-15.30 Aiym Schajachmetowa (Verwaltungsgericht Almaty, Kasachstan),

  15.30-16.00 - Diskussion

   

  11.06.2021. (Freitag)

  Teil III Die Zukunft der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Europa

  10.00-10.30  Dr Ratko Radoševič (Universität Novi Sad, Serbien)

  10.30-11.00 Larysa Zuiewa (Berufungsgericht Odessa, Ukraine),

  11.00-11.30 Dr Maxim Tomoszek (Universität Olomouc, Tschechien)

  11.30-12.00 Bidzina Sturua (Stadtgericht Mzcheta, Georgien),

  12.30-13.00 Prof. Dr. Marcin Kamiński (Jagiellonen-Universität, Polen),

  13.00-14.30 Diskussion

  14.30 - Zusammenfassung und Abschluss der Konferenz, Abschied von den Teilnehmern

   

  E-Mail-Adresse: akrawczyk@wpia.uni.lodz.pl

  Projektleiterin: Prof.Dr. Agnieszka Krawczyk 

 • TEAM

   

  dr hab. Agnieszka Krawczyk, porf. UŁ  Ph.D, Professor of University of Łódź (Associate Professor), Head of the Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration

  Fields of Expertise

  administrative procedure, judicial review of administration; comparative administrative law, with special focus on administrative procedures and the judicial review of administration in German-speaking jurisdictions and countries of Central and Eastern Europe

  Selected Projects

  3-4.06.2021 - International scientific conference: Reforms of administrative judiciary in the countries of young democracy (research project manager) - The project "Excellent science - Support for scientific conferences" (application number DNK / SP / 466648/2020), accepted for funding through a competition announced on August 28, 2019 by the Minister under the "Excellent Science" program (Art. 376 of the Act of July 20, 2018, Law on Higher Education and Science)

  2012-2016 - member of an expert team working on the reform of the law of administrative procedure in Poland

  Other Activities

  judge of the Voivodship Administrative Court in Łódź

  Güterichterverfahren in Germany and mediation in Polish administrative court proceedings, Mediation Congress - International Scientific Conference, Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, 11-12 September 2019

  31.03.-13.04.2019 r. Multilaterales Hospitationsprogramm für Verwaltungsrichter/innen 2019 (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit) – Königswinter, Deutschland (Multilateral observation program for administrative judges 2019 (German Foundation for International Legal Cooperation) - Königswinter, Germany)

  09.2018 – Hospitation am Bundesverwaltungsgericht, Leipzig, Deutschland (Internship at the Federal Administrative Court, Germany)

  Grenzüberschreitende Verwaltungsaufgaben. Referate des XIX. deutsch-polnischen Verwaltungskolloquiums vom 14. bis 17. September 2015 in Münster (Cross-border administrative tasks. Papers of the XIX. German-Polish administrative colloquium from September 14th to 17th, 2015 in Münster)

  Mediation Congress - International Scientific Conference, Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, 11-12 September 2019

  Working Languages German, English, Russian

  Contact akrawczyk@wpia.uni.lodz.pl

   

  prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielewski Full Professor, Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration

  Fields of Expertise

  administrative law and procedure, judicial review of administration

  Selected Projects

  2012-2016 - member of an expert team working on the reform of the law of administrative procedure in Poland

  Other Activities: a retired judge of the Supreme Administrative Court

  Contact: wchroscielewski@wpia.uni.lodz.pl

   

  prof. zw. dr hab. Jan Pawel Tarno Full Professor, Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration

  Fields of Expertise

  administrative law and procedure, judicial review of administration

  Selected Projects

  2012-2016 - member of an expert team working on the reform of the law of administrative procedure in Poland

  Other Activities: retired judge of the Supreme Administrative Court

  Working Languages: English

  Contact: ptarno@wpia.uni.lodz.pl

   

  dr hab. Jacek Chlebny prof. UŁ Ph.D, Professor of the University of Łódź (Associate Professor), Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration

  Fields of Expertise

  administrative law, immigration and refugee law

  Selected Projects

  Head of the Project “Legal restrictions on entry, stay and residence of the third-country nationals in times of emergency in the EU”- accepted for funding under the decision no 2020/37/B/HS5/00975 of the Director of the National Science Centre of 20 November 2020, OPUS 19.

  Member of the working group established by the ACA Europe (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union) for the last couple of years working on different subjects and preparing the cross-sectional analysis.  The cross-sectional analysis is integrated in the EU Justice Scoreboard which gives a comparative overview of the quality, independence and efficiency of justice systems in the European Union.

  Other Activities

  2015- and now  - Judge and the Vice-president of the Supreme Administrative Court and the president of the General Administrative Chamber at the Supreme Administrative Court

  2014 and now  - ACA Europe (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union)  - a  member of the Board of the ACA Europe.

  1997 and now - IARMJ - International Association of Refugee and Migration Judges  (former IARLJ –International Association of Refugee Law Judges) . One of the co-founders of the IARLJ (1997) and in the past a member of the IARLJ Council (1997- 2002) and also a chairperson of the Working Party of the IARLJ “Asylum Procedures”, between 2009 – 2014   -  a member of the Board of the IARLJ (International Association of Refugee Law Judges).

  2017 and now-  EASO  -  (European Asylum Support Office) National Contact Person for the Judiciary in Poland

  Active participation in international conferences  2015-2020 (selected):

  Seminar organized by the ACA-Europe (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union),  “How Courts Decide: The Decision-Making Process of Supreme Administrative Courts”, 25- 25 March 2019 Dublin,  participation at  the panel  ‘The Allocation of Roles of Decision-Makers’”

  Seminar  organized by the ACA-Europe 13 May 2019 r. in Berlin “ Functions of and Access to Supreme Administrative Courts”, panelist at the session “Binding Effects of Supreme Administrative Court Decisions”

  High Level RoundTable with CJEU, ECtHR and IARMJ-Europe, 4th tripartite roundtable, Court of Justice, Luxembourg, November 22-23 November 2018, panelist, talk on  “Push-backs at the land border: The Polish case law”,

  10th World Congress of Constitutional Law, “Violent Conflicts, Peace-Building and Constitutional law”,  18 to 22 June 2018 Seul, a panelist at the plenary session of the Congress, talk on “The right to an effective judicial protection in immigration and asylum cases from a national judge perspective”.

  “Public order, national security and the rights of the third country nationals in immigration and citizenship cases”, presenting a general report during the seminar organized by the Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe). in Kraków on 19 September 2017. The report is available on: http://ecli.aca-europe.eu/index.php/en/semin.

  “Administrative Courts between Scylla of freedom of information and Charybdis of privacy”, 25th colloquium of the Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (Prague, 29-31.04.2016). A member of the panel with a  talk “Hacker’s attacks against the court system”.

  “Judging the Common European Asylum System: Key issues in the implementation of the CEAS from the judicial perspective” (Court of Justice of the European Union, Luxembourg, 5-6.11. 2015). Conference organized by the European Asylum Support Office (EASO). A member of the panel “Judicial aspects of the application of the recast Dublin Regulation” with a talk on “The power of the national judge over the transfer decision after Abdullahi”.

  VIII Warsaw Seminar „Equal Access to Rights Guaranteed under the System of the Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms” (Warsaw, 24.10.2014)  2015, 337 -345. A member of the panel with a contribution  “Impact of the case law of European courts on the protection of refugees’ rights in Poland”. The presentation was published in the conference book: “Impact of the case law of European courts on the protection of refugees’ rights in Poland”, Warsaw 2015, pp. 337 -345.

  Joint EASO Quality Matrix Thematic Meeting on Appeals Procedures and  Contact Committee Meeting on the recast Asylum Procedures Directive (Brussels, 7-8.11.2015), presentation  “Judicial perspective on appeals procedures under the recast APD “

  Working Languages: English

  Contact: jachlebny@wpia.uni.lodz.pl; jchlebny@nsa.gov.pl

   

  dr hab. Magdalena Sieniuć, prof. UŁ: Ph.D, Professor of University of Łódź (Associate Professor), Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration

  Fields of Expertise

  administrative procedure, judicial review of administration, academic degrees and titles

  Other Activities

  judge of the Voivodship Administrative Court in Łódź

  Working Languages: German, Russian

  Contact: msieniuc@wpia.uni.lodz.pl

   

  dr Paweł Dańczak assistant professor, Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration

  FIELDS OF EXPERTISE

  administrative procedure, judicial review of administration,

  other activities:

  judge of the Voivodship Administrative Court in Warsaw

  Vice-Dean for Student Affairs, Faculty of Law and Administration, University of Łódź

  Working languages: English

  contact: pdanczak@wpia.uni.lodz.pl

   

  dr Jarosław Sułkowski assistant professor, Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration

  FIELDS OF EXPERTISE

  Individual rights and freedoms, administrative judiciary, system of judiciary

  SELECTED PROJECTS

  Member of the research group in the research project "Methods of ensuring participation in voting by voters staying abroad" financed by the Ministry of Science and Higher Education (2010-2012)Main member of the research group in the scientific project "Legal and non-legal conditions of the composition of constitutional court employees" financed by the National Science Center (2012-2107)Member of the research group in the research project "National and constitutional identity of a European Union Member State" financed by the National Science Center (2015-2018)Participation in the Matser of didactics program, Universytet Aarhus (Denmark).The main member of the research group in the research project "Constitutional awareness as a remedy for the crisis of discourse and the deficit of democracy in the European Union".

  other activities

  2011 - one-month internship at the Complutense University in Madrid

  2012 - one-month internship at the University of Valencia

  2013 - lectures Complutense University in Madrid

  2014 - lectures Complutense University in Madrid

  2015 - lectures by Complutense University in Madrid

  2016 - University of Oviedo lectures

  2018 - scholarship as part of the Campus of International Excellence program at the University of Oviedo

  19-20 September 2019 Spain / Madrid University of Complutense Madrid dr Jarosław Sułkowski WPIA Participation in the international symposium "Elections to the European Parliament. Critical balance and prospects "with the speech: Elections to the European Parliament from the Polish perspective"

  October 17, 2019 Spain / Madrid European Legal Colloquium (FCJE) Foundation Participation in the seminar "Crisis of justice. Polish and Spanish experiences "with the speech:" The constitutional crisis of the judiciary in Poland "

  May 28-31, 2019 Spain / Oviedo University of Oviedo dr Jarosław Sułkowski WPIA Participation in the international symposium "Constitutional reform and defense of democracy" with the speech "Constitutional awareness as a condition for constitutional reform in Poland"

  Working languages: Spanish, English

  contact: sulkowski@wpia.uni.lodz.pl

   

  dr Joanna Mikołajczyk Assistant professor, Department of Administrative Procedure and Judicial Review of Administration,

  Fields of expertise

  agricultural law and real estate law, agrarian system, common agricultural policy, the concept of multifunctional agriculture and the development of rural areas

  Selected Projects

  2010 internship in Utrecht at the law firm Wijn en Stael Advocaten (supervised by Prof. Gerard Snijders) under the project ‘Staff training for flexicurity market and knowledge economy – an offer from Humanities and Social Sciences at Łódź University’

  Other activities

  Member of Polish Agricultural Law Association

  Barrister at Łódź District Bar Association

  Since 2011 supervisor of the Civil and Administrative Section - the Student legal Information Centre ‘Klinika Prawa-Klinika Praw Dziecka’ (‘Legal Clinic – Children’s Rights Clinic’).

  Working languages:  English

  Contact:  jmikolajczyk@wpia.uni.lodz.pl

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.