PL

Katedra Postępowania Cywilnego II

Kontakt

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

SEKRETARIAT: starszy specjalista mgr Anna Florek
email: aflorek@wpia.uni.lodz.pl

nr tel./fax: (42) 635 46 24, (0 42) 665 59 92
pokój: 4.60, IV piętro bud. B

Seminarium u prof. R.Kulskiego

Pierwsze seminarium magisterskie z postępowania cywilnego prowadzone przez prof. UŁ Roberta Kulskiego dla studentów prawa - studia dzienne IV rok odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. (środa) od godz. 18.00 za pośrednictwem platformy Teams.  

https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/robert-kulski.html 

seminaria doktorskie

Otwarte zebrania naukowe Katedry Postępowania Cywilnego II (tzw.seminaria doktorskie) rozpoczną się w drugim semestrze roku akadem. 2020/2021. Osoby przygotowujące prace doktorskie proszone są o nawiązanie kontaktów z opiekunami naukowymi za pomocą internetu lub telefonu.

ostatni termin egzaminu u prof. A.Marciniaka

Szanowni Państwo 

ostatni termin egzaminu dla osob z przedłużeniem sesji  otrzymanym od Prodziekana został wyznaczony na dzień 30 listopada 2020 r w godz. 16.00-18.00

Egzamin odbedzie sie w formie zdalnej przy wykorzystaniu programu Teams, obowiązuja zgody uzyskane przez Państwa od Prodziekana z terminem do 30.11.2020, które należy okazać Panu Profesorowi przed egzaminem.

Link do egzaminu  znajduje sie poniżej:


________________________________________________________________________________
Spotkanie aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

 • Profesor Witold Broniewicz 1923 – 2013

  W dniu 4 listopada 2013 r. zmarł w wieku 90 lat prof. zw. dr hab. Witold Broniewicz, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Odszedł od nas wybitny uczony światowego formatu, prawnik, znawca prawa postępowania cywilnego, ceniony pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej i kadry naukowej. Ostatni z kilku wielkich polskich procesualistów cywilnych drugiej połowy XX wieku.

  Profesor Witold Broniewicz urodził się 8 czerwca 1923 r. w Białymstoku. Pochodził z rodziny wywodzącej się północno-wschodnich kresów. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w Wilnie, gdzie uzyskał wykształcenie średnie w Gimnazjum OO. Jezuitów (przekształconym rok wcześniej przez władze radzieckie w IX Wileńska Szkolę Średnią) . W szkole tej, w dramatycznych okolicznościach wywózki ludności, złożył maturę, w przededniu zajęcia Wilna w czerwcu 1941 r. przez wojska niemieckie. Następne lata wojenne spędził w rodzinnej posiadłości ziemskiej pod Trokami. Po powtórnym zajęciu tamtych terenów przez wojska radzieckie i krótkim epizodzie partyzanckim, został aresztowany i z narażeniem życia uciekł z konwoju NKWD podczas transportu na wschód Rosji. Fakt ten, w późniejszych latach Profesor wspominał, jako najważniejszy epizod jego życia. Po powrocie do Wilna, pracował jako robotnik przy pracach geologicznych.
  W lipcu 1945, w wyniku sytuacji powojennej przybył wraz z rodzicami do Łodzi i wstąpił na Wydział Prawno-Ekonomiczny założonego właśnie Uniwersytetu Łódzkiego, z którym związał swoje dalsze koleje życiowe. Po uzyskaniu w 1949 r. stopnia magistra prawa podjął pracę w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego jako asystent oraz jako aplikant w Zespole Delegacyjnym Prokuratorii Generalnej, a następnie jako radca prawny Prezydium Rady Narodowej w Łodzi. Przez dziesięć lat łączył pracę naukowo- dydaktyczną z praktyką prawniczą. W 1959 r. uzyskał stopień doktora prawa na podstawie częściowo publikowanej pracy o przyznaniu w polskim procesie cywilnym. Po otrzymaniu stypendium naukowego w Paryżu (1960-1961) skoncentrował się na pracy naukowej. Habilitował się w 1963 r. na podstawie rozprawy pt. Legitymacja procesowa. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w 1973 r., a profesora zwyczajnego w 1982 r.
  Od 1965 r. aż do przejścia na emeryturę w 1993 r. był kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1967-72 pełnił funkcje Kierownika Studium Zaocznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i prodziekana tego Wydziału. Przez dwie kadencje(1972-1978) Profesor Witold Broniewicz przewodniczył Komisji Prawniczej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Brał również udział w pracach Zrzeszenia Prawników Polskich. Przez ponad dwadzieścia lat kierował redakcja naukowo-dydaktyczną "Folia Iuridica" Uniwersytetu.
  Pod kierunkiem profesora Witolda Broniewicza stopień magistra uzyskało kilkuset absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pod Jego kierunkiem przeprowadzone zostały trzy przewody habilitacyjne oraz pięć przewodów doktorskich.
  Profesor Witold Broniewicz wielokrotnie reprezentował polską naukę postępowania cywilnego poza granicami kraju, biorąc udział w konferencjach i kongresach międzynarodowych. Utrzymywał żywe kontakty z ośrodkami naukowymi Włoch, Niemiec, Austrii, Francji, Szwajcarii, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Słowacji. Wygłosił wiele wykładów na kilkunastu uniwersytetach zagranicznych(Kijowie, Tibilisi, Mediolanie, Pawii, Bolonii, Rzymie, Perugii, Katanii, Turynie, Wenecji, Messynie, Sassari, Zurychu, Lyonie, Wiedniu, Bonn, Tokio, Kioto, Atenach).
  Profesor Witold Broniewicz był członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Association Henri Capitant, International Association of Procedural Law, Wissenschaftliche Vereinigung fur Internationales Verfahrensrecht, Institut Canadien Inter-American de Recherche.
  W uznaniu zasług Profesor Witold Broniewicz został odznaczony i wyróżniony m.in., Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką m. Łodzi, Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego. W 1988 r. został uhonorowany księgą pamiątkową Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. W 2003 r. Łódzkie Towarzystwo Naukowe dedykowało Profesorowi Witoldowi Broniewiczowi poświecony mu odrębny zeszyt z serii "Sylwetki Łódzkich Uczonych".
  Przez szereg lat Profesor Witold Broniewicz interesował się numizmatyką, co znalazło wyraz w wydaniu ilustrowanego katalogu zgromadzonej przez niego unikalnej kolekcji medali, monet i odznak uniwersyteckich. Kolekcję tę Profesor ofiarował Uniwersytetowi Łódzkiemu.

  Mimo przejścia na emeryturę w 1993 r. Profesor Witold Broniewicz dalej pracował naukowo i przez kilkanaście ostatnich lat prowadził seminarium magisterskie i doktoranckie. Z wielkim zatroskaniem i życzliwością służył ogromną wiedzą i pomocą naukową swoim uczniom i kolegom, poświęcając wiele uwagi metodyce badań naukowych oraz zasadom pisania prac naukowych. Zajęcia dydaktyczne z tego zakresu kończył w każdym roku akademickim następującą wypowiedzią św. Bonawentury: „Trzeba wiedzieć, że są cztery sposoby pisania książki. Są tacy, którzy de facto przepisują tylko myśli innych, nic nie dodając ani nie zmieniając – ci są zwykłymi przepisywaczami. Drudzy „przepisując cudzą książkę" dodają pewne myśli, lecz niestety nie własne – to kompilatorzy. Inni – spisują i swoje i cudze myśli. Cudze jednak stanowią dominantę, a własne są dołączone jako wyjaśnienie. Tych nazywamy komentatorami. I mamy wreszcie takich, który przede wszystkim przekazują własne myśli, a cudzymi posługują się dla wyjaśnienia lub potwierdzenia czy udowodnienia. Ci rzeczywiście zasługują na miano autorów".
  (św. Bonawentura IV, cyt. za Salezy Kafel OFM CAP, Spotkanie z Bonawenturą, Znak Miesięcznik 1974, Nr 12 (246), s.1568).

  Andrzej Marciniak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.