PL

Katedra Prawa Pracy

Kontakt

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232

SEKRETARIAT: starszy specjalista mgr Beata Miros
email: bmiros@wpia.uni.lodz.pl

tel. 042 635 64 42
fax: 042 665-59-34
pokój 3.02 , III piętro bud. A

informacje dotyczące pracowników katedry

Wszystkie informacje dotyczące pracowników katedry (między innymi godziny dyżurów, terminy przeprowadzanych egzaminów, zmiany terminów zajęć, informacje dotyczące seminariów) znajdują się na podstronach poszczególnych pracowników.

POLSKA SIEĆ NAUKOWA PRAWA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (COOPERANTE), afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, powstaje z myślą powołania do życia ogólnopolskiej platformy wymiany informacji naukowych dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. W Polsce działa około 20 ośrodków naukowych zajmujących się tą problematyką. Pracuje w nich kilkaset osób.

Strona COOPERANTE (WPiA)

CENTRUM PORÓWNAWCZEGO PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Cele i kierunki działania centrum PPPUS(COMPASS): prowadzenie badań naukowych o charakterze prawnoporównawczym w zakresie zróżnicowanych aspektów związanych z wykonywaniem pracy ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań prawa pracy oraz zróżnicowanych metod badawczych; umiędzynarodowienie nauki oraz wyników badań naukowych, prowadzonych przez polskich i zagranicznych naukowców w wyniku realizowanych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz publikacji naukowych; nawiązanie, wzmacnianie i rozszerzanie współpracy środowiska naukowego ze środowiskiem społeczno-gospodarczym poprzez wymianę informacji, przygotowywanie opinii, ekspertyz, szkoleń oraz kursów.

Strona COMPASS

CENTRUM NIETYPOWYCH STOSUNKÓW ZATRUDNIENIA

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostało utworzone na podstawie Zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 3 lipca 2017 r. i funkcjonuje od dnia 1 września 2017 r.

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom nietypowych stosunków zatrudnienia, które od pewnego czasu stały się coraz szerzej wykorzystywaną na rynku pracy formą aktywności zawodowej. Na tym tle rodzi się wiele problemów natury zarówno teoretyczno-prawnej, jak i praktycznej, które są przedmiotem działalności Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia. 

Strona Centrum NSZ (WPiA)

Seminaria/Proseminaria Katedra Prawa Pracy 2020/2021

Seminaria/Proseminaria Katedra Prawa Pracy 2020/2021

Prawo stacjonarne

 1. Proseminarium III rok – dr Katarzyna Serafin (prawo pracy), prof. M. Włodarczyk (prawo ubezpieczeń społecznych)
 2. Seminarium IV rok – Prof. Zbigniew Góral (prawo pracy), prof. M. Włodarczyk (prawo ubezpieczeń społecznych)
 3. Seminarium V rok – Prof. Zbigniew Góral (prawo pracy), prof. M. Włodarczyk (prawo ubezpieczeń społecznych)

Prawo zaoczne

 1. Proseminarium III rok – Prof. Teresa Wyka (prawo pracy), dr Anna Piszczek (prawo ubezpieczeń społecznych)
 2. Seminarium IV rok – Prof. Teresa Wyka (prawo pracy), dr Anna Piszczek (prawo ubezpieczeń społecznych)
 3. Seminarium V rok – Prof. Teresa Wyka (prawo pracy), dr Anna Piszczek (prawo ubezpieczeń społecznych)

Prawo wieczorowe

 1. Proseminarium III rok – dr Katarzyna Serafin (prawo pracy), dr Magdalena Paluszkiewicz (prawo ubezpieczeń społecznych)
 2. Seminarium V rok – dr hab. Monika Nowak (prawo pracy), dr Magdalena Paluszkiewicz (prawo ubezpieczeń społecznych)
 3. Seminarium IV rok – dr hab. Monika Nowak (prawo pracy), dr Magdalena Paluszkiewicz (prawo ubezpieczeń społecznych)

Administracja stacjonarna I stopień

Seminarium licencjackie III rok – dr Ewa Staszewska (prawo pracy)

Administracja zaoczna I stopień

Seminarium licencjackie III rok – dr hab. Monika Nowak (prawo pracy)

Administracja stacjonarna II stopień

 1. Seminarium I rok – Prof. Tomasz Duraj (prawo pracy), dr Magdalena Paluszkiewicz (prawo ubezpieczeń społecznych)
 2. Seminarium II rok – Prof. Tomasz Duraj (prawo pracy), dr Magdalena Paluszkiewicz (prawo ubezpieczeń społecznych),

Administracja zaoczna II stopień

 1. Seminarium I rok – dr hab. Monika Nowak (prawo pracy), dr Anna Piszczek (prawo ubezpieczeń społecznych)
 2. Seminarium II rok – Prof. Dariusz Makowski (prawo pracy), dr Anna Piszczek (prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo zatrudnienia kadry i płace

 1. Seminarium I rok – dr Ewa Staszewska (prawo pracy), dr Magdalena Paluszkiewicz (prawo ubezpieczeń społecznych)
 2. Seminarium I rok – dr Aneta Tyc (prawo pracy)
 3. Seminarium I rok – dr Marcin Mielczarek (prawo pracy)
 4. Seminarium II rok – Prof. Tomasz Duraj (prawo pracy), dr Anna Piszczek (prawo ubezpieczeń społecznych)
 5. Seminarium II rok – dr Edyta Bielak- Jomaa (prawo pracy)
 6. Seminarium II rok – dr Katarzyna Serafin (prawo pracy)

Ochrona danych osobowych

 1. Seminarium II rok – Prof. Teresa Wyka
 2. Seminarium II rok – dr Edyta Bielak-Jomaa

Polityka społeczna I stopień

Seminarium licencjackie III rok – dr Magdalena Paluszkiewicz (polityka społeczna)

„Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” (GŁRPPiPS) ukazują się nieprzerwanie od 2011 r. W pierwotnym założeniu miały one stanowić formę upublicznienia referatów wygłaszanych podczas seminariów naukowych Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie przyjęta została otwarta formuła publikacji, a tym samym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych autorów do przesyłania swoich publikacji.

Zakres przedmiotowy GŁRPPiPS obejmuje szeroko pojęte prawo zatrudnienia pracowniczego, wykraczając poza wąsko pojęte prawo stosunku pracy. Jednocześnie tematyka czasopisma obejmuje również zagadnienia dotyczące prawa socjalnego, np. prawa ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze względu na częstotliwość ukazywania się czasopisma preferowane są publikacje artykułów naukowych oraz przeglądów orzecznictwa.

Rocznik posiada numer ISSN: 2300-8318

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Zbigniew Góral (Uniwersytet Łódzki)

Zastępca Redaktora Naczelnego: prof. dr hab. Jakub Stelina (Uniwersytet Gdański)

Sekretarz Redakcji: dr Marcin Mielczarek (Uniwersytet Łódzki)

 

Informacje dla autorów

Procedura recenzowania

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.