PL

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Przemiany w polskim sektorze pocztowym"

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Przemiany w polskim sektorze pocztowym"

Czas i miejsce

Wydział Prawa i Admninistracji Uniwersytetu Łódzkiego

9 grudnia 2015 roku

 • Aktualności

  Relacja z konferencji na BLOGU WPiA UŁ znajduje się TUTAJ.


  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat honorowy nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w Warszawie.Patronat honorowy

  Komunikat Komitetu Organizacyjnego

  Komitet organizacyjny informuje, że rejesteracja biernego udziału w konferencji została przedłużona do dnia 8 grudnia br.

  Patronat medialny

  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat medialny nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje Portal BEZ TOGI.

  Patronat honorowy

  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat honorowy nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje Krajowa Izba Radców Prawnych.

  Patron honorowy

  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat honorowy nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

  Patron honorowy

  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat honorowy nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.

  Komunikat Komitetu Organizacyjnego

  Informujemy, że nad I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym odbędzie się w Auli Rady Wydziału w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ (ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź).

  Komunikat

  Rada Naukowa I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym zakończyła pracę nad programem wydarzenia. Pełny program Konferencji znajduje się w zakładce PROGRAM.
  W III część konferencji wystąpią:

  III Panel Konferencji
  Zapewnienie świadczenia powszechnych usług pocztowych.
  Moderator dr hab. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki)

  mgr Jarosław Olesiak (Uniwersytet Łódzki)
  Finansowanie powszechnych usług pocztowych.

  mgr Grzegorz Pawul (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
  Szczególne obowiązki operatora wyznaczonego.

  mgr Sylwia Łazuk (Uniwersytet w Białymstoku)
  Doręczenia pocztowe w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  mgr Anna Laszczyk (Uniwersytet Łódzki), Wojciech Podlasin (Uniwersytet Warszawski)
  Efekt motyla a zakres powszechnych usług pocztowych – doświadczenia Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

  mgr Adrian Bartha (Uniwersytet Gdański)
  Penalizacja naruszenia tajemnicy korespondencji – jednej z podstawowych usług pocztowych. Stan prawny w Polsce. Eksplikacja czynu zabronionego stypizowanego w art. 267§1 kk ustawy Kodeks karny.

  Brak opłaty konferencyjnej 

  Komitet organizacyjny informuje, że udział bierny w konferencji jest bezpłatny.

  Rejestracja

  Szanowni Państwo,

  trwa rejestracja biernego oraz czynnego uczestnictwa w Konferencji. Wszystkich zainteresowanych tematyką liberalizacji polskiego sektora pocztowego zachęcamy do rejestracji!

  Rejestracja biernego uczestnictwa trwa do 30 listopada 2015 r.

  Rejestracja czynnego uczestnictwa tra do 29 października 2015r.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: konferencja.pocztowa2015@wpia.uni.lodz.pl.

  Pytania w sprawie rejestracji prosimy kierować do przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Marcina Kraśniewskiego ( marcin.krasniewski@unilodz.eu).

  ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ!!!

  Komunikat komitetu organzacyjnego

  Rada Naukowa I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zakończyła prace nad IV panelem konferencji. Program tej części panelu został skonstruowany z abstraktów nadesłanych przez studentów z całej Polski. Gratulujemy studentom sukcesu!!! W następnym tygodniu zostanie podany program III panelu (doktoranckiego) Konferencji.

  VI Panel Konferencji Stan prawny na rynku usług pocztowych.
  Moderator dr hab. Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląski)

  Marcin Kraśniewski (Uniwersytet Łódzki) Michał Ciepłucha (Uniwersytet Łódzki)
  Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy Prawo pocztowe.

  Katarzyna Chojecka (Uniwersytet Warszawski)
  Liberalizacja sektora pocztowego. Wybrane przeszkody w dostępie do rynku usług pocztowych.

  Kamila Bodo (Uniwersytet Gdański)
  Umowa o świadczenie usług pocztowych.

  Tomasz Mizioch (Uniwersytet Śląski)
  Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

  Patronat honorowy

  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat honorowy nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdalena Gaj.

  Partner strategiczny

  Mamy przyjemność poinformować, iż PARTNEREM STRATEGICZNYM I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym jest Poczta Polska S. A.

  Partner

  Mamy przyjemność poinformować, iż do partnerów I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym dołączył Instytut Pocztowy.

  Partner

  Mamy przyjemność poinformować, iż parterami I OgólnopolskiejKonferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym są Naukowe Koło Ochrony Konkurencji i Konsumentów UW oraz Studenckie Koło Prawa Gospodarczego Publicznego UMK.

  Partner

  Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że partnerem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, która odbędzie 9 grudnia 2015 r. w Łodzi, jest Kancelaria Modzelewska&Paśnik w Warszawie

  Partner

  Mamy przyjemność poinformować, iż do partnerów I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym dołączyło Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno – Prawnego w Łodzi.
  Więcej informacji o centrum o CENTRUM znajduje się na stronie: http://centrumzp.uni.lodz.pl/

  Jednocześnie zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Centrum w październiku! Szczegóły: http://www.konferencjazp2015.pl/

  Patronat medialny

  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat medialny nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje TVP Łódź.

  Patronat medialny

  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat medialny nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje Radio Łódź.

  Partner

  Mamy przyjemność poinformować, iż PARTNEREM I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym jest Instytut Logistyki i Magazynowania - Instytut Badawczy.

  Partner

  Mamy przyjemność poinformować, iż PARTNEREM I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym jest Studenckie Koło Prawa Europejskiego WPiA UŁ.

  Partner

  Mamy przyjemność poinformować, iż PARTNEREM I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

  Partner

  Mamy przyjemność poinformować, iż PARTNEREM I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym jest Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej.

  Patronat medialny

  Mamy przyjemność poinformować, iż patronat medialny nad I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym sprawuje sParwnik.

 • Rada Naukowa

  Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – przewodniczący
  Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  Opiekun merytoryczny Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego

  Prof. dr hab. Anna Fornalczyk
  Pierwsza Prezes Urzędu Antymonopolowego
  Partner firmy doradczej COMPER

  Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
  Przewodniczący Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK
  Dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS)
  Członek Zarządu Academic Society for Competition Law

  Prof. dr hab. Maria Królikowska – Olczak
  Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka
  Profesor nadzwyczajna w Katedrze Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  Członek kolegiów redakcyjnych periodyków naukowych: "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny"'
  Of-counsel w Kancelarii Modzelewska&Paśnik.

  Dr hab. Anna Piszcz
  Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK
  Profesor nadzw. w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  P.O. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

  Dr hab. Monika Namysłowska

  Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK
  Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Dr hab. Mirosław Pawełczyk
  Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM w Warszawie
  Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

  Dr Anna Górczyńska
  Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ
  Dyrektor Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno – Prawnego w Łodzi

  Dr Łukasz Grzejdziak
  Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ
  Opiekunem Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego

 • Kontakt

  Marcin Kraśniewski

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  Prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego I Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ

  e – mail: marcin.krasniewski@unilodz.eu.

  mgr Anna Makowska-Janowska
  Sekretariat Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

  e – mail: amakowska@wpia.uni.lodz.pl
  nr tel.: (42) 635-46-19
  pok. nr 4.02, IV piętro bud. A

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Kopcińskiego 8/12
  90-232 Łódź

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.