PL

III. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PN. "STUDENT I ENERGIA"

III. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PN. "STUDENT I ENERGIA"

Czas i miejsce

25 kwietnia - 23 maja 2019 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

Kontakt: michalpytkowski89@gmail.com

NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W III. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „STUDENT I ENERGIA”. KONKURS JEST SKIEROWANY DO WSZYSTKICH STUDENTÓW, A JEGO CELEM JEST POPULARYZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO WŚRÓD STUDENTÓW, A TAKŻE ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ STUDENTÓW W ZAKRESIE REGULACJI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH. <br /> GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 • Informacje ogólne

  Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Kancelarią CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki Sp. k. organizuje III. Ogólnopolski Konkurs „Student i energia”.

  Celem Konkursu jest popularyzacja prawa energetycznego wśród Studentów, a także rozwijanie aktywności naukowej i zawodowej Studentów w zakresie prawnej regulacji sektorów infrastrukturalnych.

  Uczestnikiem Konkursu może być każdy Student wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Przez Studenta rozumie się osobę studiującą na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia. 

  Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. W pierwszym etapie Konkursu Uczestnicy rozwiążą test dotyczący wiedzy z zakresu prawa energetycznego za pomocą platformy internetowej
  2. W drugim etapie Uczestnicy przygotowują oraz zaprezentują przed Jury, artykuł naukowy na jeden z tematów podanych przez Organizatora.

  W Konkursie dla Zwycięzców przygotowane zostaną nagrody:

  PŁATNE PRAKTYKI W KANCELARII CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG POŚNIAK I SAWICKI SP. K.

  RZECZOWE W POSTACI GADŻETÓW KANCELARII CMS

 • I Etap

  Pierwszy etap Konkursu polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, zamieszczonego na  specjalnie w tym celu utworzonej platformie Internetowej. Rejestracja do platformy zostanie otwarta 25.04.2019 r. Zarejestrowanie się umożliwia udział w konkursie, poprzez wygenerowanie indywidualnego linka do testu. Adres internetowy do rejestracji zostanie podany wkrótce.


  Do rozwiązywania testu można podejść jednokrotnie w terminie 29.04.2019 r. o godz. 19:00

  Pytania jednokrotnego wyboru punktowane są w skali 0-1 pkt.
  Test wiedzy z prawa energetycznego przygotowuje przedstawiciel Kancelarii CMS.

  Oceny testów dokonuje Organizator niezwłocznie po zakończeniu I Etapu Konkursu.

 • II Etap

  Do drugiego etapu przechodzi 6 uczestników, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w pierwszym etapie Konkursu. Drugi etap odbędzie się przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym" w dniu 23 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


  W drugim etapie Uczestnicy Konkursu przygotowują artykuł naukowy na jeden z tematów zaproponowanych przez Organizatora, a następnie przedstawiają go Jury składającemu się z członków Kapituły Konkursu oraz przedstawicieli kancelarii CMS.

  Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, dokona oceny uczestników, a następnie po zsumowaniu punktów z obu etapów, wyłoni zwycięzcę.


  Uczestnicy mają prawo uszczegółowienia tematu poprzez ograniczenie zakresu do zagadnienia/zagadnień mieszczących się w ramach wybranego tematu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.