PL

Książka “Przemiany w polskim sektorze pocztowym”

Książka “Przemiany w polskim sektorze pocztowym”

Informujemy, że ukazała się książka pt. “Przemiany w polskim sektorze pocztowym” pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Skocznego. Książka jest pokłosiem I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. "Przemiany w polskim sektorze pocztowym", która została zorganizowana przez NKPEiISI 9 grudnia 2015 r.

Mamy przyjemność poinformować, iż z końcem 2016 roku ukazała się publikacja Programu Wydawniczego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Przemiany w polskim sektorze pocztowym” pod redakcją prof. dr. hab. Tadeusza Skocznego.

Niniejsza książka jest wynikiem współpracy mgr Marcina Kraśniewskiego (prezes Zarządu NKPEiISI) z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Monografia stanowi podsumowanie rozważań I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Przemiany w polskim sektorze pocztowym” (9 grudnia 2015 r., Łódź), którą zorganizowało Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ. Jak zauważył we wstępie książki prof. dr hab. Tadeusz Skoczny Cechą charakterystyczną wszystkich regulacyjnych konferencji organizowanych przez NKPEiISI jest udział w nich zarówno pracowników naukowych,doktorantów i studentów, jak i praktyków.  

Książka ujmuje w sposób wielopłaszczyznowyzróżnicowany funkcjonowanie rynku usług pocztowych w Polsce oraz Unii Europejskiej. Publikacja jest godna polecenia  w środowisku zarówno praktyków, jak i badaczy.

Zachęcamy do lektury!!!

Jestem przekonany, że wszystkie prezentowane w niniejszej książce teksty, zarówno te wygłoszone w trakcie I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przemiany w polskim sektorze pocztowym, jak i te przedłożone do publikacji w niniejszej książce, spotkają się z żywym zainteresowaniem czytelników oraz będą argumentem za udziałem w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przemiany w polskim sektorze pocztowym, którą NKPEiISI planuje zorganizować wiosną 2017 r.

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Dyrektor CARS

Z recenzji wydawniczych:

Recenzowana praca zbiorowa stanowi pierwsze od dłuższego czasu opracowanie ważnej problematyki, nieco pomijanej w piśmiennictwie prawniczym. Polecam ją, szczególnie praktykom, pracownikom naukowym, doktorantom i studentom zainteresowanym regulacją sektorową w obszarze poczty oraz innymi uwarunkowaniami prawnymi wykonywania działalności pocztowej. (…) Problematyka ta nie jest przedmiotem zbyt wielu wypowiedzi w piśmiennictwie. (…) Tym bardziej należy docenić, po pierwsze, inicjatywę zorganizowania cyklu konferencji dotyczących sektora pocztowego, po drugie, pomysł opublikowania w pracy zbiorowej artykułów uczestników konferencji, wreszcie, umieszczenie w tej pracy bibliografii polskiego prawa pocztowego.

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Praca stanowi „niezwykle różnorodne i wieloaspektowe ujęcie zagadnienia regulacji prawnych związanych” (…) z funkcjonowaniem sektora usług pocztowych w Polsce i Unii Europejskiej. Wskazane przedsięwzięcie zasługuje na dużą aprobatę. Zaprezentowane systemowe spojrzenie na całość regulacji prawnej sektora pocztowego ma istotne znaczenie z punktu widzenia złożoności i różnorodności poruszanej problematyki. Autorzy nie unikają krytycznej oceny obowiązującego stanu prawnego, jak i formułowania postulatów w zakresie pożądanego kierunku jego zmiany. Przedstawione w niniejszym opracowaniu badania i wnioski pozwalają na szczere jego polecenie w środowisku zarówno praktyków, jak i badaczy. Chciałbym wyrazić mocne przekonanie, że monografia ta stanowić będzie wartościowy wkład w dyskusje nad kształtem organizacji rynku usług pocztowych zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej.

dr hab. Eryk Kosiński, prof. UAM

 

PLIK INFORMACYJNY DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

 

Publikacja „Przemiany w polskim sektorze pocztowym” jest do nabycia w:

Księgarni EKONOMICZNEJ Kazimierz Leki Sp. z o.o.

info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl, tel. (22) 822-90-41

02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67

Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel

tbiel@wz.uw.edu.pl, (22) 55.34.146; 501.367.976

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.