PL

Książka “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”

Książka “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”

Mam przyjemność poinformować, że opublikowano monografię “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”. Bezpośrednim asumptem do przygotowania niniejszej książki były rozważania i wnioski z II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, którą NKPEiISI zorganizowało 18 marca 2015 r. w Łodzi.

Książka “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” została wydana pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka przez Wydawnictwo Fundacji Ius Publicum w Warszawie

Jak wskazuje prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk w wprowadzeniu sektor transportu kolejowego jest klasycznym obszarem, w którym mechanizmy regulacji sektorowej i ochrony konkurencji wzajemnie przenikają się, tworząc wraz z instrumentami ochrony interesów konsumentów płaszczyznę zainteresowania nauki publicznego prawa gospodarczego. Oddana do rąk czytelnika publikacja pt. „Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” stanowi zbiór opracowań będących reakcją na coraz mocniejsze zainteresowanie, jakie wywołuje prowadzony od lat proces liberalizacji sektora transportu kolejowego. Podejmowane działania regulacyjne są przykładem oddziaływania przez Unię Europejską i władze poszczególnych państw członkowskich na procesy gospodarcze, zachodzące w relacjach między przedsiębiorcami działającymi na tym rynku oraz w relacjach z konsumentami-pasażerami.

Z recenzji wydawniczej:

Recenzowana praca stanowi publikację nowatorską w zakresie objętej nią problematyki, w uwzględnionym w niej stanie prawnym i w zakresie zaproponowanym przez redaktora i autorów ujęciu. Mimo ogromnego znaczenia praktycznego tej problematyki, nie była ona dotychczas przedmiotem tak szeroko zakrojonych wieloaspektowych badań.

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

 

W książce znajdują się następujące opracowania:

Część I. REGULACJA

  • prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej w sektorze kolejowym. Problematyka prawna”
  • dr Michał Beim „Niemieckie doświadczenia w organizacji rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”
  • mgr Marcin Kraśniewski „Historycznoprawny rozwój sektora transportu kolejowego w Polsce”
  • mgr Marcin Kraśniewski „Pozycja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako regulatora w transporcie kolejowym w Polsce”
  • Przemysław Jadłowski „Zakres kognicji Prezesa UTK a treść art. 13 ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym”

Część II. OCHRONA KONSUMENTÓW

  • mgr Joanna Ościłowska „Rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w ochronie konsumenta na rynku usług kolejowych”
  • mgr Karol Kłosowski „Zakres stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda”
  • mgr Karol Kłosowski „Prawo pasażera do informacji – uwagi na tle przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym”
  • dr Bartosz Mazur „Regulacje prawne procesu konstrukcji rozkładu jazdy pociągów” 

Fragment książki znajduje się TUTAJ .

Recenzję wydawniczą napisała dr hab., prof. UwB Anna Piszcz.

Partnerem wydanie jest Instytut Prawa Gospodarczego.

Łączna liczba stron książki: 206.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016.

Cena za egzemplarz: 79 PLN.

 

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl.

Więcej informacji na temat monografii na stronie Fundacji Ius Publicum

 

Sprawozdanie z II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (Łódź, dn. 18 marca 2015 r.) dostępne jest TUTAJ

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.