PL

dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Prawa Podatkowego

Pokój: 4.97

SEMINARIUM V ROK

Pierwsze seminarium magisterskie dla studentów V roku odbędzie się we wtorek 8.10.2019 r. o godzinie 9:00 w sali 1.05. 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. A. Mariański, Komentarz do wyroku TS z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie C-46/04 Aro Tubi Trafilerie SpA v. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Zb. Orz. 2006, s. I-2009, Komentarz do wyroku TS z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-240/06 Fortum Project Finance SA., Zb. Orz. 2007, s. I-9413, (w:) Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, red. W. Nykiel, A. Zalasiński, Warszawa 2014., 2014
  2. A. Mariański, M. Wilk, B. Kuźniacki, D. Jaszczak, A. Nowak, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wolters Kluwer 2014., 2014
  3. A. Mariański, Podatki dochodowe [w:] W. Nykiel, M. Wilk (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2014 (współautor: D. Strzelec)., 2014
  4. A. Mariański, Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie NSA oraz Trybunału Konstytucyjnego, (s. 501-508) (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z.Ofiarski, Szczecin 2014, 2014
  5. A. Mariński (red.) , Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej, Wolters Kluwer, 2014, 2014
  6. Komentarz do art. 1, art. 10, art. 11, art. 11a, art. 13, art. 14, art. 14b, art. 15, art. 16a, art. 17, art. 18, art. 19, art. 22 [w]: W.Nykiel, A.Mariański (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ODDK; 2014, 2014
  7. Komentarz do art. 1,art..4a,art. 4c,art. 5-7,art. 9b,art. 12-14,art. 15 pkt. 11,art. 15a, art. 16 pkt 1-4,10-12,22-25, 35-37, 41-42, 44, 47-48, 55, 57, 60-61, 63, art. 16ł, ,17 [w:] W. Nykiel, A. Mariański (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; ODDK; 2014 Wydanie IX, 2014
  8. Komentarz do art. 1,art..4a,art. 4c,art. 5-7,art. 9b,art. 12-14,art. 15 pkt. 11,art. 15a, art. 16 pkt 1-4,10-12,22-25, 35-37, 41-42, 44, 47-48, 55, 57, 60-61, 63, art. 16ł, ,17 [w:] W. Nykiel, A. Mariański (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; ODDK; 2013, 2013
  9. Ustawa o rachunkowości. Komentarz. A.Mariański (w:) E.Walińska (red.) 2013, 2013
 • Podręczniki, skrypty

  1. A.Mariański (red.), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer 2016, 2016
 • Artykuły

  1. A.Mariański, Opodatkowanie likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, Serwis Monitora Podatkowego 2/2014, 2014
  2. A.Mariański, Pełnomocnik (stały reprezentant) w kontroli skarbowej, Przegląd Podatkowy 5/2014, 2014
  3. A.Mariański, D.Jaszczak, Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytowo-akcyjną, Monitor Podatkowy 1/2013, 2013
  4. A.Mariański, Kontrola podatkowa a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd Podatkowy 1/2013, 2013
 • Glosy

  1. A.Mariański, A.Nowak-Piechota, Konstytucyjność opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych, Glosa częściowo aprobująca do wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13, Przegląd Podatkowy 11/2014, 2014
  2. A.Mariański, Glosa do wyroku NSA z 2.12.2011, II FSK 2557/10, Glosa 1/2013 , 2013
  3. A.Mariański, O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego,Glosa do wyroku TK z dnia 18.07.2013 (SK 18/09), Monitor Podatkowy 11/2013, 2013

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.