PL

dr hab. Aleksander Kappes, prof. nadzw. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor nadzwyczajny
Zakład Prawa Handlowego

Pokój: 4.08
Ostatni dyżur w sesji letniej odbędzie się 8.07.2019 r (poniedziałek) o godz. 12.00
Dyżury w sesji jesiennej zostaną podane na początku września.


akappes@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356423

Zimowa sesja egzaminacyjna r. ak. 2018/2019

1. Prawo podatkowe i rachunkowość 
Termin I 
26.01.2019 r. (sobota), godz. 10.00, aula 1.26


2. Prawo spółek
Termin I
23.01.2019 r. (środa), godz. 11.00,  aula 3.63 

 

Egzaminy poprawkowe będą odbywac się na dyżurach

Seminarium w roku akademickim 2018/2019

 • seminarium magisterskie V roku prawo stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe, poniedziałek, godz. 18.00-19.30

 

Poniżej przekazujemy tematy prac magisterskich do wyboru w r. ak. 2018/2019. Wybór tematu należy uzgodnić z prowadzącym seminarium i o uzgodnieniu zgłosić do sekretariatu Katedry od adresem mpmoszczynska@wpia.uni.lodz.pl .

Propozycje tematów prac magisterskich do wyboru r.ak. 2018/2019

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1.  9. Umowy powiernicze, System Prawa Prywatnego, (red. W. J. Katner), Warszawa 2010r., ss. 45, przyg., 2010
  2.  8. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009r., ss. 327, 2009
  3.  7. System prawa handlowego ( praca zbiorowa pod red. S. Włodyki), Prawo spółek handlowych, t. 2A, Warszawa 2007, ss.  77, 2007
  4.  6. Meritum. Prawo spółek 2006 (praca zbiorowa pod red. A. Kidyby), Warszawa 2006r., wyd. II 2007, ss. 38, 2006
  5.  5. Zarys prawa cywilnego i handlowego (praca zbiorowa pod red. W. J. Katnera), Warszawa 2003r., wyd. II 2006, wyd. III 2009, ss. 88, 2003
  6.  4. Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów ( praca zbiorowa pod red. W. J. Katnera), Sopot 2001r., ss. 98, 2001
  7.  3. Spółka komandytowa, Warszawa 1999r., ss. 232, 1999
  8.  1. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej w prawie polskim. Rozprawa doktorska. Łódź, 1997r., ss. 313, 1997
  9.  2. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej. Kraków, 1997r., ss. 308, 1997
 • Artykuły

  1.  16. Protokół notarialny z walnego zgromadzenia akcjonariuszy a wadliwość uchwał. Artykuł w Księdze VII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, Warszawa 2010, ss.15., 2010
  2.  17. Pojęcie powiernictwa w prawie polskim. Artykuł w Księdze pamiątkowej prof. dr hab. Józefa Okolskiego, w druku., 2010
  3.  14. Elektroniczne głosowanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy - wybrane problemy - PPH 2009, nr 6, ss. 5., 2009
  4.  15. Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na stoku narciarskim. Sucha Beskidzka - Kraków Folia Turistica 2009, ss. 10., 2009
  5.  13. Odpowiedzialność na cudzy dług. Próba analizy pojęcia, w: (red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott - Pietrzyk, M. Szpunar) Europeizacja prawa prywatnego, Warszawa 2008r., ss. 10., 2008
  6. 12. Organizator stoku powinien odpowiadać za wszystkie wypadki narciarskie (współautor A. Wosiński), Rzeczpospolita z dnia 29 stycznia 2007r., ss. 3., 2007
  7.  10. W sprawie prawa górskiego - głos w dyskusji (współautor A. Wosiński), Palestra 2006, nr 11-12, ss. 10., 2006
  8.  11. Adwokat jako przedsiębiorca. Warszawa 2006r., ss. 5, artykuł opublikowany na stronie www. Ośrodka Badawczego Adwokatury www.adwokatura.pl/oba/wiadomosci/69/, 2006
  9.  8. Odpowiedzialność z art. 299 ksh. Konsekwencje przyjętych rozwiązań. Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. Warszawa 2006, ss. 11., 2006
  10.  9. Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki z o. o. za zobowiązania spółki według kodeksu spółek handlowych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 68, Łódź 2006r., ss. 18., 2006
  11.  7. Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności z art. 299 ksh. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków 2004, ss. 21., 2004
  12.  6. Uwagi o nowym rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie, Palestra 2002r., nr 11-12, ss. 8., 2002
  13.  5. Czy potrzebne jest prawo górskie? Sportowy styl 2001, nr 1-2, ss.4., 2001
  14.  2. Wybrane zagadnienia reformy prawa spółek, Palestra 1998, nr 7-8, ss. 9, 1998
  15.  3. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej, Prawo spółek 1998, nr 10, ss. 5., 1998
  16.  4. Uwagi o przesłankach i charakterze odpowiedzialności z art. 298 kh, PPH 1998r., nr 12, ss. 5. , 1998
  17.  1. Zabezpieczenia wierzytelności na zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, Palestra 1995, nr 7-8, ss. 9, 1995
 • Glosy

  1.  3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2005r. II CK 174/05 (opubl. w OSNC 2006, nr 9, poz. 149). (Glosa 2/2007), ss. 4., 2006
  2.  2. Glosa do uchwały SN z dnia 28 września 1995r. III CZP 124/95, OSP 1996, nr 6, ss. 3., 1996
  3.  1. Glosa do uchwały SN z dnia 25 stycznia 1995r. III CZP 177/94, PPH 1995, nr 11, ss. 4., 1995

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.