PL

dr Aneta Tyc

Aneta Tyc Aneta Tyc

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.37
wtorek 12-13
niedziela zjazdowa 17.30-18.00
atyc@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356373
 • Biografia

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ – administracji w 2009 r. (seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Pracy) oraz prawa w 2010 r. (seminarium magisterskie w Katedrze Postępowania Cywilnego I). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2015 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. „Ciężar dowodu w prawie pracy”, która została przygotowana pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Górala. Dysertację opublikowano w formie monografii pt. „Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym” (Wolters Kluwer, 2016, 372 strony), za którą przyznano autorce indywidualną Nagrodę Rektora UŁ drugiego stopnia. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy UŁ. Posługuje się językami: włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim.

   

   

   

  W 2017 r. laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej (3-letnie finansowanie). Stypendystka Development Studies Association (Uniwersytet w Manchesterze, 2018 r.). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia oraz Nagrody Naukowej Fundacji UŁ. Stypendystka Uniwersytetu w Brescii we Włoszech. Trzykrotnie wyróżniona nagrodami Rektora dla doktorantów UŁ. Siedmiokrotnie otrzymywała listy gratulacyjne Rektora UŁ.

   

   

   

  W 2016 r. uczestniczka projektu finansowanego z Siódmego Programu Ramowego UE, realizowanego w Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: PRELUDIUM („Ciężar dowodu w prawie pracy”, nr 2012/05/N/HS5/01589) i SONATA („Handel światowy a prawa pracownicze”, nr 2016/21/D/HS5/03849). Kierownik projektów pt. „Il lavoro umano nell'ambito delle catene globali del valore: dall'abbigliamento ai palloni da calcio(nr B1811900002023.02), The Collective Agreement as a Measure of Flexibilisation of Labour Law a Comparative Study (nr B1611900001457.02), „The Effectiveness of Human Labour Rights of Migrant Workers (nr B1711900001696.02) oraz „The Fourth Industrial Revolution: New Skills, Occupations, and Methods of Supporting their Development(nr B1711900001771.02) finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców. Wykonawca w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki („W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza”, nr 2018/29/B/HS5/02534, kierownik projektu: dr hab. Tomasz Duraj, prof. nadzw. UŁ, międzynarodowy zespół badawczy złożony z profesorów z: Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya). Dwukrotnie wzięła udział w projektach pt. „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia” realizowanych w ramach grantów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

   

   

   

  Autorka bądź współautorka ponad 65 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą (m.in. artykułów w czasopismach: The Economic and Labour Relations Review, Professionalità Studi, Revista de Trabajo y Seguridad Social del CEF, Państwo i Prawo, Praca i Zabezpieczenie Społeczne). Autorka 47 referatów, w tym 33 zaprezentowanych na konferencjach zagranicznych. Laureatka kilku konkursów na najlepszy referat (za granicą). Ostatnie (2018 r.) referaty naukowe wygłosiła podczas Generalnego Kongresu Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Younger Scholars Forum, Fukuoka, Japonia), Światowego Kongresu CIELO Laboral pt. „Cuarta revolución industrial y globalización: la protección del empleo, la salud y vida privada de los trabajadores ante los desafíos del futuro” (Montevideo, Urugwaj), Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracy i Relacji Pracowniczych ILERA (Seul), Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Turyn), kongresu międzynarodowego pt. „Innovación tecnológica y futuro del trabajo: aspectos emergentes en el ámbito mundial” (Uniwersytet w Santiago de Compostela), konferencji międzynarodowych na Uniwersytecie w Manchesterze, Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, the Open University (Milton Keynes, Anglia), a także (2017 r.) na Uniwersytecie w Bergamo, Uniwersytecie w Warwick, Uniwersytecie Komeńskiego, Uniwersytecie Edynburskim, Uniwersytecie Harokopio w Atenach, Uniwersytecie w Glasgow, Uniwersytecie w Bradford, podczas „I International Congress Labour 2030 Rethinking the Future of Work” w Porto oraz podczas Europejskiego Kongresu Regionalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Uniwersytet Karola w Pradze).

   

   

   

  W ramach różnych programów naukowych i grantów prowadziła badania i odbyła pobyty naukowe na wielu europejskich uczelniach, m.in. Uniwersytecie Oksfordzkim, Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway, Uniwersytecie Pompeu Fabry w Barcelonie (dwukrotnie), uniwersytetach w: Londynie (Institute of Advanced Legal Studies), Bradford, Grenoble, Genewie, Turynie (wielokrotnie), Mediolanie, Bergamo (dwukrotnie), Amsterdamie (dwukrotnie), Edynburgu, Glasgow. Współpracuje z naukowcami z zagranicznych ośrodków badawczych.

   

   

   

  Członek Rady Programowej Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia oraz Rady Naukowej Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działających jako jednostki organizacyjne WPiA. Członek kilku zagranicznych stowarzyszeń naukowych, współorganizatorka wielu konferencji naukowych.

   

   

   

  Podczas studiów doktoranckich członek Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej oraz przedstawicielka doktorantów do Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Obecnie członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2020.

   

   

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.