Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Aneta Tyc

Aneta Tyc Aneta Tyc

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.37
Szanowni Państwo,
dyżury odbywają się w niedziele zjazdowe w godzinach 11.30-13.30 za pośrednictwem platformy Teams. W celu uzyskania linku proszę o kontakt w drodze email.
atyc@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356373
 • Biografia

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ – administracji (2004-2009, seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Pracy) oraz prawa (2006-2010, seminarium magisterskie w Katedrze Postępowania Cywilnego I). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2015 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. „Ciężar dowodu w prawie pracy”, która została przygotowana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Górala. Dysertację opublikowano w formie monografii pt. „Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym” (Wolters Kluwer, 2016, 372 strony), za którą przyznano autorce indywidualną Nagrodę Rektora UŁ. Adiunkt w Katedrze Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy WPiA UŁ. Posługuje się językami: włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim. W tych językach publikuje także swoje prace naukowe.

   

   

   

  Laureatka Nagrody za monografię pt. „Global Trade, Labour Rights and International Law: A Multilevel Approach” (Routledge: Londyn i Nowy Jork 2021) finansowanej z programu „Inicjatywa doskonałości-Uczelnia Badawcza” (2021 r.); nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego, przyznanej przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2019 r.); laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej (2018-2020). Stypendystka Development Studies Association (Uniwersytet w Manchesterze, 2018 r.). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia oraz Nagrody Naukowej Fundacji UŁ. Stypendystka Uniwersytetu w Brescii we Włoszech. Trzykrotnie wyróżniona nagrodami Rektora dla doktorantów UŁ. Ośmiokrotnie otrzymywała listy gratulacyjne Rektora UŁ.

   

   

   

  Uczestniczka projektu pt. „Migrant women on the labour market” finansowanego z Siódmego Programu Ramowego UE, realizowanego w Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (2016 r.). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: PRELUDIUM („Ciężar dowodu w prawie pracy”, nr 2012/05/N/HS5/01589, zakończony monografią https://www.profinfo.pl/sklep/ciezar-dowodu-w-prawie-pracy-studium-na-tle-prawnoporownawczym,25210.html) i SONATA („Handel światowy a prawa pracownicze”, nr 2016/21/D/HS5/03849, zakończony monografią https://www.routledge.com/Global-Trade-Labour-Rights-and-International-Law-A-Multilevel-Approach/Tyc/p/book/9780367747985). Kierownik projektów pt. „Il lavoro umano nell'ambito delle catene globali del valore: dall'abbigliamento ai palloni da calcio(nr B1811900002023.02), The Collective Agreement as a Measure of Flexibilisation of Labour Law a Comparative Study” (nr B1611900001457.02), „The Effectiveness of Human Labour Rights of Migrant Workers” (nr B1711900001696.02) oraz „The Fourth Industrial Revolution: New Skills, Occupations, and Methods of Supporting their Development” (nr B1711900001771.02) finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców. Wykonawca w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki („W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza”, nr 2018/29/B/HS5/02534, kierownik projektu: prof. Tomasz Duraj, międzynarodowy zespół badawczy złożony z profesorów z: Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Ruhry w Bochum, Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya i Instytutu Prawa Litwy). Dwukrotnie wzięła udział w projektach pt. „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia” realizowanych w ramach grantów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

   

   

   

  Autorka bądź współautorka ponad 80 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach i książkach (np. The Economic and Labour Relations Review czy Routledge). Autorka kilkudziesięciu referatów, w tym ponad 40 zaprezentowanych na konferencjach zagranicznych. Laureatka kilku konkursów na najlepszy referat (za granicą). Ostatnie referaty naukowe wygłosiła podczas:

   

  - konferencji międzynarodowej pt. „The 6th Regulating for Decent Work Conference” (Międzynarodowa Organizacja Pracy, Genewa, Szwajcaria),

   

  - kongresu międzynarodowego pt. „Perspectives of Employment Relations in Europe” (The International Labour and Employment Relations Association (ILERA) European Congress, Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie, Niemcy),

   

  - konferencji międzynarodowej pt. „Centenaire de l’OIT: L’impact des normes de l’OIT sur la scène internationale” (Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż, Francja),

   

  - konferencji międzynarodowej pt. „Public Law in Times of Change?” (The International Society of Public Law, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile),

   

  - konferencji międzynarodowej pt. „A Global Conversation on Labour Law” (Labour Law Research Network, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile),

   

  - The Socio-Legal Studies Association Conference 2019 (Labour Law and Society, The School of Law, Uniwersytet w Leeds, Anglia),

   

  - Generalnego Kongresu Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Younger Scholars Forum, Fukuoka, Japonia),

   

  - Światowego Kongresu CIELO Laboral pt. „Cuarta revolución industrial y globalización: la protección del empleo, la salud y vida privada de los trabajadores ante los desafíos del futuro” (Universidad de la República, Montevideo, Urugwaj),

   

  - Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracy i Relacji Pracowniczych ILERA (Seul, Korea),

   

  - Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Turyn, Włochy),

   

  - kongresu międzynarodowego pt. „Innovación tecnológica y futuro del trabajo: aspectos emergentes en el ámbito mundial” (Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania),

   

  - konferencji międzynarodowej pt. "The Future of Public Law", Conference of the International Society of Public Law (ICON•S Mundo),

   

  - konferencji międzynarodowych na Uniwersytecie w Manchesterze, Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, the Open University (Milton Keynes, Anglia), Uniwersytecie w Bergamo, Uniwersytecie w Warwick, Uniwersytecie Edynburskim, Uniwersytecie Harokopio w Atenach, Uniwersytecie w Glasgow, Uniwersytecie w Bradford, podczas „I International Congress – Labour 2030 – Rethinking the Future of Work” w Porto oraz podczas Europejskiego Kongresu Regionalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy).

   

   

   

  Recenzentka w kilku polskich i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych, m.in. Routledge, The Economic and Labour Relations Review, Central European Journal of Public Policy, Bratislava Law Review, TalTech Journal of European Studies, Studia Iuridica Lublinensia. W ramach różnych programów naukowych i grantów prowadziła badania i odbyła pobyty naukowe na wielu europejskich uczelniach, m.in. Uniwersytecie Oksfordzkim, Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway, Uniwersytecie Pompeu Fabry w Barcelonie (dwukrotnie), uniwersytetach w: Londynie (Institute of Advanced Legal Studies), Bradford, Grenoble, Genewie, Turynie (wielokrotnie), Mediolanie, Bergamo (dwukrotnie), Amsterdamie (dwukrotnie), Edynburgu, Glasgow. Współpracuje z naukowcami z zagranicznych ośrodków badawczych.

   

   

   

  Zastępca Kierownika Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia oraz członek Rady Programowej Centrum; członek Rady Naukowej Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; członek kilku zagranicznych stowarzyszeń naukowych (np. The International Society of Public Law); członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ w kadencji 2020-2024 (wcześniej jako przedstawiciel doktorantów), Rady Rozwoju Młodych Naukowców w kadencji 2020-2024 oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2020; współorganizatorka wielu konferencji naukowych.

   

   

   

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0593-2862

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.