PL

dr Anna Czaplińska

Anna Czaplińska Anna Czaplińska

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.33 lub 2.15
Termin dyżuru w semestrze zimowym r.a. 2019/20:

- środa, godz. 12:00-13:30

- dla studentów studiów zaocznych po wcześniejszym uzgodnieniu mejlowym - sobota, godz. 15:05 (po wykładzie z Podstaw prawa UE)

UWAGA! Z powodu posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dyżur ze środy 11 grudnia 2019 zostaje przełożony na czwartek 12 grudnia, godz. 14:30-15:30.
Studenci, którzy chcieli w czasie dyżuru zaliczać test z instytucji mogą przystąpić do niego w czwartek.

Za niedogodności przepraszam.
aczaplinska@wpia.uni.lodz.pl

426356388; 426356354

Terminy testu z instytucji dla 2. roku prawa stacjonarnego, prawa wieczorowego i administracji stacjonarnej I stopnia

Uprzejmie informuję, że test z instytucji odbędzie się w nastepujacych terminach:

- dla 2. roku prawa stacjonarnego - w środę 20.11 o godz. 16:30 w auli zielonej (po wykładzie ze Wstępu do prawa europejskiego prof. A. Wyrozumskiej)

- dla 2. roku prawa wieczorowego - w środę 20.11 o godz. 16:30 w auli 1.27 (w drugiej części wykładu ze Wstępu do prawa europejskiego dr A. Czaplińskiej)

- dla 2. roku administracji stacjonarnej I stopnia - we wtorek 19.11 o godz. 16:30 w auli niebieskiej(po wykładzie z Podstaw prawa UE prof. A. Wyrozumskiej).

Przypominam, że zakres testu obejmuje następujące części podręcznika "Instytucje i prawo Unii Europejskiej" (J.Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, wyd. 5, Wolters Kluwer 2017):

- rozdział III (w całości)

- rozdział V (w całości)

- rozdział VI - tylko punkty: 1.3; 3.1.1; 3.1.3; 3.2

Studenci całego roku danego kierunku piszą test razem, natomiast ewentualne poprawki już w swoich grupach ćwiczeniowych lub w innych terminach uzgodnionych z prowadzącym ćwiczenia.

Test jest jednokrotnego wyboru. Jego zaliczenie jest elementem zaliczenia ćwiczeń. Materiał stanowiący zakres testu nie jest przedmiotem egzaminu.

 

Odrabianie ćwiczeń z dr Anną Czaplińską - 2. rok prawa stacjonarnego i administracji stacjonarnej I stopnia

Uprzejmie informuję, że ćwiczenia z 21 i 22 stycznia 2020 r. zostaną odrobione w następujących termianch:

- dla administracji stacjonarnej I stopnia - 10.12.2019 (wtorek), godz. 16:30-18:00, s. 0.03

- dla prawa stacjonarnego (obie grupy) - 12.12.2019 (czwartek), godz. 15:45-17:15, s. 04 (poziom -1).

 • Biografia

  Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2000). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2014 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. "Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności miedzynarodowoprawnej", za którą otrzymała również wyróżnienie w LI Konkursie "Państwa i Prawa" (2016). Za opartą na pracy doktorskiej monografię ("Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej") otrzymała także nagrodę w kategorii debiutu w XXI Konkursie Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa na najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego (2015). Jest też laureatką konkursów na najlepszą pracę magisterską w 2000 r. – Ministra Spraw Zagranicznych (II nagroda) oraz Projekt „Luminarz” Grupy Polskiej ELSA (III nagroda). W ramach 1. polskiej edycji Programu Socrates/Erasmus studiowała w r.a. 1998/1999 na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W sierpniu 2001 r. ukończyła z wyróżnieniem XIV Helsinki Summer Seminar on International Law Europe Inside Out: The European Union in the World na Uniwersytecie w Helsinkach. Stypendystka Association Heinrich Klebes pour la Promotion des Études sur l’Europe et la Démocratie na Université Pierre Mendes France - Grenoble II (2003/2004). Uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za granicą. Autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego i prawa międzynarodowego publicznego, w języku polskim i angielskim. Członek, a od czerwca 2007 r. Sekretarz Generalny International Law Association – Polish Branch. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Koordynatora WPiA ds. ECTS. Od 2011 r. jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a od października 2016 r. jej przewodniczącą. Jest też członkiem Zespołu Programowego WPiA UŁ.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Anna Czaplińska Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej (monografia); 324 s., arkusze wyd.: 22,9; Wydział Prawa i Administracji UŁ, Łodź 2014, ISBN: 978-83-64462-11-5Książka dostępna w wersji elektronicznej w Repozytorim UŁ: repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/11371, 2014
  2. Anna Czaplińska Określanie własnej kompetencji przez sądy międzynarodowe – granica czy przejaw swobody orzeczniczej? (w:) Anna Wyrozumska (red.) Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych; seria wydawnicza Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN 978-83-937101-3-3, s. 83-106, arkusze wyd.: 2; objętość monografii: 288 s., arkusze wyd.: 18,2- E-publikacja dostępna na stronie:http://www.wpia.uni.lodz.pl/images/katedry/europejskie_konstytucyjne/e-publikacje/Anna_Wyrozumska_red_Granice_swobody_orzekania_sadow_miedzynarodowych.pdf, 2014
  3. A. Jasińska Problemy międzynarodowoprawne w sprawie Powiernictwo Pruskie (Preussische Treuhand) przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, [w:] Wł. Czapliński, B. Łukańko (red.) Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7383-373-9, s. 230-246, 2009
  4. Wł. Czapliński, A. Jasińska Podmiotowość międzynarodowa Unii Europejskiej (kilka uwag na tle Traktatu reformującego), w: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.) Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary, Katowice 2009, s. 146-153, 2009
  5. A. Jasińska Miejsce winy w teorii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej: obiektywna i subiektywna koncepcja odpowiedzialności, w: J. Menkes (red.) Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006; s. 252-280, 2006
  6. A. Jasińska Osobowość międzynarodowoprawna Unii Europejskiej – prace Konwentu a najnowsza praktyka stosowania art. 24 i art. 38 Traktatu o Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.) Unia Europejska w dobie reform: Konwent Europejski – Traktat Konstytucyjny – Biała Księga w sprawie rządzenia Europą, Toruń 2004, s. 81-111, 2004
  7. A. Jasińska, I. Skomerska-Muchowska Rozwój nauki i dydaktyki prawa międzynarodowego w poszczególnych ośrodkach naukowych w Polsce – Uniwersytet Łódzki, w: A. Przyborowska-Klimczak (red.) Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego, Lublin 2002, s. 149-155, 2002
 • Podręczniki, skrypty

  1. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 „Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników” [w:] „Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum. Wydanie 3, poszerzone i uzupełnione” (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 123-141, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013 (wyd. 3, poszerzone i uzupełnione), 2013
  2. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 "Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników" [w:] "Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum. Wydanie 2, poszerzone i uzupełnione" (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 123-141, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, październik 2012 (wyd. 2, poszerzone i uzupełnione)., 2012
  3. A. Czaplińska, Cz. II, Rozdz. 3 "Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników" [w:] "Prawo materialne Unii Europejskiej - Vademecum" (red. Anna Zawidzka-Łojek, Robert Grzeszczak), s. 97-114, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, 2012 (wyd. 1), 2012
  4. A. Czaplińska Rozdział 3. – Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników, w: Z. Hajn (red.) Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 58-97 , 2010
 • Artykuły

  1. A. Jasińska International Legal Issues in the Case of the Prussian Trust (Preussische Treuhand) against the Republic of Poland before the European Court of Human Rights, Polish Yerabook of International Law (PYBIL) 2009, vol. XXIX, Warszawa 2010, PL ISSN 0554-498X, s. 175-195, 2010
  2. A. Jasińska Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawo krajowe: niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny o zakresie związania orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Radca Prawny 1/2005, s. 6-11, 2005
  3. A. Jasińska Individual in the Common Legal Area – Development of the European Union Citizenship, Law & Justice, Special Issue, Riga 2005, s. 22-26 (w jęz. angielskim), 2005
  4. A. Jasińska Odpowiedzialność międzynarodowoprawna Wspólnoty Europejskiej za naruszenie Konwencji o prawie morza, Studia Prawno-Europejskie t. VII, Łódź 2004, s. 173-201, 2004
  5. A. Jasińska Prawo przemieszczania się i pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin na terytorium państw członkowskich – postanowienia nowej dyrektywy z 29 kwietnia 2004 r. , Radca Prawny 5/2004, s. 28-40, 2004
 • Inne publikacje

  1. A. Czaplińska Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Grupy Polskiej International Law Association (Warszawa, 28 listopada 2013 r.), Studia Prawnicze KUL 2 (58) 2014, s. 173-175 - sprawozdanie, 2014
  2. A. Czaplińska, Book Review: Brusil Miranda Metou, Le rôle du juge dans le contentieux international, Bruylant, Bruxelles, 2012; Polish Yearbook of International Law vol. XXXII 2012, Warszawa 2013, DOI: 10.7420/pyil2012r, s. 404-406, 2013
  3. A. Czaplińska, Book Review: Chiara Giorgetti (ed.) The Rules, Practice and Jurisprudence of International Courts and Tribunals (series: International Law in Practice, Vol. 4), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2012; Polish Yearbook of International Law vol. XXXII 2012, Warszawa 2013, DOI: 10.7420/pyil2012q, s. 401-403, 2013
  4. A. Jasińska Prawo międzynarodowe w XXI wieku - Konferencja Jubileuszowa Pani Profesor dr hab. Renaty Szafarz, Warszawa, 29-30 listopada 2007, Studia Prawnicze KUL 2 (34) 2008 - sprawozdanie, 2008
  5. A. Jasińska Book Review: K. Wellens „Remedies against International Organisations” (Cambridge 2002), Polish Yearbook of International Law 2002-2003, vol. XXVI s. 216-217 ( wyd. 2005; w jęz. angielskim), 2005

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.