prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska, prof.

Kontakt, dyżury

Kierownik katedry
Katedra Prawa Rzymskiego

Pokój: 3.07
Dyżury w semestrze zimowym 21/22 odbywać się będą online w każdy wtorek w godz.

8:30-10:00

apikulska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354602

dyżur w semestrze zimowym 21/22

 

DYŻUR ON-LINE

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Agrimensores [w:] Medieval Science, Medicine and Technology: an Encyclopedia, Routledge Encyclopedia of the Middle Ages, vol. 11, T. F. Glick, S. J. Livesey, F. Wallis (Ed.), Routledge Publishing, New York 2005, s. 9-10., 2007
  2. Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Łódź 1999, 1999
  3. Le règlement des contestations relatives aux limites en droit romain, Łódź 1993, 1993
  4. Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu, Łodź 2013
  5. Portorium in the Roman Republic [w:] F. Sturm, P. Thomas, J. Otto, H. Mori (red.), Liber Amicorum Guido Tsuno, Frankfurt am Main 2013
 • Artykuły

  1. On Some Fiscal Decisions of Caligula and Vespasian, Studia Ceranea 2, 2012, s. 53-60, 2012
  2. Rzymskie tributum jako instrument polityki międzynarodowej, w: Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi, F. Longchamps de Berier, R. Sarkowicz, M. Szpunar (red.), Warszawa2012, s. 167-173., 2012
  3. Uwagi o rzymskim fiskalizmie epoki wczesnego cesarstwa [w:] A. Moszyńska (red.), Studia Iuridica Toruniensia, 10 (2012): Studia monograficzne ofiarowane profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu, s. 37-49, 2012
  4. Centesima rerum venalium i quinta et vicesima venalium mancipiorum : Podatki od transakcji sprzedaży [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok-Katowice 2010, księga I, s. 101-105., 2010
  5. Pastabos apie romenu teises vaidmeni europos teises literaturoje, Teise 74 (2010), s. 154-156, 2010
  6. Profesor Jan Kodrębski [w:] Sylwetki łódzkich uczonych, z.89, Łódź 2008, przedruk w wersji nieco zmienionej [w:] Ze świadectwa profesora Jana Kodrębskiego, Łódź 2009, s. 31-35, 2009
  7. L’impôt sur la consommation du sel dans la République romaine ?, RIDA 55(2008) s. 365-371 , 2008
  8. La legislation republicaine contre usure, [w:] Fides, Humanitas, Ius. Studi on onore di Luigi Labruna, Napoli 2007, s. 4296-4310., 2008
  9. Podatek od spożycia soli w rzymskiej republice? [w:] Leges sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, pod red. W. Uruszczaka, P. Święcickiej, A. Kremera, Kraków 2008, s. 403-408, 2008
  10. Portorium w Italii epoki republikańskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 305 (2008), s. 263-269, 2008
  11. Uwagi o miejscu prawa rzymskiego w europejskiej kulturze prawnej [w:] Polska Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Praca zbiorowa pod red. P. Chmielińskiego, E. Książek i K. Winiarskiego, Częstochowa 2007, s. 11-15, 2008
  12. Les arpenteurs romains – experts et arbitres, OIR 11 (2006), s. 153-159, 2007
  13. Represja lichwiarstwa w rzymskiej republice, w: Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, pod. red. A. Dębińskiego, H. Kowalskiego, M. Kuryłowicza, Lublin 2007, ss. 193-219., 2007
  14. Les arpenteurs romains et leur formation intellectuelle, RIDA 51 (2004), s. 205-216, 2004
  15. Własność w prawie rzymskim [w:] Własność i jej ograniczenia prawie polskim pod red. K. Skotnickiego i K. Winiarskiego, Częstochowa 2004, s. 9-13, 2004
  16. Anatocizmas, Mokslo darbai, Teise,Vilniaus Universitetas 44 (2002), s. 113-121, 2002
  17. Fenus unciarium, RIDA 49 (2002), s. 165-183, 2002
  18. Rostowszcziczestwo w respublikanskom Rimie, Drewnee Prawo 1(9) 2002, s. 133-140, 2002
  19. Problem lichwy w republikańskim Rzymie [w:] Honeste vivere. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 171-193, 2001
  20. Anatocyzm [w] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, Łódź 2000, s. 301-312, 2000
  21. L’usure dans la législation des empereurs chrétiens [w:] Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz, Varsovie 2000, t. II, s. 715-734, 2000
  22. Le problème de l’usure en Rome republicaine, OIR 6 (2000), s. 124-150, 2000
  23. Twórczość naukowa Jana Kodrębskiego (1936-1997) [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, Łódź 2000, s. 3-4, 2000
  24. Ustawowa regulacja obyczajów w prawie rzymskim. Wykład habilitacyjny. Studia iuridica XXXVII/1999, s. 213-219, 2000
  25. Lichwa w ustawodawstwie cesarzy chrześcijańskich, CPH 51 (1999) z. 1-2, s. 371-388, 1999
  26. Anatocisme, RIDA 45 (1998) s. 429-449, 1998
  27. Stosunki między państwem i kościołami w Grecji, Prawo Kanoniczne 41 (1998) nr 3-4, s. 299-316, 1998
  28. Favor debitoris?, Prawo Kanoniczne 40 (1997) nr 1-2, s. 281-287, 1997
  29. Mierniczowie rzymscy i ich formacja intelektualna [w] Symbolae historico-iuridicae Lodziensis Iulio Bardach dedicatae, Łódź 1997, s. 166-174, 1997
  30. O odradzaniu się rosyjskiej romanistyki, CPH 49 (1997) z. 1-2, s. 231-234, 1997
  31. La securité publique à Rome sous les empereurs [w] Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, s. 231-241, 1996
  32. Funkcjonariusze służb specjalnych w późnym Cesarstwie, Prawo Kanoniczne 37 (1994) nr 3-4, s. 147-158, 1994
  33. Rzymska struktura agrarna w świetle doktryny agrimensores, AUL FI 61 (1994) s. 3-14, 1994
  34. L’objet de l’action finium regundorum, RHD 68 (1) 1990, s. 37-42, 1990
  35. Agrimensores – zawód mierniczego w starożytnym Rzymie, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 4/88, s. 943-956, 1988
  36. Kilka uwag o sposobach nabycia własności w D.41,1, AUL FI 38, 1988, s. 3-19, 1988
 • Inne publikacje

  1. R. Van den Bergh, G. Van Niekerk (eds), L. Wildenboerb (co-ed.), Libellus ad Thomasium. Essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in Honor of Philip J Thomas, Fundamina editio specialis, Pretoria 2010, ss. XXV+587, Studia Prawno-Ekonomiczne LXXXIII (2011), s. 259-263, 2011
  2. M. Kuryłowicz, Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna, CPH 61, z.1/2009, s. 377-379 (w jęz. polskim), 2009
  3. M. Kuryłowicz, Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna, RHD 86(2)/2009, s. 303-304 ( w jęz. francuskim), 2009
  4. Marek Kuryłowicz, Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, CPH 59 z. 1/ 2006, s. 331, 2006
  5. II Sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego, CPH 55 (2003), z. 1, s. 515-516, 2003
  6. Konferencja romanistyczna w Nowym Sadzie, CPH 55 (2003), z. 1, s. 518-520, 2003
  7. 55 sesja Societé Fernand de Vischer pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité w Rotterdamie, CPH 54 (2002) z.2, s. 372, 2002
  8. Międzynarodowa Szkoła Prawa Rzymskiego, CPH 54 (2002) z.2, s. 370-371, 2002
  9. Wladyslaw Bojarski (1931-2000), RHD 80 (2) 2002, s. 349-350, 2002
  10. A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, Regulae iuris, Warszawa 2001, Palestra 3-4/2000 s. 214-217, 2001
  11. Konferencja romanistyczna we Władywostoku, CPH 53 (2001) z. 2, s. 292-294, 2001
  12. Maria et Jan Zablocki, Ustawa XII Tablic. Tekst – Tłumaczenie – Objaśnienia [La loi des Douze Tables. Texte – Traduction – Notes; en polonais]. Warszawa, Liber 2000, 81 p, RHD 79 (2)/2001, s. 225-226, 2001
  13. I. Nekrosius, V. Nekrosius, S. Velyvis, Romenu teise, Wilno 1999, CPH 53, z. 1, s. 361, 1999
  14. In memoriam: Jan Kodrębski (1936-1997), RHD 76 (3) 1998, s. 511-512 (w. jęz. francuskim), 1998
  15. Jan Kodrębski 1936-1997. CPH 50 (1998) z. 2 s. 325-329, 1998
  16. Z. Suchecki, La cremazione nel Diritto Canonico e Civile, Citta del Vaticano 1995, Prawo Kanoniczne 40 (1997) nr 3-4, s. 301-303, 1997
  17. W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego, Toruń 1990, Index 21 (1993), s. 590-591, 1993
  18. Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Jean-Luis Harouel (red.), Paris 1989, CPH 43 (1991) z. 1-2 s. 184-185 , 1991
  19. P. Birks, Ed., New Perspectives in the Roman Law of Property. Essays for Barry Nicolas, Oxford 1989, RHD 69 (2) 1991, s. 234 (współaut. z Ireneuszem Jakubowskim), 1991
  20. S.D. Martin, The Roman Jurists and the Organisation of Private Building in the Late Republic and Early Empire, Bruxelles 1989, RHD 69 (2) 1991, s. 233-234, 1991
  21. Kodeks Napoleona i jego dziedzictwo. Konferencja naukowa w Łodzi [12-14 IX 1989]. CPH 42 (1990) z. 1-2 s. 214-215, 1990

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.