PL

mgr Artur Tim

Artur Tim Artur Tim

Kontakt, dyżury

 • Biografia

  Doradca podatkowy nr wpisu 13113, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka) nr licencji 1227, agent celny nr wpisu 014067.
  Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wiceprzewodniczący Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
  Członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (oddz. w Gdańsku), Sekcja Prawa Kosmicznego, zaangażowany w Think Tank przy Baltic Sea and Space Cluster (dawniej: Klaster Morski) w Gdyni. Współpracownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją na Wydziale Zarządzania UŁ.

  Wybrane Wyróżnienia i Nagrody

  • IX 2018 / II 2019 - Autor jednej z dziesięciu najlepszych koncepcji biznesowych dwóch wyzwań renomowanego konkursu European Satellite Navigation Competition - finalista European Global Navigation Satellite Systems Agency Special Challenge 2018 oraz finalista polskiej rundy regionalnej (nagrodzona koncepcja zakłada wykorzystanie europejskiej technologii kosmicznej Galileo na giełdach papierów wartościowych; wyróżnienie przez unijną agencję rządową w ramach konkursu, organizowanego przez najważniejsze instytucje odpowiedzialne za komercyjną politykę kosmiczną w Europie oraz wyróżnienie przez organizatorów i ekspertów polskiej edycji; początek komercjalizacji).
  • II 2019 - Laureat grantu  Narodowego Centrum Nauki Preludium 15, "Opodatkowanie cyfrowych modeli biznesowych w międzynarodowym prawie podatkowym" (Wartość: 134.773 PLN).
  • XII 2018 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (dla doktorantów).
  • X-XII 2018 - Staż naukowy w Instytucie Maxa Plancka dla Prawa Podatkowego i Finansów Publicznych w Monachium (Departament Prawa Podatkowego i Prawa Przedsiębiorczości).
  • VII 2018 - Summer Fellowship na Georgetown University, Washington D.C., USA, z zakresu FinTech, komercyjnego wykorzystania cyfrowych innowacji, smart cities oraz ekspansji na nowe rynki, w szczególności do krajów rozwijających się.
  • III 2017 - Najlepsza praca magisterska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016 (Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego), tytuł pracy: "Impact of the digital economy on the place of residence and the concept of permanent establishment in the international tax law from the Polish perspective"
  • III 2017 - Finalista Konkursu im. Prof. J. Kodrębskiego
  • XI 2016 - Medal "Za Chlubne Studia" (Średnia 4,97)
  • VI 2016 - Wyróżnienie za szczególną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego (Rektor UŁ)
  • VI 2016 - Stypendium Santander Universidades dla wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego
  • VI 2016 - Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia związane z edukacją
  • XII 2015 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (dla studentów).
  • XII 2015 - Wyróżnienie za przedstawienie glosy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015 roku, II FSK 627/13, na XVIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych", Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ
  • V 2015 - Laureat konkursu o zasięgu międzynarodowym "Debiut naukowy 2014 - Zrównoważony rozwój" (Konkurs organizowany pod patronatem prof. dr. hab. Jerzego Buzka, wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli)
  • XII 2014 - Nagroda III stopnia za przedstawienie glosy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2014 roku, I FSK 1109/13 na XVII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych", Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ
  • V 2014 - V Wydziałowy Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy (finalista)
  • II 2014 - The 2014 Polish Jessup Moot Court Competition - członek pięciosobowej reprezentacji Uniwersytetu Łodzkiego
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. A. Tim, Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2017, str. 130-172.
  2. A. Tim, B. Rodak, Planowanie spadkowe z wykorzystaniem instytucji zagranicznych, w: Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, red. A. Mariański, Gdańsk 2016.
  3. A. Tim, Interpretacje przepisów prawa podatkowego, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa, 2017, str. 23-69.
  4. A. Tim, J. Żurawiński, Zagraniczne instytucje podatkowego planowania sukcesyjnego, w: Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, red. A. Mariański, Gdańsk 2016.
  5. A. Tim, Jan Paweł II a Unia Europejska. Spełnione nadzieje in statu nascendi, w: Nadzieja. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, red. K. Dybeł, Z. Zarębianka, Kraków 2015, str. 50-60.
  6. A. Tim, K. Sołoniewicz, Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2017, str. 122-172.
  7. A. Tim, Międzynarodowe planowanie podatkowe w e-biznesie, w: Funkcjonowanie e-biznesu. Zasoby, procesy, technologie, red. M. Czajkowska, M. Malarski, Łódź 2015.
  8. A. Tim, Nadpłata i wniosek o jej stwierdzenie, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa, 2017, str. 209-226.
  9. A. Tim, Spółki osobowe na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego, w: Opodatkowanie spółek osobowych, red. A. Mariański, Wolters Kluwer 2018, str. 128-174.
  10. A. Tim, Taxation of the digital business models in the international tax law – new challenges for effective taxation of income, in: Digitalization in law, Vilnius 2018, pp. 254-261
  11. A. Tim, Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej w kontekście unijnej swobody przepływu pracowników , w: Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, red. A. Rogozińska-Pawełczyk, Łódź 2015.
  12. A. Tim, Zasady i formy opodatkowania spółek osobowych, w: Opodatkowanie spółek osobowych, red. A. Mariański, Wolters Kluwer 2018, str. 62-81.
  13. A. Tim, Zrównoważony rozwój w dostępie do przestrzeni kosmicznej, w: Debiut Naukowy 2014 – Zrównoważony Rozwój, red. T. Jemczura, H. Kretek, Racibórz 2015.
 • Artykuły

  1. A. Mariański, A. Tim, Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.10.2016 r., II FSK 2399/14, Monitor Podatkowy 2017, nr 2, str. 46-51.
  2. A. Tim, Economic security of the European Union in the light of the digital business models applied by the Multi-National Enterprises, National Security Studies („Studia Bezpieczeństwa Narodowego”), pp. 409-424.
  3. A. Tim, Fiskalne aspekty legalizacji miękkich narkotyków. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 76/2016, str. 53-62.
  4. A. Tim, Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. I FSK 1109/13, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017 nr 1, str. 281-296.
  5. A. Tim, Illegal tax state aid and law-making process – Polish perspective on the illegal tax state aid and its refund, World Scientific News No. 109/2018, pp. 1-13
  6. A. Tim, Instytucje zagranicznego planowania sukcesyjnego a klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy 2018, nr 9, str. 11-17.
  7. A. Tim, The admissibility of restrictions on free movement of workers in the context of the decision of the European Commission of 11 August 2011, No. 2011/503, World Scientific News 2017, Nr 77(2), str. 195-210.
  8. A. Tim, Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria antymonopolowa. Wydanie konsumenckie, Nr 6(7) 2018 .
  9. Raport krajowy na Kongres International Fiscal Association, który odbył się w sierpniu 2018 roku w Seulu, Korea Południowa. Współautorstwo z prof. UŁ dr. hab. Z. Kukulskim. Publikacja w prestiżowym “IFA Cahiers de droit fiscal international” (wydawanym corocznie od 1938 roku). Tytuł raportu: Withholding tax in the era of BEPS, CIVs and the digital economy.
 • Inne publikacje

  1. A. Krajewska, A. Tim, Fiskus nie zgadza się na parkowanie przed domem, Rzeczpospolita 02.05.2016
  2. A. Tim [2017], Tymczasowy pełnomocnik szczególny oraz kurator osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w postępowaniu podatkowym, Portal Doradca Podatkowy (dostęp: www.doradcy.kidp.pl).
  3. A. Tim, Audyt, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 69-75.
  4. A. Tim, Czynności audytowe, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 75-78.
  5. A. Tim, Interpretacje przepisów prawa podatkowego, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 83-100.
  6. A. Tim, KAS zażąda dokumentów bez kontroli podatkowej, Rzeczpospolita, 17.07.2017 r.
  7. A. Tim, Nestor przeprowadzi sukcesję dzięki międzynarodowym fundacjom, Rzeczpospolita, 16.06.2017.
  8. A. Tim, Przedszkolak powinien znać się na architekturze, Dziennik Gazeta Prawna, 24.09.2014
  9. A. Tim, Ryzyko odszkodowań opłaca się bardziej niż puste loty, Dziennik Gazeta Prawna 01.08.2014
  10. A. Tim, Urzędowe sprawdzenie, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 78-82.
  11. A.Tim [2017], Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości w perspektywie unijnej i krajowej – wybrane aspekty, Portal Doradca Podatkowy (online: doradcy.krdp.pl).
  12. M. Błońska, A. Nowak-Piechota, A. Tim, Zwolnienie dotyczy legalnych produktów leczniczych, Rzeczpospolita, 11.01.2016
  13. P. Słowik, Opieszałość urzędników bywa opłacalna dla przedsiębiorców (Wypowiedź dla prasy), Dziennik Gazeta Prawna 10.07.2015

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.