PL

dr hab. Bartosz Kucharski

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.34
poniedziałek, godz. 17.00


bkucharski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354693

Zajęcia w roku akademickim 2018/2019

 • Proseminarium III roku, poniedziałek, godz. 14.30-16.00, sala 1.17 
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1.  O zawiadomieniach i oświadczeniach składanych agentowi ubezpieczeniowemu (w:) Informacja w ubezpieczeniach gospodarczych, Warszawa 2015, Red. B. Gnela i M. Szaraniec, 2015
  2. Przejście praw z ubezpieczenia obowiązkowego (w:) System prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce - przesłanki i kierunki reform, Toruń 2014, Red. E. Kowalewski i W. Mogilski., 2014
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej (w:) Rynek ubezpieczeniowy - nadregulacja, czy niedoregulowanie, Łódź 2014, Red. M. Serwach, Rozdział IV, części III., 2014
  4. Termin spełnienia świadczenia ubezpieczyciela w orzecznictwie sądowym (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, Red.  B. Gnela i M. Szaraniec, Warszawa 2013, 2013
  5. Umowa o zarządzanie ryzykiem (w:) Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki. Łódź 2013. Red. M. Serwach., Rozdz. V części II, , 2013
  6. Broker jako pośrednik handlowy (w:) Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, Łódź 2012, Red. M.Serwach, Rozdział I części II., 2012
  7. Dokumenty związane z zawieraniem grupowych ubezpieczeń na życie (w;) Ubezpieczenia grupowe a prawo zamówień publicznych (red.) E. Kowalewski, Toruń 2011, TNOiK., 2011
  8. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za niewykonanie umowy ubezpieczenia (w:) Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne. Red. B. Gnela, Warszawa 2011, 2011
  9. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Warszawa 2010, Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., stron 454., 2010
  10. Przejście praw z umowy ubezpieczenia. Problematyka polisy ubezpieczeniowej. (w;) O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń. Red, E. Kowalewski, Toruń 2009. Wydawnictwo TNOiK., 2009
  11. Dekalog argumentów przeciw działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych (w:) Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej. Toruń 2015. Red. E. Kowalewski, Rozdział V.
  12. Znaczenie polisy ubezpieczeniowej oraz ogólnych warunków ubezpieczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia (w:) Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Warszawa 2010. Red. E. Gniewek, P. Machnikowski, K. Górska. Wraz z Sz. Byczko.
 • Podręczniki, skrypty

  1.  Umowa ubezpieczenia (w:) Prawo gospodarcze i handlowe. Warzawa 2016. Red. W.J. Katner. Wraz z Sz. Byczko., 2016
  2. Polish Commercial Law in a Nutshell, Łódź 2015, Wydawca: Wydawnictwo UŁ, stron 276
 • Artykuły

  1. Naruszenie powinności deklaracji jako podstawa odmowy wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego, Acta Universitis Lodziensis. Folia Iuridica 72. Roczniki prawa ubezpieczeń 1. Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia - Zagadnienia prawne. Red. S. Byczko, Łódź 2014, 2014
  2. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia na skutek oświadczenia woli jednej ze stron na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, Prawo Asekuracyjne nr 1/2013, 2013
  3. Powinność zabezpieczenia kluczyków i dokumentów samochodowych w ubezpieczeniu AC, Prawo Asekurecyjne nr 1/2010, 2010
  4. Uwagi o nowej regulacji umowy ubezpieczenia, Palestra 1 - 2/2008, 2008
  5. Co może broker poza pośrednictwem handlowym. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, Nr 6, 2000
  6. Umowa brokerska w ubezpieczeniach gospodarczych. Glosa 1998, Nr 5., 1998
  7. Broker ubezpieczeniowy jako pośrednik handlowy. Przegląd Prawa Handlowego 2000, Nr 3.
  8. Ochrona spadkobierców, uprawnionych do zachowku oraz wierzycieli w razie wskazania uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie, Prawo Asekuracyjne nr 1/2015
 • Glosy

  1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) w sprawie dziedziczności regresu ubezpieczyciela, Prawo Asekuracyjne 2014, Nr 2. (wraz z P. Księżakiem), 2014
  2. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r., III CZP 63/12, Prawo Asekuracyjne 2013, Nr 4 (wraz z P. Księżakiem), 2013
  3. Umowa ubezpieczrenia a umowa wzajemna w rozumieniu art. 487 par. 2 kpc - glosa do wyroku SN z 20.10.2006 r., IV CSK 125/06, Glosa 2009, Nr 1., 2009
  4. Przelew wierzytelności przyszłej. Glosa do wyroku SN z dn. 08.08.2004 r. , V CK 169/02, Glosa 2005, Nr 4., 2005

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.