PL

dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy

Pokój: 3.11
Dyżury: czwartek g. 10.30-12.00.

Uwaga! W dniu 20 lutego 2020 dyżur zostaje odwołany.
DSkupien@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356382

Dyżur w dniu 17 października br. zostaje odwołany z powodów zdrowotnych.

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Przyszłość aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących uczestnictwa pracowników w zarządzaniu (w:) Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum.  W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, red. Z. Hajn, D. Skupień, Łódź 2015., 2015
  2. Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, Łódź 2015 (red. Z. Hajn, D. Skupień)., 2015
  3. Skutki popełnienia plagiatu lub autoplagiatu przez nauczyciela akademickiego w świetle prawa pracy (w:) Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2015, s. 492-507., 2015
  4. Dialog społeczny w sferze budżetowej, (w:) Zakładowy dialog społeczny, red. J. Stelina, Warszawa 2014 , 2014
  5.  The minimum wage in Poland, w: Staatliche Eingriffe in das System der mindestentgelte im internationalen Vegleich, red. G. Loeschnigg, Wiedeń 2013., 2013
  6.  Wpływ związków zawodowych na powołanie i działanie niezwiązkowych organów przedstawicielskich, w: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Studia i Monografie IPiSS, Warszawa 2013, 2013
  7. Legal framework for collective labour agreements and other collecitve agreements in Poland w: Überbetriebliche versus innerbetriebliche Kollektivvereinbarungen (red. G. Ring), 5.Arbeitsrechtlicher Dialog, Baden-Baden 2012., 2012
  8. Legal instruments for the development of the European Labour Market w: U. Becker, B. Baron von Maydell, H. Szurgacz (red.), Die Realisierung der Arbeitnehmerfreizugigkeit im Verhaltnis zwischen Deutschland und Polen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht, Studien aus dem Max-Planck-Institut fur Sozialrecht und Sozialpolitik, Nomos, Baden-Baden 2012., 2012
  9. Report on Poland w: The Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations, Reports to the XVIIIth International Congres of Comparative Law Washington (red. M. Schlachter), Nomos, Baden-Baden 2011, 2011
  10. Zakres podmiotowy swobody przepływu pracowników, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Profesjonalnie o prawie Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2011, 2011
  11. The prohibition of age discrimination in labour relations, w: Rapports polonais. XVIIIth International Congress of Comparative Law, Washington 25.VII-1. VIII. 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010., 2010
  12. Zakres podmiotowy swobody przepływu pracowników w: Swoboda przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej (red. Z. Hajn), Warszawa 2010, 2010
  13. Europejskie rady zakładowe, Toruń 2008 (monografia recenzowana w Państwie i Prawie 09/2009 przez dr hab. prof. nadzw. UJ Leszka Mitrusa), 2008
  14. European Works Councils, Poland, International Encyclopaedia of Laws, Suppl. 319, Alphen an den Rijn, 2007, 2007
  15.    Reform of the Fixed-Term Contracts'  Regulations in Poland, (w:) Atypicka zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?, red. J. Moravek, J. Pichrt, Wolters Kluwer 2015.
  16. Board-level employee participation in Polish limited-liability companies, w: Arbeitnehmerbeteiligung in Unternehmersorganen im internationalen Vergleich (red.) G. Loschnigg, Wiedeń 2011
  17. European Works Council. Poland, ELL Suppl. 369, 10/2010, Wolters Kluwer 2010
  18. Europejskie rady zakładowe – nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego [w:] M. Królikowska-Olczak (red.) Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki, Difin, Warszawa 2005 
  19. Strajk; Układy zbiorowe pracy; Wypowiedzenie; Związki zawodowe; Zwolnienie z pracy, [w:] Encyklopedia Prawo nie tylko dla prawników, Wydawnictwo Park, Bielsko Biała 2000 
  20. The Influence of European Union Law on Employees’ Involvement in Poland w: R. Blanpain, M. Tiraboschi (eds) The Global Labour Market, From Globalization to Flexicurity, Alphen aan den Rijn, 2008 
  21. The legal protection of whistleblowers in Poland, w: Rapports Polonais. XIX Congres international de droit compare, Vienne 20-26 VII 2014, Łodź 2014.
  22. The Statute for a European Company and the Polish Model of Employee Involvement w: Rethinking Corporate Governance: From Shareholder Value To Stakeholder Value red. R. Blanpain, W. Bromwich, O Rymkevich, Iacopo Senatori, Alphen aan den Rijn, 2011   
  23. Uprawnieni w ramach swobody przepływu osób, w: Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum (red. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak), Warszawa 2012.
 • Artykuły

  1. The Martial Law and Its Impact on Labour Relations in Poland, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2017, t. CII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  2. Polen w: Die Rolle der sozialen Dienste im Transformationsprozess - rechtliche Rahmenbedingungen und Organisationsformen (red. I. Tomes), Observatorium fur die Entwicklung der Sozialen Dienste in Europa, Arbeitspapier nr 13, Frankfurt am Main 2004, 2004
  3. La protezione sociale dei lavoratori atipici in Polonia, Lavoro e Diritto, Il Mulino 3/2003, 2003
  4. Prawo pracowników do informacji i konsultacji w Unii Europejskiej, Studia Prawno–Europejskie, tom VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, 2002
  5. Zakres i formy prawne partycypacji pracowniczej na gruncie dyrektywy 94/45 Wspólnot Europejskich, Studia Prawno–Europejskie, tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998
 • Inne publikacje

  1. M. Namysłowska. D. Skupień, Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce (Ogólnopolska konferencja, Łódź, 8-9 VI 2006), Państwo i Prawo 4/2007, 2007
  2. Judgment of the Constitutional Court K 26/09, International Labour Law Reports, red. A. Gladstone, ILLR 31/2012.
  3. Judgment of the Supreme Court of 2 October 2012, II PK 82/12 (w:) International Labour Law Reports 33, red. A. Gladstone, 2014.
  4. Stan obecny i perspektywy rozwoju prawa europejskiego (Ogólnopolska konferencja, Łódź, 7-8 06 2002) – sprawozdanie, Państwo i Prawo, 11/2002
  5. Supreme Court Judgment of 9July 2009, II PK 311/08, International Labour Law Reports, vol. 29, 2011 
  6. VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Warszawa, 13–17 IX 1999) – sprawozdanie, Państwo i Prawo, 3/2000

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.