PL

dr Dominika Łukawska-Białogłowska

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.92
Dyżury w w sesji letniej 2018/2019 - w środy godz. 10.00-11.00
dlukawska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356397

PUBLIKACJE

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH:

 1. Rozdział II - Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 1, red. M. Sęk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (ISBN 978-83-64462-05-4), s. 53-83.
 2. Rozdział IX - Podatek rolny, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 3, red. M. Sęk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (ISBN 978-83-64462-07-8), s. 309-327.

KOMENTARZE: 

 1. Komentarz do art. 199a Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 3., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 (ISBN 978-83-255-1295-8), s. 1198-1212. 
 2. Komentarz do art. 119ga-119gd oraz art. 119zfa-119zfn Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 8.,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 (ISBN 978-838158-102-8), s. 764-765 oraz 784-799.

ARTYKUŁY W PUBLIKACJACH KSIĄŻKOWYCH:

 1. Zapewnienie środków na wypłatę nauczycielskiego dodatku uzupełniającego w kontekście gromadzenia dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów-Sandomierz 2017 (ISBN 978-83-65293-28-2), s. 705-716.
 2. Dopuszczalność zaplanowania w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego środków na zapewnienie darowizn rzeczowych dla Policji, [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018 (ISBN 978-83-65293-45-9), s. 612-619. 

ARTYKUŁY:

 1. Znaczenie faktury a VAT, "Doradca Podatnika" 2006, nr 45 (ISSN 1231-3084).
 2. Nieściągalne wierzytelności a VAT (cz. 1), "Doradca Podatnika" 2006, nr 46 (ISSN 1231-3084).
 3. Nieściągalne wierzytelności a VAT (cz. 2), "Doradca Podatnika" 2006, nr 47 (ISSN 1231-3084).
 4. Zużycie towarów przez pracowników a VAT, "Doradca Podatnika" 2006, nr 48 (ISSN 1231-3084).
 5. Jak współwłaściciele powinni rozliczać VAT i podatek dochodowy od wynajmowanego wspólnego lokalu?, "Monitor Księgowego" 2008, nr 12 (ISSN 1731-5786), s. 19-22.
 6. Jak rozliczyć zwrot VAT podróżnym w deklaracji VAT, "Monitor Księgowego" 2008, nr 9 (ISSN 1731-5786), s. 47-48.
 7. Artykuł 189[1] Kodeksu postępowania cywilnego. Instytucja stanowiąca wykonanie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, "Prawo i Podatki" 2008, nr 6 (ISSN 1895-1775), s. 25-30.
 8. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zakup haka do samochodu osobowego?, "Monitor Księgowego" 2009, nr 1 (ISSN 1731-5786), s. 82-84.
 9. Wybrane zagadnienia proceduralne związane z ponownym rozpatrzeniem sprawy w postępowaniu o udzielenie indywidualnego zezwolenia dewizowego, "Prawo i Więź" 2018, nr 3 (ISSN 2299-405X), s. 24-40.

GLOSY I NOTKA DO ORZECZNICTWA:

 1. Glosa do uchwały NSA z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I FSP 2/08 [dot. wykładni pojęcia „niewydanie postanowienia” w prawie podatkowym], "Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa" 2009, nr 2 (ISSN 1734-5677), s. 57-64.
 2. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 maja 2013 r. (sygn. akt I FSK 138/13) [dot. związania organu oceną prawną wyrażoną przez sąd administracyjny], "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2014, nr 2 (ISSN 1734-803X), s. 165-172.
 3. Ewidencja pracy twórczej - 50% koszty uzyskania przychodu. Analiza wyroku WSA w Poznaniu z 29 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Po 657/16, "Kazus Podatkowy" 2017, nr 1 (ISSN 2543-5701), s. 45.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.