PL

dr Dorota Wiśniewska

Kontakt, dyżury

Konsultacje

- Istnieje możliwość bieżącego kontaktu mailowego: dwisniewska@wpia.uni.lodz.pl

- Konsultacje online - za pomocą platformy Microsoft Teams - są możliwe w poniedziałki w godz. 12.00-13.00.
Obowiązują zapisy na konsultacje drogą mailową na adres: dwisniewska@wpia.uni.lodz.pl

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1.  Ustawodawstwo a praktyka – darowizny przedmałżeńskie w Kodeksie Napoleona [w:] Ex contractu, ex delicto. Z dziejów prawa zobowiązań, Kraków 2012, 2012
  2. Postanawiają, iż co do majątku, jaki obecnie posiadają i w przyszłości mieć mogą... Intercyzy w małżeńskim prawie majątkowym Królestwa Polskiego na przykładzie Łodzi (1841-1875), Łódź 2012, 2012
  3.  Rozdział XXXVI Praktyka a regulacja ustawowa umownych stosunków majątkowych między małżonkami w Królestwie Polskim w świetle łódzkich aktów notarialnych z lat 1841-1875 [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod red. J. Przygodzkiego i M. J. Ptaka, Wrocław 2010
  4. [Współautorstwo] Prawo cywilne Królestwa Polskiego w wybranych polskich podręcznikach akademickich [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii,Łódź 2013
  5. Spółdzielczość polska od zarania do niepodległości [w:] Ku wolności… Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, Łódź 2012
 • Podręczniki, skrypty

  1. Słowo wstępne, Rozdział II Prawo małżeńskie, Rozdział VI Prawo rzeczowe [w:] Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego, pod red. J. Biedy i D. Wiśniewskiej-Jóźwiak, Łódź 2013
 • Artykuły

  1.  Darowizny na rzecz małżonków w świetle regulacji prawnej obowiązującej w Królestwie Polskim [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXIII, Poznań 2011, Zeszyt 1, 2011
  2. Początki łódzkiego notariatu, „Masovia Mater”, 2011, Nr 2/297, 2011
  3. Unieważnienie małżeństwa i jego skutki majątkowe w świetle prawa o małżeństwie z 1836 roku [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom XIV, Kraków 2011, 2011
  4.  Czy zawrzeć intercyzę? O stosunkach majątkowych między małżonkami w dziewiętnastowiecznej Łodzi, „Mówią Wieki” , 2010, Nr 12/10 (611), 2010
  5.  Pierwsze śluby cywilne i rozwody na ziemiach polskich, „Masovia Mater”, 2010, Nr 10/294, 2010
  6. Intercyza między dawnymi a nowymi czasy [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom XIII, Kraków 2010 , 2010
  7. Z dziejów fabrykanckich rodów, „Masovia Mater”, 2010, Nr 3/287, 2010
  8. Interpretacja pojęcia „wyprawa” na podstawie intercyz spisanych przez łódzkich notariuszy w latach 1841-1875 [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom XI, Kraków 2008, 2008
  9.  Intercyza Matyldy Scheibler [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom X, Kraków 2007, 2007
  10. [Współautorstwo] Respektowanie ustawy notarialnej w aktach sporządzanych w XIX wieku przez notariuszy Zgierza i Łodzi (na przykładzie wybranych kancelarii), [w:] Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Ustawodawstwo-edukacja-piśmiennictwo, Radom 2006, 2006
  11. O łowickich intercyzach, „Masovia Mater”, 2005, nr 10/212, 2005
  12. Z kart spółdzielczości w Polsce, „Masovia Mater”, 2004, nr 12/195, 2004
  13. [Współautorstwo] Kształtowanie się instytucji odpowiedzialności posiłkowej na ziemiach polskich w prawie karnym skarbowym do 1936 r. [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom XV, Kraków 2012
  14. [Współautorstwo] Rejestry notarialne – u źródeł współczesności [w:] Rejent, czerwiec 2013, Nr 6 (266)
  15. [Współautorstwo] Struktura organów spółdzielni w świetle przepisów ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach na przykładzie Spółdzielni Spożywczej Pracowników Państwowych i Komunalnych w Końskich [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom XV, Kraków 2012
  16. [Współautorstwo] Szczególne rodzaje darowizn uregulowane w Kodeksie Napoleona a praktyka pierwszych łódzkich notariuszy. Rozważania na tle współczesnej dyskusji nad wprowadzeniem darowizny na wypadek śmierci [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXIV, Poznań 2012, Zeszyt 2
  17. [Współautorstwo] Testament własnoręczny w świetle ustawodawstwa Królestwa Polskiego i praktyki na przykładzie akt kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875 [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXIV, Poznań 2012, Zeszyt 2
  18. [Współautorstwo] Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX w. w świetle składanych protokołów deklaracyjnych [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom XVI, Kraków 2013
  19. [Współautorstwo] Wymogi formalne testamentu tajemnego w świetle ustawodawstwa Królestwa Polskiego i praktyki na przykładzie akt kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875 [w:] Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom LXXXVIII, 2013
  20. [Współautorstwo] Zasady dziedziczenia ustawowego na ziemiach Królestwa Polskiego po 1 stycznia 1826 r. [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXVI, 2014, Zeszyt 1
  21. Dzierżawa wieczysta i emfiteuza w polskim prawie przedrozbiorowym [w:] Przegląd Nauk Historycznych, Tom XIII, 2014, Nr 2
  22. Geneza łódzkich struktur notarialnych [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Tom XVII, Kraków 2014
 • Inne publikacje

  1. [Rec.] A. Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski jako podskarbi wielki koronny (1703-1729). Studium funkcjonowania ministerium, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagiellonica”, Kraków 2004, s. 357, „Przegląd Historyczny”, tom XCVII, Zeszyt 1, Warszawa 2006, 2006
  2. „Wpływ dawnego prawa na wymiar sprawiedliwości dnia dzisiejszego”. Konferencja naukowa dla uczczenia 85. rocznicy urodzin profesora Zygfryda Rymaszewskiego [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXVI, 2014, Zeszyt 1

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.