PL

mgr Ewa Urbaniak

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.90
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w nadchodzącym tygodniu dyżur odbędzie się w poniedziałek, 24.2.2020 r., w godzinach od 16:00 do 17:00.

 

 

 • Biografia

  Ukończyła studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim, z wynikiem bardzo dobrym. Doktorantka w  Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŁ.   Od października 2014 r. do lutego 2019 r. współpracownik wiodących kancelarii podatkowych w Łodzi. 

  Prelegent na:

  1) Konferencji: Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki Spojrzenie Młodych Naukowców Nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne. Konferencja Młodych Naukowców

  Tytuł referatu: Opodatkowanie  dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w świetle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

  Data konferencji:  16.04.2016; Wrocław

  2) Konferencji: Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej.

  Tytuł referatu: Opodatkowanie świadczeń z programu dobrowolnych odejść – wybrane problemy interpretacyjne

  Data Konferencji: 03.09.2016, Olsztyn

  3) Konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzi dla Nauki” Ekonomia – Prawo-Nauki Społeczne i Przyrodnicze

  Tytuł referatu: Ewolucja interpretacji indywidualnych w prawie podatkowym

  Data konferencji: 5-7.02.2015

  4) Konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzi dla Nauki” Ekonomia – Prawo – Nauki Społeczne i Przyrodnicze

  Tytuł referatu: Uwarunkowania prawne i pozaprawne poziomego wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

  Data konferencji: 20-22.11. 2014 r.

  5) Konferencji: Interdyscyplinarność, czyli współczesne wyzwanie dla naukowców i przedsiębiorców.

  Tytuł referatu: Kontrowersje wokół opodatkowania nieruchomości w Polsce.

  Data konferencji: 28.03.2015 r.

   

   

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w świetle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja Podatkowa [w:] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 8 pod red. M. Kuczera, K. Piech., 2016, Creativetime Kraków , ISBN: 978-83-63058-62-3
  2. Ewolucja interpretacji indywidualnych w prawie podatkowym [w:] Zeszyty Naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno – Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim Nauki Społeczne pod. red. M. Kruszyńskiego Nr 2 , 2015, Kamieniec Wrocławski: Instytut Ekonomiczno - Społeczny, ISBN 978 – 83-940844-1-7
  3. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne poziomego wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego [w:] Zeszyty Naukowe nr 1 Instytutu Ekonomiczno – Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim Nauki Społeczne pod. red. M.Kruszyńskiego Nr 1, 2014, Kamieniec Wrocławski: Instytut Ekonomiczno - Społeczny, ISBN 978 – 83-940844-1-7
  4. Skutki zmiany zakresu pojęcia rezydent umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania na przykładzie umowy zawartej między Rządem RP a Rządem ZEA z dnia 31 stycznia 1993 r. [w:] Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki Monografia 2016 pod.red. Olkiewicz M., Drewniak M., Wydawnictwo Intellect Magdalena Drewniak. Waleńczów, ISBN 978-83-943426-2-3
  5. Wydatki na cele mieszkaniowe w świetle art. 21 ust.25 w zw. z art. 21 ust.1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – problemy interpretacyjne w praktyce [w:] Badania i rozwój naukowców w Polsce. Monografia 2016 pod. red. M. Olkiewicz, D. Bartochowska, M. Drewniak,, Wydawnictwo Intellect Magdalena Drewniak, Waleńczów, ISBN: 978-83-943426-1-6
 • Artykuły

  1. Konstrukcja podatku od nieruchomości a zasady prawidłowej legislacji [w:] Kwartalnik Prawa Podatkowego Nr 2/2017, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISSN 1509-877X
  2. Z problematyki zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej (współautor) [w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa Nr 6 (785) 2015, 2015, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ISSN 0860-6846

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.