Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr hab. Henryk Dzwonkowski, prof. UŁ

Henryk Dzwonkowski Henryk Dzwonkowski

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.70

seminaria

Seminarium magisterskie dla studentów I roku Uzupełniających Studiów Magisterskich zaocznych - spotkanie organizacyjne 13 października 2018 r. o godz. 8.30 w pok. 3.70 (beczka C)

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. H. Dzwonkowski: Obejście prawa podatkowego [w:] System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013, s. 73-82ISBN: 978-83-7556-572-0 (Uniwersytet Gdański)ISBN: 978-83-7556-568-3 (CeDeWu), 2013
  2. H. Dzwonkowski (red. i współaut.): Opodatkowanie dochodów nieujawnionych: praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, Difin, Warszawa 2011a) Rozdział 2: Powstawanie dochodu i wymiar zobowiązań nieujawnionychb) Rozdział 5: Postępowanie w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionychc) Rozdział 6: Charakter prawny decyzji w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionychd) Rozdział 7: Przedawnienie opodatkowania dochodów nieujawnionychISBN: 978-83-76413-4-33, 2011
  3.  H. Dzwonkowski (red. i współaut.): Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, wyd. 5 zaktualizowane i poszerzone, C.H. Beck, Warszawa 2014; (z udziałem: J. Gliniecka, P. Smoleń, M. Zdebel, M. Bogucka-Felczak, A. Buczek, M. Munnich, T. Nowak, J. Serwacki, M. Biskupski, M. Budziarek, M. Duda, M. Dyrczyńska, J. Gorąca, J. Kondratowska, A. Kurczewska, J. Marusik, E. Zgierska, I. Zgierska-Kwiatkowska) Komentarz do art. 1, 3 (z wyłączeniem pkt VII i XIII), 3a-7, 10-11, 21-22, 24, 33-33g, 41-46, 53-71, 78a-81c, 91-92, 120-129, 133-171, 180-186, 188-192, 194-200d, 207-232, 234-239, 253-280 Współautorstwo komentarza do art. 2*, 14-14p*, 20a-20r*, 23-23a*, 193*, 293-299a*, 305b-305c*, 305f-305h*, 305j*, 305ka*, 305l*, 305la*, 305m*, 305ma-305mb*ISBN: 978-83-255-6170-3ISBN e-book: 978-83-255-6171-0
  4.  H. Dzwonkowski (współred. i współaut.): Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2014, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014; (z udziałem:) Komentarz do art. 1-4 Komentarz do art. 18-22 Komentarz do art. 146-183 Komentarz do art. 247-261ISBN: 978-83-7666-332-6
 • Podręczniki, skrypty

  1. H. Dzwonkowski (red. i współaut.): Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2013; Rozdział I § 1, s. 1-4, Rozdział I § 8-9, s. 14-23, Rozdział II § 11, s. 31-35, Rozdział III § 16, s. 65-67, Rozdział III § 18, s. 73-76, Rozdział III § 26-27, s. 125-140.ISBN: 978-83-255-5021-9ISBN: 978-83-255-5022-6 – e-book, 2013
  2.  H. Dzwonkowski (red. i współaut.): Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2013 (podręcznik), (z udziałem: A. Buczek, G. Cisowski, L. Etel, J. Gliniecka, J. Gorąca, A. Huchla, W. Miemiec, J. Serwacki, A. Zalcewicz), Wyd. II zaktualizowane Rozdział I § 1 pkt I, II, s. 1-5, Rozdział I § 2 s. ?, Rozdział I § 3, s. 23-29, Rozdział I § 5-8, s. 35-73, Rozdział II-III, s. 87-193, Rozdział IV § 27-28, s. 194-?, Rozdział V § 32, s. ?, Rozdział V § 34, s. ?, Rozdział V § 41, s. ?, Rozdział VI-VII, s. 367-452, Rozdział VIII § 53-55, s. 453-469.ISBN: 978-83-255-5421-7
 • Artykuły

  1. H. Dzwonkowski: Koncepcja budowy Ordynacji podatkowej w układzie funkcjonalnym (zarys), Doradca Podatkowy nr 3/2012, str. 4-9ISSN 1898-9926, 2012
  2. H. Dzwonkowski: Koncepcja budowy Ordynacji podatkowej w układzie funkcjonalnym (zarys), Monitor Podatkowy nr 10/2012, str. 28-35ISSN 1231-1855, 2012
  3. H. Dzwonkowski: Koncepcja budowy Ordynacji podatkowej w układzie funkcjonalnym (zarys), Prawo i Podatki nr 10/2012, str. 21-30ISSN 1895-1775, 2012
  4. H. Dzwonkowski: Zasady ogólne opodatkowania a szacowanie kosztów – prawna czy „arytmetyczna” podstawa opodatkowania? Monitor Podatkowy, Nr 01/2012, s. 21-29ISSN 1231-1855, 2012
  5. H. Dzwonkowski: „Sankcja” w podatku od czynności cywilnoprawnych. Prawo i Podatki 2011, lipiec 2011, s.12-17ISSN 1895-1775, 2011
  6. H. Dzwonkowski: Luka dowodowa a szacowanie kosztów uzyskania przychodów, Prawo i Podatki 2011, Nr 12, s. 1-6ISSN 1895-1775, 2011
 • Glosy

  1. H. Dzwonkowski: Niepodatkowa wykładnia przepisów podatkowych (glosa) [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu; Temida 2; Białystok 2012; str. 393-403ISBN: 978-83-62813-23-0, 2012
  2.  H. Dzwonkowski: Glosa do wyroku Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2013 r., I FSK 1702/12; art. 23 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.); Orzecznictwo Sądów Polskich, ROK LVIII Zeszyt 9, wrzesień 2014, s. 1186-1190; wyd. LexisNexisISSN: 0867-1850 Nr indeksu 367796
 • Inne publikacje

  1. H. Dzwonkowski (red.): Konferencja: Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013ISBN: 978-83-7666-248-0, 2013
  2. H. Dzwonkowski (red.): Konferencja: Zmiany w Ordynacji podatkowej. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013ISBN: 978-83-7666-247-3, 2013
  3. H. Dzwonkowski (wywiad): kolumna - Kronika Bubli Prawnych „Gdybym mógł zmienić jeden przepis…”; Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Prawnik; 7.8.2013r., nr 152, str. 8, 2013
  4. H. Dzwonkowski: recenzja książki dr Agnieszki Olesińskiej pt. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013ISBN: 978-83-7285-710-1, 2013

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.