PL

dr Ireneusz Mirek

Kontakt, dyżury

st. wykładowca
Katedra Prawa Podatkowego

Pokój: 3.84
dyżur: soboty zjazdowe, godz. 13.00 - 14.00 sala 1.24
imirek@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354689

Spotkania organizacyjne grup semiaryjnych

Szanowni Państwo, 

spotkania prowadzonych przeze mnie grup seminaryjnych odbywają się w soboty zjazdowe  od godz. 13. 00 w sali 1.24 na WPIA

chodzi o semianaria Prawo Podatkowe dla

1. Prawo Podatkowe i Rachunkowość rok I

2. Prawo zaoczne rok IV i V razem

3. Administracja zaoczna rok I i II razem

serdecznie zapraszam

 

 

 

 

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Nie zna granic ni kordonów ... rzecz o szarej strefie w paliwach [w:] P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowychj, ISBN 978-83-934205-9-9, Szczecin 2018, s. 77-114, 2018, Wydawnictwo BW Szczecin
  2. Opodatkowanie olejów opałowych w Polsce na tle prawa UE. Propozycje rozwiązania problemu tzw. „oświadczeń paliwowych” [w:] P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy – blaski i cienie 10-ciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ISBN 978-83-264-8102-4, Warszawa 2016, s. 216-268, 2016
  3. Podatek akcyzowy - niezbędne i możliwe korekty [w:] J. Kulicki, H. Dzwonkowski (red.), Dylematy reformy systemu podatkowego Polsce, ISBN 978-83-7666-441-5, Warszawa 2016, s. 377-413, 2016
  4. Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz (wraz z K. Lasiński-Sulecki (redakcja naukowa), Z. Liptak,, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1-980, 2014
  5. Decyzje Rady w sprawie akcyzy od produktów energetycznych i energii elektrycznej. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Komentarz do art. 19 dyrektywy 2003/96 [w:] K. Lasiński-Sulecki (red.), Z. Liptak, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4491-3, s. 774-789, 2014
  6. Nie bez wad VAT w budownictwie [w:] T. Nowak (red.), M. Bogucka (red.), Z teorii i praktyki prawa finansowego. Księga jubileuszowa dla Profesor Teresy Dębowskiej – Romanowskiej, Łódź 2014, s. 114-158, 2014
  7. Okresowe zwolnienia i obniżki akcyzy w nowych krajach członkowskich UE. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Komentarz do art. 18a dyrektywy 2003/96 [w:] K. Lasiński-Sulecki (red.), Z. Liptak, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4491-3, s. 734-769, 2014
  8. Okresowe zwolnienia i obniżki akcyzy w starych krajach członkowskich UE Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Komentarz do art. 18 dyrektywy 2003/96 [w:] K. Lasiński-Sulecki (red.), Z. Liptak, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4491-3, s. 704-734, 2014
  9. Preferencje dla paliw do ogrzewania, paliw stosowanych w rolnictwie, kwestia zakładów energochłonnych, systemy ochrony środowiska. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Komentarz do art. 17 dyrektywy 2003/96 [w:] K. Lasiński-Sulecki (red.), Z. Liptak, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4491-3, s. 691-704, 2014
  10. Preferencje fakultatywne – biomasa. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Komentarz do art. 16 dyrektywy 2003/96 [w:] K. Lasiński-Sulecki (red.), Z. Liptak, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4491-3, s. 685-691, 2014
  11. Rozbieżności między wersjami językowymi dyrektyw na przykładzie opodatkowania usług turystycznych [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 977-986 , 2014
  12. Zniszczenie lub utrata wyrobów akcyzowych. Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG. Komentarz do art. 37 dyrektywy 2008/118 [w:] K. Lasiński-Sulecki (red.), Z. Liptak, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 198-206, 2014
  13. Zwolnienia fakultatywne w zakresie akcyzy od energii elektrycznej i produktów energetycznych. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Komentarz do art. 15 dyrektywy 2003/96 [w:] K. Lasiński-Sulecki (red.), Z. Liptak, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4491-3, s. 636-685, 2014
  14. Zwolnienia i obniżki akcyzy w Republice Cypru. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Komentarz do art. 18b dyrektywy 2003/96 [w:] K. Lasiński-Sulecki (red.), Z. Liptak, I. Mirek, W. Morawski, G. Musolf, T. Oczkowski, A. Orłowska, P. Pietrasz, W. Pławiak, P. Stanisławiszyn, Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4491-3, s. 769-774, 2014
  15. Navigare necesse est. O pojęciu żeglugi we wspólnotowym prawie akcyzowym [w:} Ireneusz Mirek i Tomasz Nowak (redakcja naukowa) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe (redakcja naukowa:, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ISBN 978-93-7969-015-2, s. 331-343, 2013
  16. Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe (redakcja naukowa: Ireneusz Mirek i Tomasz Nowak), ISBN 978-93-7969-015-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 1-560, 2013
  17. VAT w budownictwie, Prawo Przedsiębiorcy 2008/8 (numer monograficzny 26.02.2008), s.1-79 , 2008
  18. Handelsrechtliche Grundlagen, Gesellschaftsformen des polnischen Rechts [w:] Widmann / Meyer, Umwandlungsrecht Kommentar, Anhang Polen, t. VII, Loseblattsammlung Stollfuss-Verlag Köln s. 1-69, 2006
  19. Tłumaczenie na j. niemiecki: E. Prejs, Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung, Einbringung und Anteilstausch [w:] Widmann / Meyer, Umwandlungsrecht Kommentar, Anhang Polen, t. VII, Loseblattsammlung Stollfuss-Verlag Köln s. 70-109, 2006
  20. Wpływ rozwiązań niemieckich na kształtowanie się koncepcji zwalczania „obchodzenia podatków” w Austrii, Szwajcarii i Polsce [w:] A. Liszewska / K. Skotnicki (red.): Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, Łódź 2006, s. 61-80, 2006
  21. Podatek dochodowy kościelnych osób prawnych oraz organizacji z nimi związanych [w:] J. Sosnowski (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Łódź 2005, s. 85-95, 2005
  22. Gesetz über die örtlichen Steuern und Gebühren, [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, WOS-Loseblattsammlung NOMOS-Verlags-GmbH. Baden-Baden; Polen VIII 5 e, Nr. 111, Juni 2000, s. 1–13, 2000
  23. Harmonizacja akcyzy tytoniowej - rozwiązania unijne, niemieckie, holenderskie i polskie, [w:] Kostecki, A (red.): “Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków”, Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Finansowego Kraków 21 - 23 października 1999 r., Zakamycze, Kraków 2000, s. 171 - 180, 2000
  24. Daniny publiczne w prawie niemieckim: podatki, opłaty, dopłaty, składki korporacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne, daniny szczególne, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza Warszawa 1999, ss. 390, 1999
  25. Einführung zum Gesetz über die Einkommensteuer von juristischen Personen (Körperschaftsteuer) Rechtsstand 1. April 1999 [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 c, Nr. 98, Oktober 1999, S. 1 - 20, 1999
  26. Einführung zum Gesetz über die Einkommensteuer von natürlichen Personen (Einkommensteuergesetz) Rechtsstand 1. April 1999 [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 b, Nr. 98, Oktober 1999, s. 1 - 20, 1999
  27. Gesetz über die Einkommensteuer von juristischen Personen (Körperschaftsteuergesetz) [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 c, Nr. 98, Oktober 1999, S. 21 - 82, 1999
  28. Gesetz über die Einkommensteuer von natürlichen Personen Rechtsstand 1. April 1999 [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 b, Nr. 98, Oktober 1999, s. 21 - 102, 1999
  29. Einführung zum Gesetz über die Steuer auf Waren und Dienstleistungen [Mehrwert- Verbrauchsteuergesetz] [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, WOS- Loseblattsammlung NOMOS-Verlags-GmbH. Baden-Baden; Polen VIII 5 d, Nr. 62, Februar 1998, s. 1 - 10, 1998
  30. Gesetz über die Einkommensteuer von juristischen Personen (Körperschaftsteuergesetz) [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 c, Nr. 70, Juni 1998, S. 19-74, 1998
  31. Gesetz über die Einkommensteuer von natürlichen Personen [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 b, Nr. 62, Februar 1998, s. 21 - 98, 1998
  32. Gesetz über die Einkommensteuer von natürlichen Personen [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 b, Nr. 70, Juni 1998, s. 21 - 100, 1998
  33. Gesetz über die Steuer von Waren und Dienstleitungen sowie über die Akzisesteuer 1997/1998 [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 d, Nr. 70, Juni 1998, s. 11-56, 1998
  34. Einführung zum Gesetz über die Einkommensteuer von juristischen Personen (Körperschaftsteuergesetz) 1997 [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 c, Nr. 55, Oktober 1997, S. 1 - 18, 1997
  35. Einführung zum Gesetz über die Einkommensteuer von natürlichen Personen 1997 [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 b, Nr. 55, Oktober 1997, S. 1 - 20, 1997
  36. Einführung zum Gesetz über die Einkommensteuer von juristischen Personen (Körperschaftsteuer) [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 c, Nr. 37, September 1996, S. 1 - 12, 1996
  37. Einführung zum Gesetz über die Einkommensteuer von natürlichen Personen [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 b, Nr. 35, Juni 1996, S. 1 - 16, 1996
  38. Einführung zum Gesetz über die Steuer von Waren und Dienstleistungen [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, WOS- Loseblattsammlung NOMOS-Verlags-GmbH. Baden-Baden; Polen VIII 5 d, Nr. 30, Februar 1996, S. 1 - 10, 1996
  39. Gesetz über die Einkommensteuer von juristischen Personen (Körperschaftsteuergesetz) [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 c, Nr. 37, September 1996, S. 12 - 54, 1996
  40. Gesetz über die Einkommensteuer von natürlichen Personen [in:] Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten, NOMOS-Verlags-GmbH. Baden - Baden; WOS - Loseblattsammlung, Polen VIII 5 b, Nr. 35, Juni 1996, s. 17 - 75, 1996
  41. Gesetz über die Steuer von Waren und Dienstleistungen (das polnische Mehrwertsteuergesetz) [w:] Wirtschaftsrecht der osteuropäischen Staaten - WOS; Loseblattsammlung, NOMOS Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Polen VIII 5 d, Nr. 30, Februar 1996, S. 11 - 53, 1996
 • Podręczniki, skrypty

  1. Podatek akcyzowy, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego (Skrypt - Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017, s. 1-250, 2017
  2. Podatek od wydobycia niektórych kopalin i podatek od gier, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Skrypt - Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2017, s. 1– 40, 2017
  3. Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatek tonażowy, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Skrypt - Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2016, s. 1–112, 2017
  4. Podatek akcyzowy, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego (Skrypt - Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 1-240, 2016
  5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin i podatek od gier, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Skrypt - Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2016, s. 1– 38, 2016
  6. Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatek tonażowy, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Skrypt - Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2016, s. 1–110, 2016
  7. Podatek akcyzowy, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Skrypt Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 1–238, 2015
  8. Podatek od wydobycia niektórych kopalin i podatek od gier, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Skrypt - Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2015, s. 1– 36, 2015
  9. Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatek tonażowy, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Skrypt - Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2015, s. 1–105, 2015
  10. Podatek akcyzowy [w:] M. Sęk (red.), K. Koperkiewicz-Mordel, Z. Kukulski, A. Mariański, I. Mirek, T. Nowak, M. Sęk, D. Strzelec, Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, Tom 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 159 – 318, 2014
  11. Podatek akcyzowy, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 1 - 242, 2014
  12. Podatek od gier [w:] M. Sęk (red.), M. Bogucka–Felczak, M. Budziarek, A. Grabowicz, Z. Kukulski, I. Mirek, D. Łukawska–Białogłowska, I. Nowak, M. Wilk, Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, Tom 3, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 141 – 149, 2014
  13. Podatek od gier, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 1 - 20, 2014
  14. Podatek od wydobycia niektórych kopalin [w:] M. Sęk (red.), K. Koperkiewicz-Mordel, Z. Kukulski, A. Mariański, I. Mirek, T. Nowak, M. Sęk, D. Strzelec, Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, Tom 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 319 – 330, 2014
  15. Podatek od wydobycia niektórych kopalin, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 1 - 20, 2014
  16. Podatek tonażowy [w:] M. Sęk (red.), K. Koperkiewicz-Mordel, Z. Kukulski, A. Mariański, I. Mirek, T. Nowak, M. Sęk, D. Strzelec, Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, Tom 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 553 – 572, 2014
  17. Podatek tonażowy, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2014, s. 1 - 30, 2014
  18. Podatek akcyzowy w świetle prawa polskiego i prawa UE, Skrypt, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2013, s. 1 - 261, 2013
  19. Podatek akcyzowy w świetle prawa polskiego i prawa UE, Skrypt, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego E-learning (Wydawnictwo elektroniczne), Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2012, s. 1 - 146, 2012
 • Artykuły

  1. Organy podatkowe w akcyzie w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, Kazus Podatkowy 2017/2, s. 55-57 , 2017
  2. Koniec „sankcji podatkowych” za niezłożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych na tle dotychczasowych wątpliwości konstytucyjnych (część druga), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2015/4, s. 130-135, 158, 2015
  3. Koniec „sankcji podatkowych” za niezłożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń paliwowych na tle dotychczasowych wątpliwości konstytucyjnych (część pierwsza), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2015/3, s. 96-100, s. 123, 2015
  4. Zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych od 2015 r., Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2015/1, s. 8-11, s. 43, 2015
  5. Opinia prawna na temat zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z prawem Unii Europejskiej, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, Rok XI, 2014/1 (41), s. 205-221, 2014
  6. Opinia prawna w sprawie regulacji prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT-marża) oraz zasad dokonywania zwrotu podatku od wartości dodanej w Republice Federalnej Niemiec, BAS-281/14 , Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014, s. 1-46, 2014
  7. Opodatkowanie usług turystycznych w Niemczech - szczególna procedura VAT marża dla biur podróży, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, Rok XI, 2014/2 (42), s. 11-44, 2014
  8. Jak w Niemczech uregulowana jest kwestia nazw podatków ? Czy używane są wyłącznie nazwy w języku niemieckim, czy też korzysta się ze skrótów pochodzących z języka angielskiego ? Opinia prawna w związku z interpelacją poselską 17149, BAS-WAPEiM-850/13/UM/1, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2013, s. 1-18, 2013
  9. Opinia prawna o zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z prawem Unii Europejskiej BAS-WAPEiM-3175/12, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2012, s. 1-16, 2012
  10. Opinia prawna w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej, BAS-WAPEiM-3176/12, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2012, s. 1-5, 2012
  11. Relacja ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego (współautor T. Nowak), Przegląd Podatkowy 8/2012, s. 5-7, 2012
  12. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego w Łodzi (współautor T. Nowak), Prawo i Podatki, 8/2012, s. 26-27, 2012
  13. Mankamenty ustawowego modelu opodatkowania budownictwa społecznego a przebieg procesu legislacyjnego, Przegląd Legislacyjny 2009/1-2 (67/68), s. 74-90, 2009
  14. Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2008/5, s. 169-173, 2008
  15. Opodatkowanie budownictwa społecznego w ustawie o VAT i rozporządzeniu wykonawczym cz. I, Prawo i Podatki 2008/2, s. 20-24, 2008
  16. Opodatkowanie budownictwa społecznego w ustawie o VAT i rozporządzeniu wykonawczym cz. II, Prawo i Podatki 2008/3, s. 11-15, 2008
  17. Problem „powierzchni użytkowej” w kontekście opodatkowania budownictwa społecznego podatkiem od towarów i usług, Studia Prawno Ekonomiczne, t. LXXVIII 2008, s. 37-62, 2008
  18. Projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym z 10 kwietnia 2008 r., Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2008/6, s. 198-200, 2008
  19. Wpływ orzecznictwa ETS na konstrukcje podatków od samochodów w krajach UE w aspekcie zakazu dyskryminacji wyrobów z art. 90 TWE, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2007/3-4, s. 107-136, 2008
  20. Akcyza samochodowa przed ETS, Finanse Publiczne 2007/2 s. 51-53, 2007
  21. Budownictwo mieszkaniowe a VAT, , Biuletyn Euro Info Centre 2007/11 (95), s. 20-22, 2007
  22. Celnicy w Biblii, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2007/1, s. 17-19, 2007
  23. Interpretacja przepisów podatkowych budzących wątpliwości, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2007/12, s. 468-471, 2007
  24. Nowe regulacje VAT na obszarze budownictwa od 2008 r., Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2007/10, s. 391-393, 2007
  25. Opinia na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk 1120), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2007, s. 1-21, 2007
  26. Opodatkowanie budownictwa mieszkaniowego a prawo wspólnotowe, Uwagi na tle nowelizacji ustawy o VAT, Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2007/11, s. 19-24, 2007
  27. Relacje prawa polskiego i wspólnotowego na tle sporu o akcyzę samochodową w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19.12.2006 r., sygn. P 37/05 , Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2007/4, s.127-131, 2007
  28. Równość opodatkowania a akcyza od piwa z małych browarów, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2008/1, s. 5-9, 2007
  29. VAT w budownictwie, Finanse Publiczne 2007/10, s. 12-13, 2007
  30. Wnioskowanie o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego po 1 lipca 2007 r. (część druga), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2007/8, s. 301-304, 2007
  31. Wnioskowanie o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego po 1 lipca 2007 r. (część pierwsza), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2007/7, s. 259-262, 2007
  32. Wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego po 1 lipca 2007 r., Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2007/6, s. 227-230, 2007
  33. Zwrot akcyzy na sprowadzane samochody, Biuletyn Euro Info Centre 2007/1 (91), s. 13-15, 2007
  34. Zwrot akcyzy, Finanse Publiczne 2007/3 s. 11-12, 2007
  35. Akcyza samochodowa niezgodna z prawem wspólnotowym, Biuletyn Euro Info Centre 2006 Nr 7 (89), s. 10-13, 2006
  36. Johann Wolfgang von Goethe – celnikiem, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2006/11, s. 447-448, 2006
  37. Podatki rejestracyjne od samochodów osobowych w świetle regulacji wspólnotowych, Studia Prawno Ekonomiczne, t. LXXIV 2006, s. 77-86, 2006
  38. Polska akcyza na sprowadzane samochody w świetle opinii Rzecznika Generalnego ETS, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2006/10, s 383-388, 2006
  39. Akcyza od piwa w Niemczech, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2005/3, s. 118-120, 2005
  40. Czy drut telefoniczny jest budowlą (obiektem budowlanym) na gruncie podatku od nieruchomości?, Studia Prawno Ekonomiczne, t. LXXII / 2005, s. 71-102, 2005
  41. Edukacja a VAT w prawie wspólnotowym i polskim, Biuletyn Euro Info Centre 2005 Nr 2 (74), s. 9-16, 2005
  42. Jaki VAT na usługi edukacyjne, Edukacja Prawnicza 2005 Nr 2 (68), s. 17-21, 2005
  43. Lex retro non agit. Uwagi dotyczące stosowania art. 24 b § 1 Ordynacji Podatkowej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2005/4, s. 160-162, 2005
  44. Małe przedsiębiorstwa a VAT w prawie wspólnotowym, niemieckim i włoskim, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2005/5, s. 205-207, 2005
  45. Składy podatkowe w Niemczech, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2005/1, s. 22-24, 2005
  46. Weryfikacja europejskich numerów akcyzowych, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2005/1, s. 26, 2005
  47. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w prawie niemieckim, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2005/2, s. 74-77, 2005
  48. Implementacja Dyrektywy Parent-Subsidiary w prawie niemieckim, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004/3, s. 91-114, 2004
  49. Jak i gdzie rozliczyć zakup używanego samochodu. Podstawy prawne obrotu towarami używanymi na terenie UE, Biuletyn Euro Info Centre, 2004 Nr 6 (67), s. 9-11, 2004
  50. Księgowość dla celów podatkowych oraz zakres stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej w Niemczech i Austrii, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004/1-2, s. 117-126, 2004
  51. Kwestia gospodarczego sposobu rozpatrywania prawa podatkowego i nadużycia możliwości kształtowania stosunków prawnych w prawie podatkowym Austrii oraz Szwajcarii i Niemiec, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004/4, s. 87-106, 2004
  52. Nowa stawka na stary towar, Rzeczpospolita z 25. 5. 2004 r Nr 121 (6804), Dobra Firma 281/121 (6804), s. F3, 2004
  53. Nowa ustawa o akcyzie wchodzi w życie, Biuletyn Euro Info Centre, 2004 Nr 5 (66), s. 4-6, 2004
  54. Opodatkowanie podmiotów trzeciego sektora podatkiem dochodowym od osób prawnych, Kwartalnik Trzeci Sektor 2004/1, s. 24-35, 2004
  55. Tacy sami ? Opodatkowanie spółek i stowarzyszeń telewizji kablowej, Telekabel 2004 Nr 5 s. 18-21, 2004
  56. VAT w obrocie z Unią, Rzeczpospolita z 27. 5. 2004 r. Nr 123 (6806), Dobra Firma 283/123 (6804), s. F11, 2004
  57. Z akcyzą przez granicę, Rzeczpospolita z 11. 5. 2004 r. Nr 109 (6792), Dobra Firma 247/109 (6792), s. F4, 2004
  58. Akcyzy i składy akcyzowe w Niemczech, Ekspertyza Wykonana na Zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza BSE nr 281, Warszawa wrzesień 2003, s. 1-25., 2003
  59. Implementacja postanowień Wspólnotowej Dyrektywy Parent-Subsidiary w austriackim prawie podatkowym, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2003/1, s. 63-72., 2003
  60. Jakie są możliwości odpisania wydatków na promocję gospodarczą w koszty uzyskania przychodu w firmach polskich i w firmach innych krajów europejskich, Ekspertyza Wykonana na Zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza BSE nr 289, Warszawa październik 2003, s. 1-22., 2003
  61. Opinia w sprawie art. 71 projektu ustawy o podatku akcyzowym - druk nr 1769 (współautor W. Nykiel), Opinia z dn. 7.10.2003 r. sporządzona na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, www.sejm.gov.pl, s. 1-6., 2003
  62. Ustalenie wartości obrotów, od której przedsiębiorstwo jest zobowiązane prowadzić pełną księgowość dla celów podatkowych. Ustalenie zakresu stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej w Niemczech i Austrii, Ekspertyza Wykonana na Zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Opinia BSiE nr 596/03, Warszawa kwiecień 2003, s. 1-13, 2003
  63. Uwagi do projektu ustawy o podatku akcyzowym w aspekcie rozwiązań występujących w krajach UE w zakresie wyrobów zharmonizowanych i niezharmonizowanych, Opinia prawna z 1.9.2003 r. sporządzona na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, www.sejm.gov.pl, s. 1-10., 2003
  64. Zwolnienia stowarzyszeń z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - studium przypadku, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2003/4, s. 103-114., 2003
  65. System podatkowy Federacji Rosyjskiej, Ekspertyza Wykonana na Zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza BSE nr 277, Warszawa październik 2002, s. 1-7., 2002
  66. System podatkowy Stanów Zjednoczonych, Ekspertyza Wykonana na Zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza BSE nr 278, Warszawa październik 2002, s. 1-13., 2002
  67. Wybrane zagadnienia VAT w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec i Włoch: Szczególne regulacje w zakresie małych przedsiębiorstw, usług turystycznych i stawek podatkowych, Ekspertyza Wykonana na Zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza BSE nr 263, Warszawa luty 2002, s. 1-37., 2002
  68. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby fizyczne w organach podatkowych w wybranych krajach UE, Ekspertyza Wykonana na Zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza BSE nr 221, Warszawa czerwiec 2000, s. 1-11, 2000
  69. Podatkowe aspekty niedostatecznej kapitalizacji spółek w Niemczech w latach 1994 - 2000, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2000/3-4, s. 49 - 90, 2000
  70. Pojęcie budowli w podatku od nieruchomości, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Wydawnictwo Elektroniczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, 2000
  71. Pojęcie usługi w podatku od towarów i usług, Profesjonalny Serwis Podatkowy, Wydawnictwo Elektroniczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, 2000
  72. Porównanie zasad rozliczania podatków dochodowych po wystawieniu faktury z odroczonym terminem zapłaty w Polsce i w Niemczech, Ekspertyzy Wykonane na Zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz nr 219, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza BSE nr 219, Warszawa marzec 2000, s. 1-13., 2000
  73. Problematyka tzw. cen sztywnych na wyroby tytoniowe. Podatek od wyrobów tytoniowych w Niemczech i Holandii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXI, 2000, s. 33 - 56, 2000
  74. Czy cło jest podatkiem? Analiza na podstawie niemieckiego stanu prawnego, Monitor Prawa Celnego, 1999/3, s. 133-138, 1999
  75. Koszty uzyskania przychodu w Niemczech, Biuletyn Informacyjny OW SEFID, Nr. 3/99 Warszawa 1999, s. 12-13, 1999
  76. Projekt zmian akcyzy na wyroby tytoniowe. Cena minimalna czyli maksymalna, Rzeczpospolita, 17. 9. 1999, 1999
 • Glosy

  1. Akcyza - konstytucyjność sankcji podatkowej za niezłożenie miesięcznego zestawienia oswiadczeń nabywców oleju opałowego (Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r., P 24/12), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2015 nr 3, s. 83-105, 2015
  2. Glosa do wyroku ETS z 18.1.2007 r. w sprawie C-313/05 Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2007/2, s. 54-57, 2007
  3. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 6 marca 2007 r., III SA/Wa 254/07, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2007/5, s. 177-180, 2007
  4. Wyrok ETS z 18.1.2007 r. w sprawie C-313/05 Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie - opracowanie i komentarz, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2007/2, s. 191-201, 2007
  5. Wyrok ETS w sprawach C-290/05 Nádasdi i C-333/05 Németh, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2006/12, s. 485-489, 2006
  6. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 października 2006 r. w sprawach połączonych Ákos Nádasdi przeciwko Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (sprawa C-290/05) oraz Ilona Németh przeciwko Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (sprawa C-333/05) - opracowanie i komentarz, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2006/6, s.572-580, 2006
  7. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 r. sygn. akt I SA/Ka 179/00, Orzecznictwo Sądów Polskich OSP 2004/4, s. 214-216., 2004
  8. Glosa do wyroku NSA z dnia 13 czerwca 2003 r. sygn. akt III SA 3245/01, Orzecznictwo Sądów Polskich OSP 2004/10, s. 561-564 (wyrok s. 559-560), 2004

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.