Poczta USOSweb APD Moodle Lex Baza Aktów Własnych Twitter Facebook

dr Izabela Florczak

Izabela Florczak Izabela Florczak

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.72
Dyżur: wtorek, 12-14 (link poniżej). [z uwagi na sezon urlopowy proszę o uprzednie zasięganie opinii o dostępności w czasie dyżuru drogą mailową]


iflorczak@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356374
 • Biografia

  DYŻUR:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2011). Rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem doktora habilitowanego Mirosława Włodarczyka, prof. nadzw. UŁ pt.:  Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego obroniła w 2016 roku w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ.
  • W latach 2016-2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Od 2018 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy - Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej.
  • Od 2016 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Członkini European Lawyers Network for Workers (ELW) i International Lawyers Assisting Workers Network (ILAWN).
  • Zastępca Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Członkini AI WORK TEAM - Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • Członkini: 1. Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego; 2. Polskiej Sekcji Międzynarodwego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ISLSSL; 3. Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante; 4. Komitetu Zarządzającego Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; 5. International Labour and Employment Relations Association (ILERA); 6. Rady Naukowej czasopisma „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”; 7. Editorial Board czasopisma Italian Labour Law Journal8. Komitetu Organizacyjnego cyklicznych konferencji Wrześniowe spotkania z prawem prac; 9. Steering Committee sieci Labour Law Research Network; 10. Editorial Board czasopisma Hungarian Labour Law E-Journal
  • Współpracowniczka Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Ekspertka współpracująca z Migracyjnym Centrum Analitycznym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.
  • Od 2016 roku pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów na Uniwersytecie Łódzkim.
  • Współzałożycielka sieci współpracy Labour Law Education Society (LLES) powstałej w 2012 roku, zrzeszającej Naukowców z Europy Środkowo-Wschodzniej zajmujących się szeroko rozumianym prawem pracy. Od 2014 roku zajmuje stanowisko Executive Director of LLES.
  • Ekspert Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Peniła funkcję kierownika realizowanego w roku akademickim 2017/2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „DOBRY STAŻ – DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPIA UŁ” (budżet 2 427 360, 77 zł). Od 2019 Opiekun dla studentów prawa w programie Students` Power - moduł staże.
  • Kierowała projektami (1) Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego [B1511900001110.02]; (2) Systemy zabezpieczenia społecznego na świecie [B1611900001472.02];  (3) Współczesne wyzwania zabezpieczenia społecznego [B1711900001691.02; B1711900001770.02]; (4) Prawa socjalne związane z zatrudnieniem [B1811900002022.02] finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców.
  • Prelegentka kilkudziesięciu konferencji naukowych, z których połowę stanowią konferencje międzynarodowe [m.in. Frankfurt nad Menem (2015), Toronto (2017), Christchurch (2017), Modena (2018), Seul (2018), Valparaiso (2019)]. Organizatorka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym LLRN5 Poland.
  • Recenzentka artykułów publikowanych m.in. w czasopismach Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej; Praca i Zabezpieczenie Społeczne; Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka; Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej; Bibliotheca Nostra; Przegląd Prawniczy UW; Kortowski Przegląd Prawniczy.
  • W listopadzie 2017 r. odbyła spotkania naukowe w Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Graduate School of Business and Law (Melbourne, Australia); Centre for Employment and Labor Relations Law, Melbourne University (Melbourne, Australia) oraz  University of Canterbury, School of Law (Christchurch, Nowa Zelandia).
  • W lipcu 2019 r. wykładowca Szkoły Letniej Global and European Labour Law (University of Leiden).
  • Peniła funkcję kierownika jednej z sekcji realizującej międzynarodowy projekt naukowy “Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN - MEAT.UP.FFIREfinansowany przez Komisję Europejską w ramach konkursu VP/2017/004/0035 (2018-2020); Wykonawca projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach konkursu VS/2019/0081 “Irel- Smarter Industrial relations to address new technological challenges in the world of work-  iREL" (2019-2021); Kieruje jedną z sekcji w finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w projekcie Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown - VIRAL (2021-2023) w ramach konkursu VS/2021/0188.
  • Wykonawczyni projektów międzynarodowych w zakresie (1) opracowania raportu o stopniu wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy w polskim rolnictwie (2019); (2) opracowania raportu o warunkach pracy obywateli Nepalu w Polsce (2020); (3) opracowania raportu o stopniu wdrożenia do polskiego porządku prawnego regulacji z zakresu migracji zarobkowych - tzw. trade commitment migration (2020).
  • Autorka programu warsztatów Sąd w Bajkogrodzie przeprowadzanych na Wydziale Prawa i Administracji  dla Uczniów szkół podstawowych.
  • ORCID iD 0000-0003-3167-3382.
  • Opowieść o jednym z obszarów moich badań w ramach #MyLegalResearch - "O prawie pracy i cudzoziemcach" - publikacja styczeń 2022.
 • Podręczniki, skrypty

  1. Regulaminy (Rozdział V punkt 4); Podmioty objęte regulacjami o charakterze statutowym (Rozdział V, punkt 5); Ochrona rodzicielstwa (Rozdział XXI); Zatrudnienie i ochrona pracy młodocianych i dzieci (Rozdział XXII); Inspekcja pracy (Rozdział XXXI); [w:] Prawo pracy w diagramch; J. Czerniak-Swędzioł, M. Lekston (red.); Warszawa 2020; s. 52-61; 197-210; 257-259, 2020, Wolters Kluwer
  2. Regulaminy (Rozdział V punkt 4); Podmioty objęte regulacjami o charakterze statutowym (Rozdział V, punkt 5); Ochrona rodzicielstwa (Rozdział XXI); Zatrudnienie i ochrona pracy młodocianych i dzieci (Rozdział XXII); Inspekcja pracy (Rozdział XXXI); [w:] Prawo pracy. Diagramy; K.W.Baran; D. Dörre-Kolasa (red.); Warszawa 2016; s. 55-60; 191-210; 254-257;, 2016, https://www.profinfo.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/prawo-pracy/p,prawo-pracy-diagramy,357930.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.