PL

prof. dr hab. Jacek Matuszewski, prof.

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.60
Poniedziałek godz. 12.00.
jamatusz@uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354615
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1.   Geneza i ewolucja oraz stan obecny i przewidywana przyszłość prawa finansowego, współaut. C. Kosikowski, [w:] System prawa finansowego, t. 1, Teoria i nauka prawa finansowego, red. C. Kosikowski, Warszawa 2010, s. 15-34., 2010
  2. Czy nadmiar źródeł może być utrapieniem dla mediewisty, „Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi”, red. Stanisława Grodziskiego, Doroty Malec, Anny Karabowicz, Marka Stusa, Kraków 2010. , 2010
  3.  (red.) Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Kraków-Lublin - Łódź, t. XI, 2008, 2008
  4. Finanse publiczne i prawo publiczne, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2008, rozdz. 3.1 Geneza i pojęcie oraz ewolucja zakresu prawa finansowego; 11.1. Geneza dochodów publicznych; 12.1. Geneza i ewolucja wydatków publicznych.  , 2008
  5.  (red.) Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Kraków-Lublin - Łódź, t. XII, 2009
  6.  (red.) Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Kraków-Lublin - Łódź, t. XIII, 2010
  7.  Geneza i ewolucja oraz funkcje podatków, współaut. C. Kosikowski, [w:] System prawa finansowego, t. 3, Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010, s. 39-66.
  8. Przekształcenia w zakresie zarządzania finansami publicznymi i administracji skarbowej, jako element rozwoju ustrojowego prawa finansowego, współaut. C. Kosikowski, W. Witkowski, [w:] System prawa finansowego, t. 1, Teoria i nauka prawa finansowego, red. C. Kosikowski, Warszawa 2010, s. 83-175. 
 • Artykuły

  1.  O szlacheckiej schizofrenii, czyli o trudnych początkach polskiego prawa finansowego, [w:] Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008, s. 31-45, 2008
  2.  Czy podręcznik powinien być słuszny czy raczej dobry? W związku z pracą Mariana Kallasa, Historia ustroju Polski, 2005, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVIII, z. 1 (2007) str. 285-290., 2007
  3.  Metodologia wyrażania pożądanej koncepcji ustrojowej w kronice Wincentego i jej współczesne implikacje, współautor M. Cetwiński, [w:] Onus Athlanteum Studia nad kronika biskupa Wincentego. Studia staropolskie t. XXV (LXXXI) Warszawa 2009, s. 416-422.
  4.  Rozważania nad metodologią badań jagiellońskich dyspozycji zastawnych królewszczyznami w Polsce, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie, Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Ksiega I, red. M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, t. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz, Białystok-Katowice 2010, s. 337-346.
  5. Metodologia wyrażania pożądanej koncepcji ustrojowej w kronice Wincentego i jej współczesne implikacje, współautor M. Cetwiński, [w:] Onus Athlanteum Studia nad kronika biskupa Wincentego. Studia staropolskie t. XXV (LXXXI) Warszawa 2009, s. 416-42

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.