PL

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, prof. zw. UŁ

Kontakt, dyżury

Pokój: 4.58
Dyżury odbywać się będą w czwartki w godzinach 13:00 - 14:00.
ptarno@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354180

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. IV, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 684. , 2009
  2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. III, LexisNexis,Warszawa 2008, s. 704., 2008
  3. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. II, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 603., 2006
 • Podręczniki, skrypty

  1. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, (współautor: W. Chróścielewski), Wyd. Prawn. Lexis Nexis - Warszawa 2012; wyd. V, s. 550., 2009
  2. 1. J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji, Wyd. EWSPiA - Warszawa 2006, wyd. I, s. 316; autorstwo rozdz. I, IV – VIII i X – XIII (s. 15 – 30, 67 – 170 i 191 – 264); 2. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, (współautor: W. Chróścielewski), Wyd. Prawn. Lexis Nexis - Warszawa 2006; wyd. II,  s. 634. , 2006
 • Artykuły

  1. Psucie kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A. (pod red. J. Niczyporuka), Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s. 847-855., 2010
  2. 1. Gwarancje procesowe służące zobowiązanemu w egzekucji administracyjnej, PP 2009, nr 7, s. 10-15.2. Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej, (współautor R. Batorowicz) [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, (pod red. J. Posłusznego, Z. Czarnika i R. Sawuły), Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 344-364.3.Rola kolegiów w realizacji zasady dwuinstancyjności postępowania [w:] Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji (pod red. K. Sieniawskiej) MUNICYPIUM SA, Warszawa 2009, s. 239-248. 4. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, (współautor J. Wyporska-Frankiewicz) – [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Jackowi M. Langowi, (pod red. M. Wierzbowskiego, J. Jasielskiego, A. Wiktorowskiej i E. Stefańskiej) Warszawa 2009, 289-306.  , 2009
  3. 1. Kontrakt wojewódzki (współautor J. Wyporska-Frankiewicz) [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 349-360.2. Sądowa kontrola administracji, jako czynnik warunkujący politykę administracyjną? (współautor J. Wyporska-Frankiewicz) [w:] Polityka administracyjna, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stryków 7-9 września 2008, Rzeszów 2008, s. 787-802.3. Doradca podatkowy w postępowaniu sądowoadministracyjnym – potrzeba zmian, „Doradca Podatkowy” 2008, cz. I nr 2, s. 39-40, cz. II nr 3, s. 36-38. 4. Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym, „Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2008, Nr 3, s. 5-25. , 2008
  4. 1. Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu administracji jako środek przeciwdziałania bezczynności administracji, (współautor J. Wyporska) [w:] Biurokracja (J. Łukasiewicz red. n.), Rzeszów 2006, s. 698-707. 2. Zażalenie i skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu, "Fiskus" 2006, nr 17, s. 18-22 i nr 18, s. 10-14.3. Die polnische Verwaltungsgerichtsbarkeit (Polskie sądownictwo administracyjne), [w:] F. Merli, G. Wagner, Das neue Polen in Europa, Insbruck, Wien, Bozen 2006, s. 203-224. , 2006
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku NSA z 22 lutego 2008 r., II OSK 1004/06, (wspólnie z R. Batorowiczem) ZNSA 2009, nr 1, s. 145-157., 2009
  2.  Glosa do postanowienia NSA z 11 III 2008 r., II OPS 1816/07, ZNSA 2008, nr 5, s. 175-181., 2008
  3. 1. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów NSA z 12 XII 2005 r., (II OPS 4/05), ZNSA 2006, nr 1, s. 150-157;2. Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 września 2006 r., SK 63/05, „Fiskus” 2006, nr 24, s. 18-21. , 2006
 • Inne publikacje

  1. 1. Sprawozdanie z III Letnich Warsztatów Doktoranckich: Kontrola sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy, Rzeszów, 1-3 VII 2009 r. ZNSA 2009, nr 5, s. 77-79.2. Mocniejsza pozycja doradcy to większe bezpieczeństwo dla jego klientów „Rzeczpospolita” z 26.11.2009 r., dodatek „Partner i doradca”, s. 4. , 2009
  2. 1. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji z okazji 15-tej rocznicy sądownictwa administracyjnego w Republice Słowackiej: Aktualne zagadnienia w postępowaniu i orzecznictwie sądownictwa administracyjnego, Czasta-Papierniczka 21-22 maja 2007 r., ZNSA 2008, nr 2, s. 175-176.2. Sprawozdanie z II Letnich Warsztatów Doktoranckich: Stosunek postępowania sądowoadministracyjnego do postępowania cywilnego, Gorzów Wielkopolski, 2-4 VII 2008 r. ZNSA 2008, nr 5, s. 91-92.3. B. Dauter, Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, wyd. 1, Lexis Nexis 2008, s. 483; Recenzja: ZNSA 2008, nr 5, s. 209-211. , 2008
  3. Sądowe przypadki – pełnomocników wpadki, odc. 1, „Fiskus” 2006, nr 24, s. 14-15, odc. 2 „Fiskus” 2007, nr 1, s. 16-17, odc. 3 „Fiskus” 2007, nr 2, s. 15-17, odc. 4 „Fiskus” 2007, nr 3, s. 15-17, 2007
  4. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze Kraków 2006, Recenzja: (współaut. J. Wyporska) „Administracja, Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2006, nr 4, s. 117-123., 2006

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.